Torvikutvalget – vår mening


Publisert 12.04.2023 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser

Like før jul la et stort utvalgt frem sin omfattende rapport om hvordan de ser for seg perspektivene for fremtidens skatte- og avgiftssystem.

Sjømat Norge leverte og sine kommentarer til de mange forslagene.

Skeptisk

Sjømat Norge mener det er positivt at det er gjennomført en helhetlig gjennomgang av det norske skattesystemet med formål å foreslå endringer i skatte- og avgiftssystemet som kan styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften i norsk økonomi, bidra til en grønn omstilling og legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv.

Sjømat Norge er derimot skeptisk til flere av forslagene, og vil i vår høringsuttalelse begrense oss til å adressere de skatte- og avgiftsspørsmål som retter seg mot vår næring og våre medlemmer spesielt. Dette gjelder først og fremst forslag om å innføre grunnrentebeskatning på havbruket.

LAST NED og les hele Sjømat Norges innspill under.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør