Hans-Inge Algrøy
Regionsjef havbruk Vest
977 01 406

Vestnorsk havbrukslag omfatter FHLs medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder. Vestnorsk havbrukslag er ett av tre regionale havbrukslag i FHL. De andre er Nordnorsk havbrukslag og Midtnorsk havbrukslag.


Havbruk

Havbrukere rydder opp

19.01.2015 | Havbruk  Sjømat Norge  Vestnorsk  
Selskapene i Hordaland som mistet fisk etter stormen Nina, tar ansvar for å rydde opp etter seg. Seks mottaksanlegg er etablert for å ta i mot...

Medlemsmøte Vestnorsk havbrukslag

08.09.2014 | Kalenderen  Vestnorsk  
Møtet holdes på Scandic Ørnen i...

500.000 til strakstiltak på Vestlandet

Havbruksnæringens Miljøfond på Vestlandet har bevilget 500.000 kroner ekstra til strakstiltak for å bringe mer klarhet i situasjonen knyttet til...

Lite oppdrettslaks i elvene på Vestlandet

30.05.2013 | Vestnorsk  
Undersøkelser av 4.974 laks i 26 elver på Vestlandet i 2012 viser at innslaget av rømt oppdrettslaks er lavere enn ventet. Det gjennomsnittlige...

Medlemsmøte i Vestnorsk Havbrukslag

10.10.2012 | Vestnorsk  
Vestnorsk Havbrukslag inviterer medlemmer, støttemedlemmer og samarbeidende parter innen forskning, forvaltning, leverandørindustri til vårt...

Årsmøte i Vestnorsk havbrukslag

27.12.2011 | Vestnorsk  
Årsmøte i Vestnorsk Havbrukslag vert halde på Stord 20. januar 2012 , dagen etter AqKva konferansen.

Foredragene fra julemøte!

07.12.2011 | Vestnorsk  
Gikk du glipp av årets julemøte? Her er foredragene fra Hotel Scandicmøtet 17. og 18. november.

Kurs i NYTEK i Bergen

11.11.2011 | Vestnorsk  
FHL inviterer til kurs i NYTEK tirsdag 13. desember på Clarion Bergen Airport Hotel. Kurset er rettet både mot ledelse og driftsoperatører.

Rensefisk-kurs

04.03.2011 | Vestnorsk  
Norsk Sjømatsenter, Lusalaus og FHL/Vestnorsk Havbrukslag arrangerer kurs i fangst, hold, røkting og stell av leppefisk / rensefisk. Det er lagt opp...

Årsmøte i Vestnorsk havbrukslag 17. og 18. mars

25.02.2011 | Vestnorsk  
Vestnorsk inviterer med dette til havbrukskonferanse og årsmøte på Solstrand Hotell og Bad. Sentrale temaer blir Oppdrett og bærekraft,...