Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Lite matsvinn i sjømatproduksjonen

  For 2019 er matsvinnet i sjømatindustrien beregnet til å være 3% pr. tonn produsert mat. Det tilsvarer 30 157 tonn sjømatsvinn. Det går frem av...

  Ny mateksportforskrift

  Den nye mateksportforskriften gjør det enklere for både produsent og eksportør å få oversikt over reglene for eksport av sjømat til land utenfor...

  Nytt helsesertifikat

  07.07.2020 | Industri  
  Skal du eksportere fiskemel til dyrefôr på særskilte vilkår, såkalte ikke-konforme varer? Myndighetene har laget et nytt helsesertifikat.

  Blå sektor er en nøkkel for grønn omstilling

  - Sjømatnæringen er en viktig bidragsyter for å skape nye arbeidsplasser og aktivitet i næringslivet når vi nå skal dra oss ut av nedturen som...

  Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

  12.05.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Regjeringen sier nei til grunnrenteskatt på havbruk og foreslår en produksjonsavgift i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. - Et viktig steg...

  Pelagisk Arena 2020 utsatt til 2021

  29.04.2020 | Industri  
  Pelagisk Arena 2020 utsettes til september 2021.

  Ja til flere hvalfangstbåter

  16.04.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
  Sjømat Norge mener det vil være gunstig for hvalfangstnæringen om det gis muligheter for at flere båter kan delta i hvalfangsten.

  Behov for tilstedeværelse og tilsyn

  Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi skriver i en høringsuttalelse at det i korona-situasjonen er behov for fysiske...

  Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

  Justisminister Monica Mæland åpner opp for fiskeriene og fiskeindustrien kan hente arbeidstakere fra EØS-området. Sjømat Norge mener tiltaket...

  Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

  Mandag 30. mars sende Sjømat Norge eit brev til nærings- og fiskeridepartementet der vi gjer greie for viktigheita av godt fungerande...