Årsmøte Havbruk Vest


Publisert 04.01.2024 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Havbruk Vest Kalenderen

v
Solstrand Hotel og Bad
Se tid, sted og påmelding

Sjømat Norge Havbruk Vest ønsker velkommen til årsmøte på Solstrand Hotel og Bad fredag 9. februar. Valg står på hovedagendaen i tillegg til et faglig innlegg som blir bekreftet senere.

Kl. 09:00           Åpning v/ Arbeidsutvalgets leder Geir Magne Knutsen

Kl. 09:15           Faglig innlegg (ikke fastsatt)

Kl. 09:45           Årsmøtesaker

·         Godkjenning av årsrapport

·         Valg av arbeidsutvalg med vararepresentanter samt leder og nestleder for arbeidsutvalget

·         Valg av medlem til Bransjegruppe havbruk

·         Valg av valgnemnd

Praktiske opplysninger

Stemmesedler/votering

Hver medlemsbedrift er representert med én stemme. Denne stemmen skal representeres ved bedriftens leder/ utvalgt representant.

En bedrift kan få delegert fullmakt til å representere andre bedrifter

(max 5 pr person). Fullmaktsskjema må i så fall sendes på forhånd på epost til: ems@sjomatnorge.no.

Sakspapirer

Sakspapirene sendes kun ut digitalt. Det forutsettes at møtedeltakerne disponerer sitt eget eksemplar i møtet

Vil du vite mer?

 
Krister Hoaas
Krister Hoaas
Regionsjef havbruk vest
Mobil: 930 94 052

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!