Arild Rød tilsatt som fagsjef maritim


Publisert 15.05.2017 av Are Kvistad Sjømat Norge  

Sjømat Norge styrker kompetansen i organisasjonen og ansetter Arild Rød (42) som ny fagsjef maritim. - Med Arild Rød på laget har vi en person med sterk kompetanse på det maritime fagfeltet, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark.

Arild Rød er tilsatt som fagsjef maritim i Sjømat Norge.

Den nye fagsjefen har bakgrunn fra ulike rederier og i tillegg solid kunnskap om tariffavtaler og reguleringer på sjøfartsområdet. Arild Rød har tidligere vært tilknyttet NHO Sjøfart, både som ansatt og som næringsrepresentant i flere utvalg, og har inngående kjennskap til fagfeltet. Rød kommer fra stillingen som maritim personalsjef i Redningsselskapet, og har før den tid også jobbet innenfor ulike rederier, Kystdirektoratet og Kystvakten.

Bakgrunnen for at Sjømat Norge styrker kompetansen på det maritime området er at organisasjonen har fått en rekke nye medlemsbedrifter innen sektoren for brønnbåter og servicefartøyer. Samtidig har havbruksselskapene langs kysten et økende behov for maritimfaglig kompetanse etterhvert som servicefartøyene blir større og mer spesialiserte. Disse endringene gjør at Sjøfartsdirektoratet har fått en viktigere rolle overfor havbruksnæringen.

Med Arild Rød på plass vil Sjømat Norge kunne tilby havbruksrederiene både havbruksfaglig, veterinærfaglig og maritimfaglig kompetanse. Rød skal være en ressurs for medlemmene våre innen teknologi og service. Ystmark sier at Røds bakgrunn bidrar til å gjøre Sjømat Norge faglig komplett også på det maritime feltet.

– Vår ambisjon er å bli den viktigste organisasjonen også for den maritime delen av sjømatnæringen. Med Arild Rød på laget er vi et godt skritt nærmere å nå det målet, sier Geir Ove Ystmark.

Rød tiltrer stillingen 1. september 2017 og vil ha kontorsted i Oslo.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Økt innsats for innsamling av plast

Ber om like vilkår for laksevekst

Nedgangen i bruken av lusemidler fortsetter

Dødeligheten på laks går ned

Se så mye de legger igjen

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

Sildelaget avviser like konkurransevilkår

Rekordlav rømming av laks og ørret