Hva vil regjeringen med fiskeindustrien?


Publisert 12.01.2024 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri

– Som Norges viktigste fremtidsnæring trenger vi forutsigbare rammevilkår som sikrer at fiskeriressursene utnyttes til det beste for hele landet, sier direktør for industri og handel i Sjømat Norge, Stine Akselsen.  

Etter å ha ventet i flere år, la regjeringen fredag morgen frem sin mye omtalte Kvotemelding. Meldingen ser nærmere på hvordan fiskeriressursene, de såkalte kvotene, skal fordeles mellom ulike fiskefartøy. Regjeringen har vært tydelig på at meldingen også skal ivareta industrien og legge til rette for helårlige arbeidsplasser.

– Da må vi løfte blikket og se hele verdikjeden, -også industrien. Det er bra at statsråden ser potensialet i fiskeindustrien, men vi hadde absolutt forventet mer fra de signal de har sendt ut tidligere.

Enorm interesse for kovtemeldingen, som fredag 12.januar ble lagt frem i Tromsø.
FOTO: Sjømat Norge.

Regjeringen vil ha mer bearbeiding i Norge

– Det er gått 675 dager siden det såkalte Bearbeidingsutvalget la frem sin rapport med 32 forslag til tiltak som mer eller mindre var gryteklare, ferdig pruta forslag for å styrke industrien. Jeg skuffet over at de har brukt så lang tid på å levere så lite for å legge til rette for mer bearbeiding og verdiskaping i Norge, sier Akselsen.  Det er små skritt i riktig retning i meldingen, men vi hadde forventet sterkere grep i blant annet førstehåndsomsetningen.

– Regjeringen leverer ikke på sine klare løfter om å ivareta både sjø og land i det som i dag blir lagt på bordet, sier Stine Akselsen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge.

Setter sin lit til Stortinget

Sjømat Norge kommer nå til å gå i dialog med partiene på Stortinget.

-Nå skal vi gå grundig igjennom kvotemeldinga, og ser frem til en konstruktiv diskusjon, sier Akselsen.

 – Jeg håper at Stortinget er sitt ansvar bevist og sikrer en tydeligere industripolitikk etter behandlingen av Stortingsmeldingen. . Kun gjennom samhandling mellom land og hav sikrer vi at vi tar ut det fulle potensialet i våre rike fiskeriressurser, avslutter Akselsen.

Vil du vite mer?

 
Øyvind André Haram
Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
Mobil: 908 81 591
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!