Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling


Publisert 08.03.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Kommunal- og distriktsdepartementet av 05.12.22 og
vedlagt rapport «Færre og bedre – en evaluering av statsforvalterstrukturen» av Direktorat for
forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Sjømat Norge er Norges største sjømatorganisasjonen, og organiserer blant annet en stor andel
av de norske havbruksselskapene og tilhørende bransjer, inkludert leverandørindustri og
tjenesteleverandører til havbruket. Vi har over 800 medlemsbedrifter, og disse representerer
omtrent 18.000 ansatte. Sjømat Norge er en landsforening tilknyttet Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO).

Sjømat Norge avgir med dette høringssvar på høringen «Evaluering av statsforvalterenes
geografiske inndeling».

Vil du vite mer?

 
Kine Mari Karlsen
Kine Mari Karlsen
Regionsjef havbruk Nord
Mobil: 472 60 878

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kurs i åpenhetsloven

Jon Arne ny president

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

Årssamling i Havbruk nord

Miljøseminar Florø

Vil ha mer aktivitet her i landet  

Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 

Innspillsmøte om NTP 2025-2036

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Årsarrangementet 2023