– Hvorfor lytter de ikke?


Publisert 27.10.2023 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri og handel

Saken har stått helt bom fast. Siden 1997. I snart 30 år. Flere forsøk på å få redusert avgiften er gjort opp gjennom årene, og nå ønsker industrien langs kysten enda en gang å gjøre endringer. Men Nærings- og fiskeridepartementet lukker døren.

Rita Karlsen er adm.dir i Brødrene Karlsen på Husøy i Senja. Foto: Sjømat Norge.

-Jeg er skuffet over at departementet velger å se bort fra en så tydelig beskjed fra en samlet fiskeindustri, sier Rita Karlsen som er daglig leder i Brødrene Karlsen AS på Husøy i Senja. Karlsen er også tillitsvalgt i Sjømat Norge.

Klippfisk, tørrfisk og saltfisk

Alle norske eksportører av sjømat må betale inn en markedsavgift til Norges Sjømatråd. Avgiften brukes til å drive generisk markedsføring av sjømat, hovedsaklig i utlandet, men også i Norge. Avgiften varierer i størrelse fra fiskeslag til fiskeslag. Hos såkalte konvensjonelle produkt, dvs tørrfisk, klippfisk og saltfisk, har avgiften vært den samme siden 1997; 0,75 %.

– Dette svekker mulighetene for økt norsk bearbeiding av sjømat,
Rita Karlsen, Brødrene Karlsen.

Sjømatbedriftene og Sjømat Norge sendte i desember 2022 felles brev til Nærings- og fiskeridepartementet med anmodning om reduksjon i markedsavgiften for konvensjonelle produkter fra 0,75% til 0,5%. Denne anmodningen har departementet nå avslått.

En vesentlig grunn til ønsket om lavere markedsavgift er at bearbeidede sjømatprodukter i tolltariffens kapittel 16 er innrømmet fullt fritak for markedsavgift. Konvensjonelle produkter er også å anse som bearbeidet sjømat, men hører hjemme annet sted i tolltariffen hvor det er krav om markedsavgift. Norsk fiskeindustri anser det ikke riktig at bearbeidede konvensjonelle produkter skal ha næringens høyeste markedsavgift på 0,75%.

– Dette svekker mulighetene for økt norsk bearbeiding av sjømat og dermed også den verdiskaping som er mulig å få til i kystsamfunnene, sier Karlsen.

Svake marginer

Driftsmarginene for produsenter innen den såkalte konvensjonelle sektoren er svak, noe den har vært over lengre periode. Samtidig tilsier dagens markedssituasjon og prisbilde samt eksportverdi at avgiften for konvensjonelle produkter kan reduseres.

Departementet fulgte opp det felles initiativet fra Sjømatbedriftene og Sjømat Norge gjennom egen høringssak i juni i år. Denne høringsrunden er nå avsluttet, og departementet har besluttet å ikke imøtekomme ønsket om redusert markedsavgift.

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse