Markedsavgift for konvensjonelle produkt


Publisert 05.07.2023 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 21. juni i år på høring sak om hvorvidt nivået på markedsavgift for konvensjonelle produkter bør endres.

Høringssaken er en direkte respons på felles initiativ fra Sjømatbedriftene og Sjømat Norge i brev av 12. desember 2022, samt oppfølgende møte med statsråd Bjørnar Skjæran 2. februar i år, om reduksjon i markedsavgiften for konvensjonelle produkter fra 0,75% til 0,5%.

Her kan du lese vårt høringssvar til departementet.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør