Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling


Publisert 08.03.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Kommunal- og distriktsdepartementet av 05.12.22 og
vedlagt rapport “Færre og bedre – en evaluering av statsforvalterstrukturen” av Direktorat for
forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Sjømat Norge er Norges største sjømatorganisasjonen, og organiserer blant annet en stor andel
av de norske havbruksselskapene og tilhørende bransjer, inkludert leverandørindustri og
tjenesteleverandører til havbruket. Vi har over 800 medlemsbedrifter, og disse representerer
omtrent 18.000 ansatte. Sjømat Norge er en landsforening tilknyttet Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO).

Sjømat Norge avgir med dette høringssvar på høringen “Evaluering av statsforvalterenes
geografiske inndeling”.

Vil du vite mer?

 
Kine Mari Karlsen
Kine Mari Karlsen
Regionsjef havbruk Nord
Mobil: 472 60 878

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Webinar: Hvordan sikre sykdomskontroll i havbruk?

Webinar: Status om perlesnormaneter (Apolemia uvaria)

Minsteprisene ferdig forhandlet

Gode nyheter for handelen med EU

Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

Denne vil løfte næringen

Tiltakspakke i møte med statsråden

Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

Sertifikatet på plass igjen

Ungdomspolitikertur til Senja: – Vi må gi politikerne innblikk i næringen