Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten


Publisert 30.08.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Sjømat Norge vil sterkt advare mot Finansdepartementets foreslåtte normprisråd og fastsetting av brutto inntekt i den nye grunnrenteskatten på norsk havbruk. Forslaget innebærer at grunnrenteinntekten vil bli fastsatt med høy risiko for at selskapene må betale skatt på en inntekt de ikke har. Basert på at den nye grunnrenteskatten allerede er innført, vil Sjømat Norge anbefale at grunnrenteinntekten baseres på faktiske salgspriser og faktisk verdi som selskapene fastsetter for inntektsåret 2023.

Her kan du lese vårt fulle høringssvar.

Se også vedlegg til innsendelsen i venstre kolonne.

Vil du vite mer?

 
Martine Werring-Westly
Martine Werring-Westly
Fagsjef industri og handel
Mobil: 917 97 340
Peder Weidemann Egseth
Peder Weidemann Egseth
fagsjef Skatt, avgift og næringspolitikk
Mobil: 922 41 857

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse