Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Verdiskapningen fra sjømatnæringen i sterk vekst

  19.08.2019 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  I løpet av de siste ti årene har verdiskapningen fra sjømatnæringen mer enn doblet seg. Siden 2015 har det vært en økning i verdiskapingen på...

  ALGE 2019

  09.08.2019 | Industri   Kalenderen  
  Potensiale er større en nokon gong, no arrangerer Sjømat Norge konferanse om tematikken.

  Mer fisk og flere i arbeid selv med CO2 avgift

  08.08.2019 | Høringsuttalelser   Industri  
  Sjømat Norge sier ja til CO2 avgift for fiskeflåten, men bare dersom en kompensasjonsordning ivaretar fiskeri- og distriktspolitiske...

  Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

  21.06.2019 | Sjømat Norge   Industri  
  Sjømat Norge mener det er bra og nødvendig at regjeringen går inn for endringer i kvotesystemet. Det nye kvotesystemet legger bedre til rette for...

  Klippfiskseminar i Ålesund

  21.06.2019 | Industri   Kalenderen  
  Sjømat Norge arrangerer i samarbeid med FHF klippfiskseminar i Ålesund 19. september.

  Medlemsmøte Industri

  02.05.2019 | Industri   Kalenderen  
  Medlemsmøtet avholdes i...

  – Vi kan absolutt bli bedre

  10.04.2019 | Sjømat Norge   Industri  
  Sjømat Norge ønsker minst mulig påvirking på miljøet som følge av produksjon av sjømat. Høstens tilsynsaksjonen fra fylkesmennene viser at en...

  Medlemsmøte – maring, mel og olje

  13.03.2019 | Industri   Kalenderen  
  Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte, særlig retta mot bedrifter innenfor mel, olje og marine ingredienser.

  Flere trygge sjømattrailere på veiene

  Sjømatnæringen tar nå ytterligere grep for å trygge forholdene på veiene. Nå utvides prosjektet "Trygg Trailer" til å gjelde hele...

  Vil skape 50.000 nye arbeidsplasser i sjømatnæringen

  07.01.2019 | Industri  
  Norsk sjømatnæring kan dobles innen 2030 gjennom et tett samspill mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. LO, en rekke fagforbund og...