Oppgjøret for fiskeindustrien vedtatt


Publisert 23.10.2020 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Arbeidsliv

Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) er kommet til enighet etter forhandlinger om revisjon av Fiskeindustrioverenskomsten.

Partene kom til enighet etter forhandlinger den 21. og 22. oktober.

Hovedpunkter fra oppgjøret:

Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 fra den 01.05.

Minstelønnssatsen i overenskomsten øker med kr. 5,60 til kr. 189,30 med virkning fra den 01.05.

Fagbrevtillegget i overenskomsten økes med kr. 0,50 til kr. 12,- med virkning fra 01.10.

Tekst om forskuttering av sykepenger fra frontfaget

Protokollen følger vedlagt; Protokoll tariffoppgjør 2020 – Fiskeindustrioverenskomsten

Oppgjøret ble vedtatt på uravstemning den 27.11. Dette betyr at lokale forhandlinger kan starte

Vedlagt følger de nye satsene for helligdagsgodtgjørelse (B-ordningen) og trekkbeløpene ved forsømmelse av arbeid, jf. § 9-1 i overenskomsten:

Voksne arbeidere Unge arbeidere
Timesats (§ 9-1 nr. 2) Kr. 8,16 Kr. 7,92
Reduksjon (§ 9-1 nr. 3a) Kr. 1655 Kr. 1599

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Tilbakemelding på Mattilsynets forslag til nasjonal utryddelsesplan for ILA

Finale og kick-off for ny intensjonsavtale for et sunnere kosthold

Ergonomi for næringsmiddelindustrien

Seier til industrien i Høyesterett

Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

Svært lav antibiotikabruk

Mindre bearbeiding og færre grønne investeringer

Møte for lakseslakterier

Støre-regjeringens budsjettgrep

Regulering Kongekrabbe