Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
901 27 226

Industri

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Enighet om Norsk-Russisk kvotefordeling

  15.10.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Det ble i dag enighet i 51. sesjon i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen om neste års kvoter for de delte bestandene i nord.

  Den nye regjeringen satser på sjømaten

  Hurdalsplattformen utpeker sjømaten som en av Norges viktigste fremtidsnæringer, sier Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark.

  Statsbudsjettet: Muligheter for sjømaten som del av den grønne omstillingen

  -Vi ser en rekke kloke og grønne initiativ i Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett. Men et skatteforslag kan komme til å svekke lokalt...

  Medlemsmøte hvitfisk

  01.10.2021 | Industri   Kalenderen  
  Vi kan nå samles til første fysiske samling for medlemmer i hvitfisksektoren med faglige oppdateringer, diskusjoner og samtaler. Tema for...

  Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

  24.08.2021 | Industri   Arbeidsliv  
  Sjømat Norge har i lang tid etterlyst etablering av A-krim senter i den nordligste delen av landet, og at A-krimsentrene må få økte ressurser.

  Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

  10.06.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Fiskeri- og sjømatministeren har opprettet et utvalg som skal gi råd om hvordan vi kan få flere helårlige arbeidsplasser og mer bearbeiding av...

  Sjømat Norge stiller seg bak opprop for fiskerihavnene

  26.05.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Sammen med NFKK, Norske Havner, Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag har Sjømat Norge signert et opprop for økt satsing på fiskeri- og...

  Sjømat Norge anker dommen i saken mot Sildelaget

  25.05.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Bergen Tingrett legger i sin dom til i grunn at hensynet til fiskeindustrien er underordnet. Derfor anker Sjømat Norge saken til lagmannsretten.

  EØS økte temperaturen i statsministerduellen

  20.05.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Jonas Gahr Støre var i den store statsministerduellen tydelig på at han vil være en garantist for EØS-avtalen. Erna Solberg på sin side mener en...

  Revidert nasjonalbudsjett

  At Narvikterminalen igangsettes, er svært godt nytt for sjømattransporten. Dette er en av nyhetene i revidert nasjonalbudsjett som kom i dag.