Hans-Inge Algrøy
Regionsjef havbruk Vest
977 01 406

Havbruk Vest omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder. Havbruk Vest er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Nord og Havbruk Midt.


 • Havbruk
 • Skal fiske ut fra 63 elver

  Gjennom sammenslutningen OURO setter havbruksnæringen i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 63 elver i 2018. ...

  17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

  Verdens lakseproduksjon øker både i omfang og antall arbeidsplasser viser ny...

  Rømmingssikringskurs i Bergen

  09.05.2018 | Havbruk Vest   Kalenderen  
  Rømmingssikringskurs for matfisk i...

  Dette er Sjømat 2030

  Norge som nasjon må skape 300.000 nye arbeidsplasser innen 2030 og doble eksporten fram mot 2040. Sjømat er en av landets største eksportnæringer,...

  Medlemsmøte Havbruk vest

  04.09.2017 | Havbruk   Havbruk Vest   Kalenderen  
  Havbrukere samlet seg i Bergen høsten 2017.

  Kurs i rømmingssikring for settefisk i Bergen

  28.09.2016 | Havbruk Vest   Kalenderen  
  Sjømat Norge inviterer landanlegg (settefisk, stamfisk) til kurs i rømmingssikring i Bergen 10.

  Ønsker flere arbeidsplasser

  Sunn mat og flere jobber. FRP-politikere hadde budskapet klart etter en dag med Sjømat Norge på sjøen.

  Årssamling Havbruk Vest

  16.11.2015 | Havbruk Vest   Kalenderen  
  Årssamlingen avholdes på Solstrand Hotell og Bad.

  Nytt samarbeidsverktøy for havbruksnæringen

  07.09.2015 | Havbruk Vest  
  I karttjenesten AkvaGIS Fiskehelse har havbruksnæringen et unikt verktøy for overvåking og forebygging av spredning av PD og AGD. AkvaGIS-kartet er...