Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Industri

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  25.000 måltider pr minutt

  06.01.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Sjømateksporten i 2020 endte ikke uventet under 2019. Tallene fra Sjømatrådet viser at Norge eksporter 37.millioner måltid hver dag!...

  EUs Taksonomi

  EU lanserte juli 2020 European Green Deal med et overordnet mål å gjøre Europa klimanøytralt i 2050. EUs Taksonomi er et ledd i dette arbeidet.

  – Forventer kontinuerlig ferjedrift

  16.12.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Boreals seilingsnekt skaper store utfordringer for sjømaten. – Vi forventer at ferjene går kontinuerlig når driften er oppe igjen, sier...

  Båtsfjordbruket møter nye leger – IA Bransjeprogram

  Når det kommer en ny lege til Båtsfjord, blir det omvisning på Båtsfjordbruket. Det gode samarbeidet og muligheten til å bruke egenmelding bidrar...

  – En tapt mulighet om vi ikke griper sjansen til å skape flere arbeidsplasser

  13.11.2020 | Industri   Om Sjømat Norge  
  Sjømat Norge og Fiskarlaget har ovenfor Arbeiderpartiet gjentatt at forhandlingene med Storbritannia er en sjelden mulighet for å sikre mer...

  Koronatrøbbel? Bruk oss!

  Norge er igjen inne i en alvorlig koronasituasjon, og Sjømat Norge står klar til å støtte vår medlemmer. Vi følger situasjonen tett, og jobber...

  Innreise og karante? Her er de nye reglene

  En rekke bedrifter i sjømatnæringen bruker utenlands arbeidskraft. Fra og med 9.november er det gjort endringer rundt smitteverntiltak.

  Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

  Sjømat Norge anbefaler en ny ordlyd som kan inngå i avtaler med kunder og transportører i forbindelse med transport av sjømatprodukter på vei.

  Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

  22.10.2020 | Sjømat Norge   Industri  
  Sjømat Norge aksepterer totalbeløpet som skal betales av industrien, men avgiftsbyrden må deles mellom fiskemottakene på en bedre måte enn i dag.

  Krevende utsikter for torskenæringa i 2021

  19.10.2020 | Industri   Om Sjømat Norge  
  En kvoteøkning på torsk til tross, torskenæringa går en vanskelig tid i møte. Markedsutfordringene gjennom korona blir ikke lettere å håndtere...