Markedsavgift for konvensjonelle produkt


Publisert 05.07.2023 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 21. juni i år på høring sak om hvorvidt nivået på markedsavgift for konvensjonelle produkter bør endres.

Høringssaken er en direkte respons på felles initiativ fra Sjømatbedriftene og Sjømat Norge i brev av 12. desember 2022, samt oppfølgende møte med statsråd Bjørnar Skjæran 2. februar i år, om reduksjon i markedsavgiften for konvensjonelle produkter fra 0,75% til 0,5%.

Her kan du lese vårt høringssvar til departementet.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal