Må regne med variasjon


Publisert 13.06.2017 av Øyvind André Haram Sjømat Norge  Industri  

Havforskerne anbefaler å kutte torskekvotene med en femtedel til neste år. - Høster vi fra naturen, må vi regne med variasjon, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Neste års kvoterådene for torsk, sei og hyse, ble tirsdag lagt frem av det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Etter rekordhøge uttak de siste årene, anbefaler nå havforskerne at neste års kvote blir 712.000 tonn.

Det internasjonale havforskningsrådet anbefaler at torskekvoten i Barentshavet må ned med 20 prosent fra 2017.

– For markedet og fiskeindustrien er det ønskelig med et stabilt uttak over tid, men når det høstes fra naturen må vi også regne med variasjon, sier Sverre Johansen, direktør for industri i Sjømat Norge.

Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Ned for hyse opp for sei

Kvotetoppen for torsk kom i 2013 da med hele 1.000 000 tonn torsk fra Barentshavet. Kvoten for 2017 har vart 817.000 tonn. Rådene er i tråd med forvaltningsregelen for torsk.

Havforskerne anbefaler også at hysekvoten reduseres fra 233 000 tonn i år til 202 305 neste år, mens forskerne mener det er grunnlag for å øke seikvoten med 15 prosent til 172 500 tonn i 2018. For blåkveite og uer innebærer kvoterådene små endringer fra dagens nivå.

– Selv med en nedgang på 20 prosent i torskekvoten har vi fortsatt et høyt kvotenivå, men det er klart at både markedene, fiskeindustrien og fiskeflåten vil merke en reduksjon på over 150 000 ton, sier Johansen.

– Store endringer i tilførselen kan skape utfordringer i markedet, og vi får nå se hva som blir konklusjonen fra høstens møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, som skal avgjøre kvotenivåene for 2018.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Miljøseminar i Florø

Premierer ikke miljøbevissthet godt nok!

Årssamling, Sjømat Norge havbruk vest

Her er den nye tekse-gjengen

LetSea gikk til topps

Byråkrati med muligheter eller begrensninger?

Nord i Sør 2018

Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt