Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling


Publisert 08.03.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Kommunal- og distriktsdepartementet av 05.12.22 og
vedlagt rapport “Færre og bedre – en evaluering av statsforvalterstrukturen” av Direktorat for
forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Sjømat Norge er Norges største sjømatorganisasjonen, og organiserer blant annet en stor andel
av de norske havbruksselskapene og tilhørende bransjer, inkludert leverandørindustri og
tjenesteleverandører til havbruket. Vi har over 800 medlemsbedrifter, og disse representerer
omtrent 18.000 ansatte. Sjømat Norge er en landsforening tilknyttet Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO).

Sjømat Norge avgir med dette høringssvar på høringen “Evaluering av statsforvalterenes
geografiske inndeling”.

Vil du vite mer?

 
Kine Mari Karlsen
Kine Mari Karlsen
Regionsjef havbruk Nord
Mobil: 472 60 878

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør