Randi Grøntvedt
Regionsjef havbruk Midt
920 85 785

Havbruk Midt

Havbruk Midt omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Møre og Romsdal og Trøndelag. Havbruk Midt er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Nord og Havbruk Vest.


 • Havbruk
 • Fraråder tidsbegrensning på akvakulturtillatelser 

  En tidsbegrensning for akvakulturtillatelser vil, slik det har blitt tatt til orde for, skape unødvendig usikkerhet i...

  Tiltakspakke i møte med statsråden

  Den siste tidens enkelthendelser krever handling. Da må vi som organisasjon ta...

  Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

  Hva lurer du på om fiskehelse, fiskevelferd og mattrygghet? Her finner du spørsmål og svar du måtte ha knyttet til fiskehelse, mattrygghet og...

  Vi tar forbrukeruro på alvor

  Havbruksnæringen i Norge driver et kontinuerlig arbeid for trygg mat og god fiskehelse. Mediesaker om negative enkelthendelser den siste tiden, tar...

  Fiskehelse i høysete

  Sjømat Norge vil i møte med fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth ta opp en frivillig konverteringsordning til lavutslippsteknologi.

  Er dette Norges neste industrigren?

  Havbruk til havs, vårt nye eventyr? Sjekk ny rapport her.

  Statsbudsjett 2024: – Vanskeligere

  Regjeringen fortsetter å utvikle Norge i retning av en større stat og en mindre privat sektor. Det gjør hverdagen enda vanskeligere for bedriftene...

  Grundig gjennomgang

  - De har gått grundig til verks. Vi skal ta punkt for punkt, og la medlemmer gi innspill !...

  Disse skal styre i midt

  Henny, Ketil, Olav, Stig-Nidar og Ole Martin. Årsmøtet i region midt har valgt nytt arbeidsutvalg.

  – AS Norge tapte fire tusen millioner

  Dagens lakseauksjon har vært et giganttap for samfunnet.– Hadde auksjonen vært utsatt, kunne både stat, fylke og kommuner fått langt mer, mener...