Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Industri

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  – Gode grep!

  03.09.2020 | Industri  
  Sjømat Norge mener det er et stort steg i rett retning at Regjeringen vil endre loven slik at offentlig ansatte kan dele taushetsbelagte opplysninger...

  Sjømaten blir digital

  20.08.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Enklere innsamling. Bedre bruk. Løsningen heter OPS sjømat. Et nytt offentlig og privat samarbeid som skal samle inn data på en ny måte og øke...

  Prioritert testing av ansatte i sjømatnæringa

  Sjømatnæringen har en samfunnskritisk oppgave. Nå er det viktig at kommunene tilrettelegger for corona- testing av ansatte i næringen for å...

  Lite matsvinn i sjømatproduksjonen

  For 2019 er matsvinnet i sjømatindustrien beregnet til å være 3% pr. tonn produsert mat. Det tilsvarer 30 157 tonn sjømatsvinn. Det går frem av...

  Ny mateksportforskrift

  Den nye mateksportforskriften gjør det enklere for både produsent og eksportør å få oversikt over reglene for eksport av sjømat til land utenfor...

  Nytt helsesertifikat

  07.07.2020 | Industri  
  Skal du eksportere fiskemel til dyrefôr på særskilte vilkår, såkalte ikke-konforme varer? Myndighetene har laget et nytt helsesertifikat.

  Blå sektor er en nøkkel for grønn omstilling

  - Sjømatnæringen er en viktig bidragsyter for å skape nye arbeidsplasser og aktivitet i næringslivet når vi nå skal dra oss ut av nedturen som...

  Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

  12.05.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Regjeringen sier nei til grunnrenteskatt på havbruk og foreslår en produksjonsavgift i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. - Et viktig steg...

  Pelagisk Arena 2020 utsatt til 2021

  29.04.2020 | Industri  
  Pelagisk Arena 2020 utsettes til september 2021.

  Ja til flere hvalfangstbåter

  16.04.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
  Sjømat Norge mener det vil være gunstig for hvalfangstnæringen om det gis muligheter for at flere båter kan delta i hvalfangsten.