v
Næringslivets Hus, Oslo
Potensiale er større en nokon gong, no arrangerer Sjømat Norge konferanse om tematikken.
Se tid, sted og påmelding

Sjømat Norge vil den 3. oktober arrangere ein nasjonal konferanse om hausting og dyrking av alger.

Tidlegare i år lanserte Sjømat Norge strategien, eit blått taktskifte, for korleis vi kan doble sjømatnæringa fram mot 2030. Auken i den marine biomassen vil kome både frå vekst i havbruk, hausting og dyrking av nye artar og betre utnytting av alt restråstoff.

Med denne konferansen ønskjer vi å setje søkelys på ein av dei sektorane som har eit stort potensiale. Dyrking av mikroalger og hausting og dyrking av makroalger, både til fôr, fôringredienser og mat er næringar vi vil sjå meir til framover.

Som næringsorganisasjon ønskjer vi med denne konferansen å samle relevante aktørar og interessentar. Vi har ei målsetjing om at konferansen skal innehalde oversiktsforedrag om kunnskapen om mikro- og makroalger. Det blir gjennomført ei rekke studier i ulike forskingsmiljø, og kunnskapen om både mikro- og makroalger er etter kvart stor. Vi ønskjer å gi ei oversikt over regulatoriske rammevilkår ved Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. I tillegg kjem bedriftspresentasjonar.

Tid og stad for algekonferansen er 3. oktober 10.30 – 15.00 i Næringslivets hus, Oslo.

PROGRAM:

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Politikerene fikk høre dette

Meir torsk i nord

EØS-avtalen er viktig for Noreg

Oppretter felles forum mot rømming

Britisk ambassadør til Trondheim

Sjømat Norge passerer 650 medlemmer

Statsbudsjettet 2019

Viktig seier til Pelagia AS i Themis-saken

Høringssvar mateksportforskriften

– Ny jernbane i nord vil bedre sjømatens klimaregnskap