Industri og handel

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.

Stine Akselsen

Direktør Industri og handel

sak@sjomatnorge.no901 27 226

Krister Hoaas og Jon Arne Grøttum i fabrikken der Egget bygges.
Høring i Stortingets Næringskomité knyttet til Kvotemeldingen Folk, Fisk og Fellesskaå
Ingunn Midttun Godal Mattilsynet