Høringssvar: Fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark 2023


Publisert 14.04.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Sjømat Norge har sendt høringssvaret til Miljødirektoratet, knyttet til forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023.

Sjømat Norge støtter behovet for utfisking av stillehavslaks i kyst- og fjordområdene i Finnmark. Selv om stillehavslaksen er uønsket i våre fjordsystem er det vår oppfatning at vi likevel har et samfunnsansvar i å ivareta ressursen som en kilde til mat, også når den utfiskes, skriver Sjømat Norge i høringssvaret.

Utgangspunktet vårt er at fiskerinæringa har svært god kunnskap om fiske i sjø, med bruk av ulike redskap. Videre har vi anlegg på land som kan ivareta ressursen til mat og sørge for å få denne ut til konsument.

Les hele høringssvaret her

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef industri og handel
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør