Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

  27.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  - Vi har i dag, sammen med våre fremste tillitsvalgte på havbrukssiden, drøftet spørsmålet om lettelser i forbudet mot eksport av såkalt...

  Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

  25.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Flere bedrifter har stilt spørsmål om hvordan karantenebestemmelsene fungerer når de får inn ansatte eller spesialister fra utlandet. I dette...

  Koronaplakater: Anbefalinger ved mottakelse og avsendelse av gods

  Her er plakater din bedrift kan bruke for å informere om smitteverntiltak under import og eksport.

  Tiltak grunnet utfordringer i fiskemarkedene

  19.03.2020 | Sjømat Norge   Industri  
  Norges Råfisklag og fiskeindustriens organisasjoner Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskekjøpernes Forening holder en tett dialog om...

  Kina åpner for import av norsk fiskemel, fiskeolje og krillprodukter

  19.03.2020 | Sjømat Norge   Industri  
  Kinesiske myndigheter har etter flere års utestengelse åpnet opp for import av norske fiskemel-produkter.

  Smittevernutstyr hos sjømatprodusenter

  Behovet for smittevernutstyr er nå stort i helsevesenet og mange bedrifter har bidratt med viktig utstyr. Dersom din bedrift har utstyr å avse...

  Prioritering av nøkkelmedarbeidere

  Til Helsedirektoratet opplyser forsyningskjeden innenfor mat-, drikke- og dagligvaresektoren om betydningen av leveringsdyktighet og kapasitet i mat-,...

  Grensepassering til Norge for utenlandske arbeidstakere og spesialister i forbindelse med koronautbruddet

  De samarbeidende organisasjonene NHO mat og drikke, Sjømat Norge, DLF, NHO Service og Handel og Virke har til Monica Mæland gitt innspill...

  Permitteringsregelverk i fiskeindustrien

  18.03.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
  I forbindelse med endringer i permitteringsregelverket som følge av koronasituasjonen, har Regjeringen foreslått en innkrenking av arbeidsgivers...

  Notat til justisminister om korona-utbruddet

  I regi av justisminister Monica Mæland deltok Sjømat Norge i møte med Mæland, næringsminister Iselin Nybø søndag 15. mars.