Fiskeripolitikk også for industrien


Publisert 04.05.2017 av Øyvind André Haram Sjømat Norge  Industri  

- Skal kvotesystemet i fiskeriene endres, må det også tenkes på fiskeindustrien, sier styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge.

Sjømat Norge sendte nettopp inn sitt høringsvar til forslaget om endringene av dagens kvotesystem, det såkalte Eidesenutvalget. Men forslagene fra utvalget tar for lite hensyn til aktørene som tar hånd om fisken på land.

 

– Alle endringer i kvotesystemet har betydning for fiskeindustrien, sier styreleder i Sjømat Norge, Inger Marie Sperre.

 

– Hele verdikjedene må tillegges vekt. Eidesenutvalget har bidratt til en nødvendig diskusjon om utformingen av fremtidens kvotesystem, men forslagene kan ikke vurderes utelukkende basert på hvordan de vil slå ut for fiskeflåten.

 

Tilgang til råstoff

Kvoteutvalget la frem sin rapport i desember 2016, og rapporten har nylig vært på høring.

 

– For fiskeindustrien handler det om tilgangen på råstoff, og muligheten til å planlegge og tilpasse produksjonen. Dette perspektivet er i liten grad fanget opp i utvalgets mandat, og er noe vi etterlyser når forslagene nå skal behandles videre, sier Sperre.

 

Flere av elementene i utvalgets forslag kan isolert være positive for fiskeindustrien. Sjømat Norge maner likevel til varsomhet med ytterligere liberalisering og fleksibilitet i kvotesystemet, herunder kvoteleie og strukturering, så lenge dagens regelverk og praktiseringen av dette begrenser industriens mulighet til å påvirke og delta i ordningene.

 

Med i diskusjonen

– Det er uten tvil viktig å legge til rette for en lønnsom og effektiv fiskeflåte, men Sjømat Norge mener at endringer av regelverket for flåten må ses i sammenheng med fiskeindustriens like selvsagte behov for forutsigbarhet og lønnsomhet, sier Sperre.

 

Endringer og modernisering av kvotesystemet vil ha stor betydning for fiskeindustrien, og vil påvirke konkurransen om råstoffet. Kvoteutvalgets forslag er et godt utgangspunkt for en diskusjon om reform av kvotesystemet, men Sjømat Norge mener det samtidig er nødvendig å foreta endringer og tilpasninger som tar hensyn til fiskeindustrien og skaper like konkurransevilkår. Kvotesystemet må vurderes i sammenheng med den overordnede sjømatpolitikken og det må være en gjennomgående sammenheng mellom mål og virkemidler.

 

Vil du vite mer?

 
Inger-Marie Sperre
Inger-Marie Sperre
Brødrene Sperre AS
Mobil: 924 03 932
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Økt innsats for innsamling av plast

Ber om like vilkår for laksevekst

Nedgangen i bruken av lusemidler fortsetter

Dødeligheten på laks går ned

Se så mye de legger igjen

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

Sildelaget avviser like konkurransevilkår

Rekordlav rømming av laks og ørret