Høringssvar: Fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark 2023


Publisert 14.04.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Sjømat Norge har sendt høringssvaret til Miljødirektoratet, knyttet til forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023.

Sjømat Norge støtter behovet for utfisking av stillehavslaks i kyst- og fjordområdene i Finnmark. Selv om stillehavslaksen er uønsket i våre fjordsystem er det vår oppfatning at vi likevel har et samfunnsansvar i å ivareta ressursen som en kilde til mat, også når den utfiskes, skriver Sjømat Norge i høringssvaret.

Utgangspunktet vårt er at fiskerinæringa har svært god kunnskap om fiske i sjø, med bruk av ulike redskap. Videre har vi anlegg på land som kan ivareta ressursen til mat og sørge for å få denne ut til konsument.

Les hele høringssvaret her

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef industri og handel
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Fremdeles store svakheter i skattemodellen

Frokostmøte: Sjømat i krise, krig og fred 

– Opposisjonen tar ansvar

Regulering av satser i Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien

Helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten

Revidert nasjonalbudsjett: Konsekvenser for sjømatnæringen

Webinar – Industriutslippsdirektivet

Mellomoppgjeret 2023

23 gode grunner til å avvise Regjeringens lakseskatt