Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Industri

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Utsatt frist for utprøving av kvantumskontroll i fangstsertifikater

  11.05.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Etter henvendelse fra Sjømat Norge har nå Nærings- og fiskeridepartementet besluttet å utsette fristen for utprøving av kvantumskontroll i...

  – Kvantumskontroll ikke veien å gå

  22.04.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Innføring av kvantumskontroll i fangstsertifikatene reiser en rekke prinsipielle og praktiske spørsmål, og det er avgjørende med et tett samarbeid...

  Nasjonal transportplan, viktig for sjømaten

  19.03.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag for Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033. Sjømat Norge er særlig opptatt av tiltak som styrker...

  Forbud mot mobile kjøp av kongekrabber innført

  11.03.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Det vil ikke lenger være tillatt å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe. Forbudet, som gjelder både innenfor og...

  Arbeidstilsynet: Fiskeindustrien tar smittevern på alvor

  19.02.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Virksomhetene er opptatt av å følge smittevernreglene, og var godt forberedt på å ta imot gjestearbeiderne under vinterfisket, konkluderer...

  – Skreifiske i fare!

  Regjeringens nye innreiserestriksjoner skaper store utfordringer for det kommende vinterfiske i nord. – Sesongarbeidere er nødvendig for å holde...

  Sjømaten er en av våre viktigste fremtidsnæringer: – Vi har ingen tid å miste!

  Skal sjømat være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål kan ikke satsingen være halvveis. Midt i en pandemi må vi også tenke...

  Sjømatnæringen er samfunnskritisk virksomhet

  I forbindelse med nedstengingen av kommunene i Oslo-området har myndighetene lørdag 23. januar bekreftet at sjømatnæringen er å regne som...

  – Villfisk blir digital

  13.01.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Enklere. Bedre oversikt. Bedre kontroll på hva som fiskes. Nå etablerer Norges Fiskarlag og Sjømat Norge OPS for villfisknæringen.

  Positiv til klimaplan for blå bærekraft

  Flere av tiltakene rettes direkte mot sjømatnæringene. Sjømat Norge mener det er klokt at regjeringen er offensiv. Tiltak må iverksettes samtidig...