Torvikutvalget – vår mening


Publisert 12.04.2023 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser

Like før jul la et stort utvalgt frem sin omfattende rapport om hvordan de ser for seg perspektivene for fremtidens skatte- og avgiftssystem.

Sjømat Norge leverte og sine kommentarer til de mange forslagene.

Skeptisk

Sjømat Norge mener det er positivt at det er gjennomført en helhetlig gjennomgang av det norske skattesystemet med formål å foreslå endringer i skatte- og avgiftssystemet som kan styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften i norsk økonomi, bidra til en grønn omstilling og legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv.

Sjømat Norge er derimot skeptisk til flere av forslagene, og vil i vår høringsuttalelse begrense oss til å adressere de skatte- og avgiftsspørsmål som retter seg mot vår næring og våre medlemmer spesielt. Dette gjelder først og fremst forslag om å innføre grunnrentebeskatning på havbruket.

LAST NED og les hele Sjømat Norges innspill under.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal