Hans-Inge Algrøy
Regionsjef havbruk Vest
977 01 406

Havbruk Vest omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder. Havbruk Vest er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Nord og Havbruk Midt.


Havbruk

Medlemsmøte i Havbruk Vest

07.09.2015 | Havbruk Vest  Kalenderen  
Møtet holdes på Quality Hotell Edvard Grieg på Sandsli i Bergen og er åpent for alle.

Fortsatt lite oppdrettslaks i elvene på Vestlandet

De fleste (62 prosent) av de undersøkte lakseelvene på Vestlandet har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger utgjør...

Vil gi 300 millioner mer til kommunene

Sjømat Norge mener at alle pengene som lakseselskapene betaler for nye tillatelser bør gå direkte til kommunene som stiller arealer til havbruk.

Årsmøte Vestnorsk Havbrukslag

26.01.2015 | Havbruk Vest  Kalenderen  
Årsmøtet avholdes på Solstrand Hotell & Bad, og er kun for medlemmer og støttemedlemmer av...

– Må lære av stormen Nina

21.01.2015 | Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Vest  
Havbruksnæringen vil gå gjennom utstyr og rutiner etter rømmingene under uværet på Vestlandet. – Vi er nødt til å lære av det som har skjedd...

Havbrukere rydder opp

19.01.2015 | Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Vest  
Selskapene i Hordaland som mistet fisk etter stormen Nina, tar ansvar for å rydde opp etter seg. Seks mottaksanlegg er etablert for å ta i mot...

Medlemsmøte Vestnorsk havbrukslag

08.09.2014 | Havbruk Vest  Kalenderen  
Møtet holdes på Scandic Ørnen i...

500.000 til strakstiltak på Vestlandet

Havbruksnæringens Miljøfond på Vestlandet har bevilget 500.000 kroner ekstra til strakstiltak for å bringe mer klarhet i situasjonen knyttet til...

Lite oppdrettslaks i elvene på Vestlandet

30.05.2013 | Havbruk Vest  
Undersøkelser av 4.974 laks i 26 elver på Vestlandet i 2012 viser at innslaget av rømt oppdrettslaks er lavere enn ventet. Det gjennomsnittlige...

Medlemsmøte i Vestnorsk Havbrukslag

10.10.2012 | Havbruk Vest  
Vestnorsk Havbrukslag inviterer medlemmer, støttemedlemmer og samarbeidende parter innen forskning, forvaltning, leverandørindustri til vårt...