Høringssvar: Fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark 2023


Publisert 14.04.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Sjømat Norge har sendt høringssvaret til Miljødirektoratet, knyttet til forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023.

Sjømat Norge støtter behovet for utfisking av stillehavslaks i kyst- og fjordområdene i Finnmark. Selv om stillehavslaksen er uønsket i våre fjordsystem er det vår oppfatning at vi likevel har et samfunnsansvar i å ivareta ressursen som en kilde til mat, også når den utfiskes, skriver Sjømat Norge i høringssvaret.

Utgangspunktet vårt er at fiskerinæringa har svært god kunnskap om fiske i sjø, med bruk av ulike redskap. Videre har vi anlegg på land som kan ivareta ressursen til mat og sørge for å få denne ut til konsument.

Les hele høringssvaret her

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef industri og handel
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal