v
Radisson Blue Hotel, Tromsø
Kystflåten har en unik posisjon i norsk fiskerinæring og historie. Men hvilken rolle skal den spille i framtiden? Det er bakteppet for konferansen «Kyst, fisk og framtid», som går av stabelen i Tromsø 22. november. Stortingspolitikere har allerede meldt sin ankomst.
Se tid, sted og påmelding

HER ER FOREDRAGENE FRA KONFERANSEN :

INNLEDNING: ROGER HANSEN – En fremtidsrettet politikk for kystflåten?

INGER MARIE SPERRE – Hvilke utfordringer og behov har fiskeindustrien?

ARNE HJELTNES – En nykommers betraktinger fra fiskeindustrien

JOHN R. ISAKSEN – Utviklingen i kystflåten – effekter av strukturpolitikken?

BENT M. DREYER – Økonomiske drivkrefter for strukturering i flåteleddet

EDGAR HENRIKSEN – Råstofftilgang og produksjon i Norge

AUDUN IVERSEN – Hvordan påvirker strukturelle endringer i fiskeflåten industri og samfunn

CLAIRE ARMSTRONG – Hvorfor ressursrente og har det betydning for struktur og pris på kvoter?

KATHRINE TVEITERÅS – Hva er legitim fordeling og forvaltning av felleskapets ressurser?

JAHN PETTER JOHNSEN – Hvordan kan et nytt kvotesystem innfri både næringen og samfunnets krav og forventninger?

Konferansen er et felles initiativ fra Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge for å sette fokus på utviklingen av norsk fiskerinæring og kysten i årene fremover. De har fått med seg Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF) på arrangørsiden.

Etter at Kvoteutvalget, også kalt Eidesenutvalget, la fram sin melding «Et fremtidsrettet kvotesystem» i desember 2016 arbeider departementet med en oppfølging. Planen er at det fremmes en stortingsmelding for framtidens kvotesystem i løpet av Stortingets vårsesjon 2019.

5 av temaene på dagsorden:

  • Systemendringer – effektivitet, fleksibilitet og legitimitet?
  • Fremtidens kystflåte – fortsett fiskereid?
  • Kvote, reguleringer og beskatning?
  • Fiskeflåten og industrien – råstofftilgang og produksjon i Norge?
  • Høyere verdiskapning med bedre kvalitet på råstoffet?

LAST NED: Hele programmet A4 (PDF)

Det blir servert lunsj under konferansen. Bli gjerne med på middagen kl 19, der det serveres en deilig tre-retters av havets best, og gode muligheter for mingling.

 

Politikere kommer
Allerede har flere stortingspolitikere sagt de kommer til konferansen i Tromsø 22. november.

– «Kyst, fisk og framtid» blir høstens viktigste møteplass for representanter fra næringa og politikken. Viktige rammebetingelser skal avklares i denne stortingsperioden, og med konferansen vil vi løfte fram faglig innsikt og vise fram en moderne og framtidsrettet næring, sier Jon Erik Henriksen, daglig leder i Fiskarlaget Nord.

Definere kystene rolle
Det er altså i kjølvannet av Eidesen-utvalgets innstilling og forventningene knyttet til den kommende stortingsmeldingen at konferansen finner sted. Arrangørene mener resultatet av den pågående politiske prosessen vil bidra til å definere fiskeri- og kystnæringas framtidige rolle i Norge.

– Fiskeripolitikken har stor betydning for kysten. Samspillet mellom fiskeflåten, fiskeindustrien og lokalsamfunnene har vært en bærebjelke i mange tiår. Nå står vi foran politiske veivalg som vil påvirke næringa, og vi vil gjennom konferansen invitere til en bred debatt om utviklingstrekk og konsekvenser av ulike valg, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Arrangørene forteller at konferansen vil belyse potensialet til en framtidsrettet, kvalitetsbevisst og verdiskapende kystnæring, der blant annet forskning og utvikling står sentralt. Konferansen forventer å samle et stort antall deltakere fra et bredt spekter av aktører innen fiskeri, landbasert næring, politikk, forskningsinstitutter og organisasjoner.

Bred diskusjon
– Vi legger opp til en bred diskusjon hvor ulike stemmer både i og utenfor næringa slipper til, og dette vil være en glimrende anledning for politikerne våre til å få oppdatert kunnskap om næringa, sier Jon Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

For å belyse sentrale problemstillinger har arrangørene involvert UiT – Norges Arktiske Universitet og Nofima. Sparebank1 Nord-Norge, Innovasjon Norge, Norges Råfisklag, Troms og Finnmark fylkeskommune er også med som bidragsytere.

– Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge har et godt samarbeid, og vi tror det er viktig å vise hvor viktig kystfiskeflåten er som leverandør til fiskeindustrien i Norge, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

På konferansen blir det presentert nye filmer som forteller den moderne kysthistorien.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!