Sverre Johansen
Direktør industri
980 51 507

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri
 • Inviterer til dialogmøte

  12.11.2018 | Havbruk   Industri  
  Flere steder langs kysten melder rekefiskerne om urovekkende dårlige fangster og reker i dårlig forfatning. Sjømat Norge har tatt initiativ til et...

  Tiltak mot ulovlig omsetning av kongekrabbe

  30.10.2018 | Høringsuttalelser   Industri  
  Sjømat Norge har lenge vært bekymret for at dagens gode forvaltningsregime for kongekrabbe blir undergravd av et omfattende ulovlig fiske.

  Nye kvotar i Barentshavet

  18.10.2018 | Industri  
  Norge og Russland blei torsdag morgon samde om ein ny avtale for forvalting av bestandane i Barentshavet. Som forventa blir det ein viss nedgang i...

  Medlemsmøte, fiskeindustri Tromsø

  01.10.2018 | Sjømat Norge   Industri   Kalenderen  
  Vi varmer opp til torskefiskkonferansen med eget medlemsmøte ettermiddagen før. Husk å ta turen til Nordens Paris og bli oppdatert på hva som...

  Konferanse om kystflåtens framtid

  11.09.2018 | Industri   Kalenderen  
  Kystflåten har en unik posisjon i norsk fiskerinæring og historie. Men hvilken rolle skal den spille i framtiden? Det er bakteppet for konferansen...

  – Flere arbeidsplasser og større verdiskaping er bedre enn særskatt

  22.08.2018 | Sjømat Norge   Industri  
  Fiskeindustrien i Norge er avgjørende for å øke verdiene fra de norske fiskeressursene, men tilgangen på råstoff er en kritisk faktor.

  Nærmer seg 100 milliarder i verdiskaping

  Den samlede verdiskapingen i norsk sjømatnæring nærmer seg 100 milliarder kroner. De 10 siste årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og...

  Bærekraft i den blå økonomien

  Vi hadde ikke overlevd uten havet - det gir oss luft å puste i, mat på bordet og er en viktig transportåre. Det store spørsmålet om hvordan vi...

  Møtte lydhør fiskeriminister

  Den nyutnevnte fiskeriministeren Harald Tom Nesvik møtte onsdag sjømatorganisasjonene i Arendal. - En fremoverlent og lyttende statsråd, sier...

  Svimmelhet i Sildelaget

  12.06.2018 | Industri  
  Direktøren i Norges Sildesalgslag har gjort seg noen «refleksjoner» om markedsavgiften. Det påstås at norsk pelagisk næring taper svimlende...