v
Scandic Nidelven, Trondheim
Sentrale politikere fra regjeringen og Stortinget deltar på medlemsmøtet for teknologi- og servicebedriftene i Sjømat Norge 1. desember.
Se tid, sted og påmelding

Parallelt med økt aktivitet og profesjonalisering i sjømatnæringen blir bedriftene som leverer teknologi- og serviceløsninger stadig viktigere for fiskeri- og havbruksbedriftene langs kysten. Stadig flere av disse velger nå å organisere seg i Sjømat Norge.

Bredt program
– Dette er viktige bedrifter for norsk verdiskaping, og for oss som næringsorganisasjon er det naturlig å involvere disse selskapene i vårt faglige og politiske arbeid. Vi setter stor pris på at også statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeiderpartiets Ingrid Heggø har bekreftet at de deltar på det første store medlemsmøtet som vi holder i Trondheim, sier direktør Aina Valland i Sjømat Norge.

Det åpne arrangementet går av stabelen på hotell Scandic Nidelven. Etter at medlemsbedriftene har behandlet organisatoriske saker, kommer både politikere, forvaltning, forskere og andre kunnskapsmiljøer til informasjonsutveksling og debatt. Bedrifter, media og andre interesserte er også velkommen til arrangementet.

Av stor betydning
Valland sier bedriftene som tilbyr teknologi- og serviceløsninger til den norske sjømatnæringen har stor betydning, og det er lyse utsikter for årene som kommer hvis myndighetene legger til rette for videre utvikling av sjømatnæringen.

– Leverandørbedriftene til sjømatsektoren har doblet verdiskapingen de siste ti årene. Profesjonaliseringen gjør at dette er bedrifter med høyt kompetansenivå og tildels verdensledende teknologi som i seg selv åpner for eksport ved siden av handelen med sjømat, sier Aina Valland i Sjømat Norge.

Detaljert program kommer senere.

Hold av dagen – og meld deg på her.

 

For mer informasjon:
Tore Håkon Riple, leder i Teknologi- og servicebedriftenes arbeidsutvalg
riple@marineconstruction.com, tlf. 93434501.

Aina Valland, direktør næringsutvikling og samfunnskontakt,
ava@sjomatnorge.no, tlf. 971 45777.

 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Viktige nei til grunnrenteskatt

Lønnsoppgjøret går til mekling

Medlemsmøte – maring, mel og olje

NHOs HMS-dag

Ber om utsatt nedtrekk i «røde» områder

Kraftig kutt i bruk av legemidler mot lakselus

Ber Mattilsynet trekke forslag til nye transportkrav

Ledig stilling: Fagsjef næringspolitikk

Kurs i rømmingssikring landanlegg, Bergen

Flere trygge sjømattrailere på veiene