Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Industri

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Sjømat Norge sammen for et rent hav

  14.10.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Sjømat Norge stiller seg bak arbeidet for å bekjempe plast i...

  Standard Morgen: Sporbarheten til sjømatprodukter – Merking av fiskekasser

  05.10.2020 | Havbruk   Industri   Miljø og Helse  
  Standard Norge inviterer til lansering av den den nye standarden for krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og...

  Webinar om ressurskriminalitet i fiskerinæringen

  05.10.2020 | Industri   Kalenderen   Arbeidsliv  
  Er det rett og slett for lett å jukse i fiskerinæringen? Hva gjør de ulike partene og hvilke tiltak trenger vi for å utrydde...

  Mattilsynet og personopplysninger

  Sjømat Norge ble i mai kjent med at enkelte inspektører tilknyttet Mattilsynet nektet å fylle ut skjema som medlemsbedrifter hadde for å hindre...

  – Gode grep!

  03.09.2020 | Industri  
  Sjømat Norge mener det er et stort steg i rett retning at Regjeringen vil endre loven slik at offentlig ansatte kan dele taushetsbelagte opplysninger...

  Sjømaten blir digital

  20.08.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Enklere innsamling. Bedre bruk. Løsningen heter OPS sjømat. Et nytt offentlig og privat samarbeid som skal samle inn data på en ny måte og øke...

  Prioritert testing av ansatte i sjømatnæringa

  Sjømatnæringen har en samfunnskritisk oppgave. Nå er det viktig at kommunene tilrettelegger for corona- testing av ansatte i næringen for å...

  Lite matsvinn i sjømatproduksjonen

  For 2019 er matsvinnet i sjømatindustrien beregnet til å være 3% pr. tonn produsert mat. Det tilsvarer 30 157 tonn sjømatsvinn. Det går frem av...

  Ny mateksportforskrift

  Den nye mateksportforskriften gjør det enklere for både produsent og eksportør å få oversikt over reglene for eksport av sjømat til land utenfor...

  Nytt helsesertifikat

  07.07.2020 | Industri  
  Skal du eksportere fiskemel til dyrefôr på særskilte vilkår, såkalte ikke-konforme varer? Myndighetene har laget et nytt helsesertifikat.