x Lukk infovindu
22. november 2018
Start: kl. 10:00
Avslutning:
Tor 22. november 2018
kl.17:00
Radisson Blue Hotel, Tromsø
Meld deg på her!

Konferanse om kystflåtens framtid


Publisert 11.09.2018 av Are Kvistad Industri  Kalenderen  

v
Radisson Blue Hotel, Tromsø
Kystflåten har en unik posisjon i norsk fiskerinæring og historie. Men hvilken rolle skal den spille i framtiden? Det er bakteppet for konferansen «Kyst, fisk og framtid», som går av stabelen i Tromsø 22. november. Stortingspolitikere har allerede meldt sin ankomst.
Se tid, sted og påmelding

 

Konferansen er et felles initiativ fra Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge for å sette fokus på utviklingen av norsk fiskerinæring og kysten i årene fremover. De har fått med seg Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF) på arrangørsiden.

Etter at Kvoteutvalget, også kalt Eidesenutvalget, la fram sin melding «Et fremtidsrettet kvotesystem» i desember 2016 arbeider departementet med en oppfølging. Planen er at det fremmes en stortingsmelding for framtidens kvotesystem i løpet av Stortingets vårsesjon 2019.

5 av temaene på dagsorden:

  • Systemendringer – effektivitet, fleksibilitet og legitimitet?
  • Framtidens kystflåte – fortsatt fiskereid?
  • Kvoter, reguleringer og beskatning?
  • Fiskeflåten og industrien – råstofftilgang og produksjon i Norge?
  • Høyere verdiskapning med bedre kvalitet på råstoffet?

Revidert program – per 18. oktober

Det blir servert lunsj under konferansen. Bli gjerne med på middagen kl 19, der det serveres en deilig tre-retters av havets best, og gode muligheter for mingling.

 

Håper minister kommer
Allerede har flere stortingspolitikere sagt de kommer til konferansen i Tromsø 22. november, og arrangørene håper også at ny fiskeriminister Harald Tom Nesvik kommer.

– «Kyst, fisk og framtid» blir høstens viktigste møteplass for representanter fra næringa og politikken. Viktige rammebetingelser skal avklares i denne stortingsperioden, og med konferansen vil vi løfte fram faglig innsikt og vise fram en moderne og framtidsrettet næring, sier Jon Erik Henriksen, daglig leder i Fiskarlaget Nord.

Definere kystene rolle
Det er altså i kjølvannet av Eidesen-utvalgets innstilling og forventningene knyttet til den kommende stortingsmeldingen at konferansen finner sted. Arrangørene mener resultatet av den pågående politiske prosessen vil bidra til å definere fiskeri- og kystnæringas framtidige rolle i Norge.

– Fiskeripolitikken har stor betydning for kysten. Samspillet mellom fiskeflåten, fiskeindustrien og lokalsamfunnene har vært en bærebjelke i mange tiår. Nå står vi foran politiske veivalg som vil påvirke næringa, og vi vil gjennom konferansen invitere til en bred debatt om utviklingstrekk og konsekvenser av ulike valg, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Arrangørene forteller at konferansen vil belyse potensialet til en framtidsrettet, kvalitetsbevisst og verdiskapende kystnæring, der blant annet forskning og utvikling står sentralt. Konferansen forventer å samle et stort antall deltakere fra et bredt spekter av aktører innen fiskeri, landbasert næring, politikk, forskningsinstitutter og organisasjoner.

Bred diskusjon
– Vi legger opp til en bred diskusjon hvor ulike stemmer både i og utenfor næringa slipper til, og dette vil være en glimrende anledning for politikerne våre til å få oppdatert kunnskap om næringa, sier Jon Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

For å belyse sentrale problemstillinger har arrangørene involvert UiT – Norges Arktiske Universitet og Nofima. Sparebank1 Nord-Norge, Innovasjon Norge, Norges Råfisklag og Finnmark fylkeskommune er også med som bidragsytere.

– Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge har et godt samarbeid, og vi tror det er viktig å vise hvor viktig kystfiskeflåten er som leverandør til fiskeindustrien i Norge, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

På konferansen blir det presentert nye filmer som forteller den moderne kysthistorien.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nye kvotar i Barentshavet

På Stortinget for sjømatnæringen

Innspill til Mattilsynets bestilling til VKM om sushi

Et budsjett for stabilitet og stø kurs

Studenter tenker nytt for sjømatnæringen

71.000.000.000 kr

#MerAv-seminar på Foodscape

Velkommen til Foodscape!

IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen

Lone Flyvholm tilsatt som fagsjef helse og miljø