Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
901 27 226

Industri

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

  Koronasmitten i Norge og Europa er økende. Sjømat Norge er i tett dialog med myndighet for å sikre at eventuelle tiltak tilpasses behovene til...

  Mindre bearbeiding og færre grønne investeringer

  15.11.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  - Økte skatteøkninger betyr å dra i håndbrekket, sier Geir Ove Ystmark om SVs budsjettforslag. - Vi frykter reduksjon i bearbeiding og svekket...

  – Så lyset da jeg begynte med sjømat

  26.10.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Da Martine Werring-Westly ble ansatt i Fiskeri--og kystdepartementet forstod hun med det samme at sjømat var riktig hylle. Nå blir hun Sjømat...

  Fiskeri- og havministeren med tydelig beskjed om bærekraftig vekst i sjømatnæringen

  Sjømat Norge avholdt sitt første møte med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i går. Styreleder i Sjømat Norge Paul Birger Torgnes slår...

  Enighet om Norsk-Russisk kvotefordeling

  15.10.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Det ble i dag enighet i 51. sesjon i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen om neste års kvoter for de delte bestandene i nord.

  Den nye regjeringen satser på sjømaten

  Hurdalsplattformen utpeker sjømaten som en av Norges viktigste fremtidsnæringer, sier Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark.

  Statsbudsjettet: Muligheter for sjømaten som del av den grønne omstillingen

  -Vi ser en rekke kloke og grønne initiativ i Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett. Men et skatteforslag kan komme til å svekke lokalt...

  Medlemsmøte hvitfisk

  01.10.2021 | Industri   Kalenderen  
  Vi kan nå samles til første fysiske samling for medlemmer i hvitfisksektoren med faglige oppdateringer, diskusjoner og samtaler. Tema for...

  Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

  24.08.2021 | Industri   Arbeidsliv  
  Sjømat Norge har i lang tid etterlyst etablering av A-krim senter i den nordligste delen av landet, og at A-krimsentrene må få økte ressurser.

  Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

  10.06.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Fiskeri- og sjømatministeren har opprettet et utvalg som skal gi råd om hvordan vi kan få flere helårlige arbeidsplasser og mer bearbeiding av...