Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Tiltak grunnet utfordringer i fiskemarkedene

  19.03.2020 | Sjømat Norge   Industri  
  Norges Råfisklag og fiskeindustriens organisasjoner Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskekjøpernes Forening holder en tett dialog om...

  Kina åpner for import av norsk fiskemel, fiskeolje og krillprodukter

  19.03.2020 | Sjømat Norge   Industri  
  Kinesiske myndigheter har etter flere års utestengelse åpnet opp for import av norske fiskemel-produkter.

  Smittevernutstyr hos sjømatprodusenter

  Behovet for smittevernutstyr er nå stort i helsevesenet og mange bedrifter har bidratt med viktig utstyr. Dersom din bedrift har utstyr å avse...

  Prioritering av nøkkelmedarbeidere

  Til Helsedirektoratet opplyser forsyningskjeden innenfor mat-, drikke- og dagligvaresektoren om betydningen av leveringsdyktighet og kapasitet i mat-,...

  Grensepassering til Norge for utenlandske arbeidstakere og spesialister i forbindelse med koronautbruddet

  De samarbeidende organisasjonene NHO mat og drikke, Sjømat Norge, DLF, NHO Service og Handel og Virke har til Monica Mæland gitt innspill...

  Permitteringsregelverk i fiskeindustrien

  18.03.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
  I forbindelse med endringer i permitteringsregelverket som følge av koronasituasjonen, har Regjeringen foreslått en innkrenking av arbeidsgivers...

  Notat til justisminister om korona-utbruddet

  I regi av justisminister Monica Mæland deltok Sjømat Norge i møte med Mæland, næringsminister Iselin Nybø søndag 15. mars.

  Anmodning om generell midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i kvalitetsforskriften

  Sjømat Norge er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19. Les vårt høringssvar om midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser...

  Spørsmål og svar om korona

  Les mer her for oppdatert informasjon knyttet til korona-viruset, samt kontaktinformasjon til din kontaktperson i Sjømat...

  Støtter bedre tilsyn og strengere sanksjoner for regelbrudd

  06.03.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
  Sjømat Norge er enig med Fiskerikontrollutvalget i at det er behov for å styrke den nasjonale...