Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Industri

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Koronatrøbbel? Bruk oss!

  Norge er igjen inne i en alvorlig koronasituasjon, og Sjømat Norge står klar til å støtte vår medlemmer. Vi følger situasjonen tett, og jobber...

  Innreise og karante? Her er de nye reglene

  En rekke bedrifter i sjømatnæringen bruker utenlands arbeidskraft. Fra og med 9.november er det gjort endringer rundt smitteverntiltak.

  Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

  Sjømat Norge anbefaler en ny ordlyd som kan inngå i avtaler med kunder og transportører i forbindelse med transport av sjømatprodukter på vei.

  Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

  22.10.2020 | Sjømat Norge   Industri  
  Sjømat Norge aksepterer totalbeløpet som skal betales av industrien, men avgiftsbyrden må deles mellom fiskemottakene på en bedre måte enn i dag.

  Krevende utsikter for torskenæringa i 2021

  19.10.2020 | Industri   Om Sjømat Norge  
  En kvoteøkning på torsk til tross, torskenæringa går en vanskelig tid i møte. Markedsutfordringene gjennom korona blir ikke lettere å håndtere...

  Sjømat Norge sammen for et rent hav

  14.10.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Sjømat Norge stiller seg bak arbeidet for å bekjempe plast i...

  Standard Morgen: Sporbarheten til sjømatprodukter – Merking av fiskekasser

  05.10.2020 | Havbruk   Industri   Miljø og Helse  
  Standard Norge inviterer til lansering av den den nye standarden for krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og...

  Webinar om ressurskriminalitet i fiskerinæringen

  05.10.2020 | Industri   Kalenderen   Arbeidsliv  
  Er det rett og slett for lett å jukse i fiskerinæringen? Hva gjør de ulike partene og hvilke tiltak trenger vi for å utrydde...

  Mattilsynet og personopplysninger

  Sjømat Norge ble i mai kjent med at enkelte inspektører tilknyttet Mattilsynet nektet å fylle ut skjema som medlemsbedrifter hadde for å hindre...

  – Gode grep!

  03.09.2020 | Industri  
  Sjømat Norge mener det er et stort steg i rett retning at Regjeringen vil endre loven slik at offentlig ansatte kan dele taushetsbelagte opplysninger...