Økt innsats for innsamling av plast


Publisert 20.02.2018 av Are Kvistad Havbruk  Industri  Miljø og Helse  

Sjømatnæringen vil bidra til å redusere plastforurensningen i havet, forbedre egen avfallshåndtering ytterligere og sørge for at eventuelle utslipp av mikroplast fra egen virksomhet reduseres. Sjømat Norge arbeider nå med tiltak på ulike områder.

I fjor kom en Sintef-rapport som viser at norske havbruksbedrifter både har rutiner for avfallshåndteringen, benytter returordningene for utstyr og i dag ikke er en kilde til omfattende marin forsøpling. Likevel er det en kjensgjerning at næringen bruker mye plast og genererer mye plastavfall hvert år. Det er fortsatt et forbedringspotensial på en rekke områder.

Sjømat Norge vil på vegne av næringen arbeide med flere tiltak for å redusere mengden plastavfall:

  • Bidra til ytterligere innsamling av avfall og håndtering av utrangert utstyr, inkludert taustumper og innfestingsmaterialer.
  • Bidra til mer gjenbruk og gjenvinning av spesielt plastmaterialer.
  • Bidra til økt kunnskap om forekomst og konsekvenser av nanoplast i havet.
  • Økt oppmerksomhet på hot-spots for utslipp av mikroplast og nanoplast for å redusere omfanget (for eksempel fra utfôringsutstyr i havbruk).
  • Bidra til at enda flere sjømatbedrifter deltar i strandrydding.

Sjømat Norge organiserer flertallet av bedrifter innen fiskeindustrien, havbruksnæringen, fôrproduksjon, samt rederier og teknologileverandører til sjømatnæringen. Organisasjonen har besluttet å arbeide for tiltak som bidrar til at næringen reduserer utslippene av plast og annet avfall.

Mange av Sjømat Norges medlemsbedrifter har allerede deltatt på strandryddeaksjoner. Bedriftene er representert langs kysten og mange har båter som kan bruke si det viktige arbeidet med å rydde strender. Vi ønsker å støtte opp om det viktige arbeidet som blant andre Hold Norge rent gjør på dette feltet, og styrker innsatsen for å få flere med på strandryddeaksjoner denne våren.

Å samle inn søppel som er havnet i havet er et kontinuerlig arbeid. Sjømat Norge er derfor svært positiv til at det er bredt flertall på Stortinget for å innføre gratis levering av marint avfall i norske havner. Erfaringene fra prøveprosjektet ”Fishing for Litter” viser at tiltakene nytter.

 


 

Hvert minutt havner 15 tonn plastsøppel i verdenshavene. I desember 2017 vedtok FNs Miljøforsamling etter innspill fra Norge en nullvisjon for plast i havet. Landene er enige om at bedre innsamling og behandling av søppel er det aller viktigste tiltaket både for å redusere plastavfall og mikroplast i havet. En ny rapport fra Hold Norge Rent viser at 76 prosent av alt søppel som ble samlet inn under strandryddedagen i 2017 var plast. Det anslås at 45 prosent kom fra personlig forbruk, mens avfall fra skipsfart, fiskeri, havbruk, fritidsfiske og havneanlegg sto for rundt 37 prosent.

Referanser og aktuelle rapporter:

 

 

Vil du vite mer?

 
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Hvor mange fiskebåter kan en skipper delta i fiske med?

Kurs i arbeidsgiverspørsmål

Nytt arbeidsutvalg for teknologi og service

Kunstig intelligens skal løse oppdrettslaksens utfordringer

Sjømat Norges Årsarrangement 2019

– Flere arbeidsplasser i sjømatnæringen

800.000 til å øke digital kompetanse

Foodscape ga mersmak

Regulering av kongekrabbefisket 2019