TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket


Publisert 20.09.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Brasil notifiserte i juni en endring av sitt regelverk for fryst fisk til WTOs Committee on Technical Barriers to Trade (TBT) med høringsfrist 17. september. Sjømat Norge, Sjømatrådet og Mattilsynet har skrevet hvert sitt høringssvar. Disse høringssvarene kan dere se her.

Vi har i vårt høringssvar fokusert på kravene til innhold av natrium (salt).

Vil du vite mer?

 
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072
Lars Haneborg
Lars Haneborg
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 920 83 688

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør