Oppgjøret for fiskeindustrien vedtatt


Publisert 23.10.2020 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Arbeidsliv

Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) er kommet til enighet etter forhandlinger om revisjon av Fiskeindustrioverenskomsten.

Partene kom til enighet etter forhandlinger den 21. og 22. oktober.

Hovedpunkter fra oppgjøret:

Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 fra den 01.05.

Minstelønnssatsen i overenskomsten øker med kr. 5,60 til kr. 189,30 med virkning fra den 01.05.

Fagbrevtillegget i overenskomsten økes med kr. 0,50 til kr. 12,- med virkning fra 01.10.

Tekst om forskuttering av sykepenger fra frontfaget

Protokollen følger vedlagt; Protokoll tariffoppgjør 2020 – Fiskeindustrioverenskomsten

Oppgjøret ble vedtatt på uravstemning den 27.11. Dette betyr at lokale forhandlinger kan starte

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Riktig vei, men rom for flere

Statsministeren løftet frem sjømat i havpanelet

Medlemsmøte for hvitfisksektoren

Webinar: Sjømatnæringen og brexit

Sjømat Norge søker regionsjef

Livestream: Sjømatnæringen og Europa

Regulering av kongekrabbefangst i 2021

Standarder for økt fiskevelferd

– En tapt mulighet om vi ikke griper sjansen til å skape flere arbeidsplasser

Generalforsamling i Sjømat Norge 2021