Hvordan møter vi som produserer mat fremtiden på best mulig måte? Matindustri 4.0 gir deg muligheten til å lære og dele på en helt ny måte.

Sjømat Norge, NHO Mat og Drikke og NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) går sammen om et nytt kompetanseprosjekt i mat- og sjømatindustrien. Det er en unik sjanse til å møte fremtiden. Til å lære, dele og være bedre rustet.

– Er du rustet for å produsere mat i fremtiden, spør kompetanseansvarlig i Sjømat Norge, Øyvind A. Haram? FOTO: Sjømat Norge

– Rett og slett et spennende partssamarbeid. Gjennom økt kompetanse skal vi gjøre ansatte i bedriftene bedre i stand til å ta i bruk ny teknologi, sier Øyvind André Haram, ansvarlig for kompetanse og rekruttering i Sjømat Norge.

Gjennom Hovedavtalenes Fellesprosjekt har de tre matproduserende organisasjonene fått millionstøtte til å gjennomføre Matindustri 4.0. Etter et vellykket forprosjekt med arbeidstittel Industri 4.0 i norsk matindustri, samarbeidet bedrifter om å ta i bruk ny teknologi og ny kompetanse. På høsten sparkes hovedprosjektet i gang.

Bli med?
Ny teknologi og utstyr blir billigere for hvert år og lettere tilgjengelig. I norsk matindustri, både den landbaserte og i sjømatindustrien, investeres det i moderne produksjonsutstyr.

– Vi ser at dette kommer bare mer og mer av også i sjømatindustrien. Utfordringen er å kunne dele dette og samtidig løfte hele bransjen. Forprosjektet i fjor viste i aller høyeste grad at dette er mulig. Derfor er det svært gledelig at vi nå kan løfte dette opp til noe større som også kan nå ut til flere bedrifter, sier Haram.

Selve prosjektet og kursene starter opp på nyåret 2019. Nå letes det etter en dyktig prosjektleder.

– Det vil bli satset på egne bedriftsinterne prosjekt, nettverkssamlinger og digitale samhandlingskonferanser. I felleskap skal vil løfte matprodusentene til å stå langt bedre rustet til møte fremtiden.

Hva da?
Noen prosjekter og tiltak som forprosjektet avdekket som viktige satsningsområder, og som partene kan tenke seg å jobbe med i egen bedrift er:

  • kompetansekartlegging og kompetanseplaner med tanke på fremtidens behov, herunder ulike typer fagbrev, digital kompetanse og teknisk kompetanse.
  • utvikle en bedriftskultur som fremmer samarbeid og endringsvilje.
  • kontinuerlig forbedring/medarbeiderdrevet innovasjon som en integrert del av den daglige driften.
  • utprøving av digitale verktøy for samarbeid og kontinuerlig kompetanseutvikling i bedriften.

Interessert? 
Kjenner du noen som er gode kandidater til å lede prosjektet? Eller er du interessert selv?
SØK HER

Vil du vite mer?

 
Øyvind André Haram
Øyvind André Haram
kst. Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 908 81 591

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Svolvær

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Seminar om digitalisering

Algerammet næring møter minister

Hva vet vi om algene?