Slik skal vi jobbe med smitterisiko


Publisert 14.12.2023 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Havbruk Nord Havbruk Midt Havbruk Vest

– Dette er et svært viktig arbeid. Jeg har stor tro på at næringen vil ta store steg når vi får satt mye av dette ut i virksomhet, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

Med flere hundre påmeldte, er det tydelig at arbeidet med smitterisiko, eller såkalt biosikkerhet på fagspråket, vekker interesse. Arbeidet har vært ledet av Direktør i Mowi Norge, Øyvind Oaland og ble presentert på eget webinar torsdag 14.desember.

– Det er omfattende og tidkrevende, men vi har stor tro på at dette representerer rammene for en beste praksis for håndtering av smittsomme sykdommer i havbruk, sier Oaland.

Bedre kontroll

Sjømat Norges over 900 medlemmer, startet allerede i 2017 en langsiktig strategi frem mot 2030. Utgangspunktet var flere rapporter som pekte på mulighetene for å doble verdiskapingen fra sjømat innen vi hadde nådd 2030. For å gjøre dette mulig, må en rekke grep tas, alt selvsagt i henhold til FNs bærekraftsmål.

– Målet er å etablere en praksis som gjør næringen enda bedre i stand til å håndtere sykdomsutbrudd samt unngå introduksjon og spredning av nye smittsomme sykdommer, sier Oaland og legger frem flere satsingsområder.

  • Sikre produksjon av smittefri smolt
  • Unngå smitte ved utsett av smolt
  • Redusere smitte mellom anlegg og mellom områder
  • Minimère smittespredning fra slakteri

Rapporten går mer spesifikt inn på tiltak for de ulike områdene.

Mer samarbeid

En viktig brikke i satsing er og å få selskapene til å samarbeide enda mer enn før.

– Dette er klart krevende. Vi er en næring med nærmere 150 ulike selskap.Det er mange syn, men dette er en prosess som vi har jobbet lenge med og er godt forankret. Vi har stor tro på at denne tiltakspakken vil bidra til at hele næringen tar mange gode grep i tiden som kommer, sier Oaland.

Les den fulle rapporten her:

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!