Endring av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret


Publisert 19.06.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Det har vært høring på endring av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret, også kjent som produksjonsområdeforskriften.

Sjømat Norges høringssvar finnes her:

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør