Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling


Publisert 08.03.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Kommunal- og distriktsdepartementet av 05.12.22 og
vedlagt rapport «Færre og bedre – en evaluering av statsforvalterstrukturen» av Direktorat for
forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Sjømat Norge er Norges største sjømatorganisasjonen, og organiserer blant annet en stor andel
av de norske havbruksselskapene og tilhørende bransjer, inkludert leverandørindustri og
tjenesteleverandører til havbruket. Vi har over 800 medlemsbedrifter, og disse representerer
omtrent 18.000 ansatte. Sjømat Norge er en landsforening tilknyttet Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO).

Sjømat Norge avgir med dette høringssvar på høringen «Evaluering av statsforvalterenes
geografiske inndeling».

Vil du vite mer?

 
Kine Mari Karlsen
Kine Mari Karlsen
Regionsjef havbruk Nord
Mobil: 472 60 878

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Fremdeles store svakheter i skattemodellen

Frokostmøte: Sjømat i krise, krig og fred 

– Opposisjonen tar ansvar

Regulering av satser i Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien

Helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten

Revidert nasjonalbudsjett: Konsekvenser for sjømatnæringen

Webinar – Industriutslippsdirektivet

Mellomoppgjeret 2023

23 gode grunner til å avvise Regjeringens lakseskatt