Torvikutvalget – vår mening


Publisert 12.04.2023 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser

Like før jul la et stort utvalgt frem sin omfattende rapport om hvordan de ser for seg perspektivene for fremtidens skatte- og avgiftssystem.

Sjømat Norge leverte og sine kommentarer til de mange forslagene.

Skeptisk

Sjømat Norge mener det er positivt at det er gjennomført en helhetlig gjennomgang av det norske skattesystemet med formål å foreslå endringer i skatte- og avgiftssystemet som kan styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften i norsk økonomi, bidra til en grønn omstilling og legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv.

Sjømat Norge er derimot skeptisk til flere av forslagene, og vil i vår høringsuttalelse begrense oss til å adressere de skatte- og avgiftsspørsmål som retter seg mot vår næring og våre medlemmer spesielt. Dette gjelder først og fremst forslag om å innføre grunnrentebeskatning på havbruket.

LAST NED og les hele Sjømat Norges innspill under.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Fremdeles store svakheter i skattemodellen

Frokostmøte: Sjømat i krise, krig og fred 

– Opposisjonen tar ansvar

Regulering av satser i Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien

Helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten

Revidert nasjonalbudsjett: Konsekvenser for sjømatnæringen

Webinar – Industriutslippsdirektivet

Mellomoppgjeret 2023

23 gode grunner til å avvise Regjeringens lakseskatt