x Lukk infovindu
30. mars 2017
Start: kl. 09:30
Avslutning:
Tor 30. mars 2017
kl.13:30
Scandic Parken, Ålesund
Meld deg på her!

Medlemsmøte


Publisert 17.03.2017 av sjømatnorge.no Industri  Kalenderen  

v
Scandic Parken, Ålesund
Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte den 30. mars, kl. 0930 – 1330 på Scandic Parken, Ålesund. 
Se tid, sted og påmelding

Møtet er særlig retta inn mot marin ingrediens industri og mel/olje-sektoren, men er åpent for alle medlemmer i Sjømat Norge.

Påmelding: kristin.alnes@sjomatnorge.no

Program

0930 – 1000: Kaffe

1000 – 1015:

Sjømat Norge – viktige politiske prosesser og Sjømat Norge sin rolle
Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge

Aktuelle saker for sektoren

1015 – 1030:

Produksjon av ulik kvalitet (fôr / humant) på samme linje – EU Fishmeal-prosessen
Kyrre Dale, Sjømat Norge

1030 – 1100:

Krav om HC-kvalitet på import av råvarer til EØS
Gunn Knutsen, Sjømat Norge

  • produksjon og eksport av ikke-konforme varer
  • skillet mellom bruk/produksjon av «feed quality»-råolje og HC-olje i samme produksjonsvirksomhet
  • om muligheten for at «halvfabrikata» eller produkter fra farmasøytisk virksomhet innenfor EØS kan brukes som råvarer i næringsmiddelproduksjon eller som næringsmidler

1100 – 1115:

Biproduktforordninga
Codex fiskeolje standard
Gunn Knutsen, Sjømat Norge

1115 – 1130 Spørsmål/ diskusjon

1130 – 1200: Pause

1200 – 1215:

Utfordringer og utvikling i omega-3 industrien
Leif Kjetil Gjendemsjø, Pharma Marine

1215 – 1230:

Hvilke råvarestrategier har verdens største fôrprodusent
Kristoffer B Lunde, Cargill Aqua Nutrition

1230 – 1300:

Regjeringa sin bioøkonomistrategi – mer enn fine ord?
Nærings- og fiskeridepartementet

Arbeid i NHO – Sjømat Norge

  • våre prioriteringer
  • innspillsarbeid på markedsadgang
    Kristin Alnes

1300 – 1310:

Oppsummering – avslutning

Lunsj

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Miljøseminar i Florø

Premierer ikke miljøbevissthet godt nok!

Årssamling, Sjømat Norge havbruk vest

Her er den nye tekse-gjengen

LetSea gikk til topps

Byråkrati med muligheter eller begrensninger?

Nord i Sør 2018

Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt