Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Anmodning om generell midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i kvalitetsforskriften

  Sjømat Norge er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19. Les vårt høringssvar om midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser...

  Spørsmål og svar om korona

  Les mer her for oppdatert informasjon knyttet til korona-viruset, samt kontaktinformasjon til din kontaktperson i Sjømat...

  Støtter bedre tilsyn og strengere sanksjoner for regelbrudd

  06.03.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
  Sjømat Norge er enig med Fiskerikontrollutvalget i at det er behov for å styrke den nasjonale...

  Fiskeindustrien er feil adresse for avgiftsøkning

  21.11.2019 | Sjømat Norge   Industri  
  -Økningen av markedsavgiften på sild og makrell vil ramme en del av fiskeindustrien som sliter med svak lønnsomhet. Det er fiskerne som har bedt om...

  Krever regelendringer i kongekrabbebransjen

  Sjømat Norge roser gårsdagens aksjon mot ulovlig omsetning av kongekrabbe. – Kriminelle aktører har hatt stort spillerom i lang tid, men vi...

  Vil rydde opp i fiskeindustrien

  18.11.2019 | Sjømat Norge   Industri  
  Sjømat Norge har invitert Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Service og Handel til et møte for hvordan man kan få bukt...

  Meir torsk i nord

  17.10.2019 | Sjømat Norge   Industri  
  Russland og Noreg er samde om neste års kvoter i Barentshavet. Både torsk og hyse skal det fiskast meir av.

  Viktig seier til Pelagia AS i Themis-saken

  05.10.2019 | Industri  
  Oslo tingrett avsa fredag den 4. oktober dom i den såkalte Themis-saken mellom Pelagia og Staten ved Nærings - og...

  Må selv velge hvordan råstoff losses

  25.09.2019 | Industri  
  Nye losseregler fra Norges Sildesalgslag skaper utfordringer for landindustrien.

  Retningslinjer – Mottakskontroll fiskeråstoff

  20.09.2019 | Industri   Miljø og Helse  
  Våren 2018 ble enkelte partier av klippfisk til Brasil stoppet i veterinærkontrollen.