Randi Grøntvedt
Regionsjef havbruk Midt
920 85 785

Havbruk Midt

Havbruk Midt omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Møre og Romsdal og Trøndelag. Havbruk Midt er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Nord og Havbruk Vest.


 • Havbruk
 • Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt

  17.11.2017 | Havbruk Midt   Kalenderen  
  Som i fjor arrangerte havbrukere i midt årssamling i...

  Vellykket studentdag

  Journaliststudenter fra Høgskulen i Volda ble denne uken gitt en smak av sjømatnæringen gjennom et heldags innsyn i hvordan de ulike delene av...

  Ti-årig satsning på teknologi

  Med Midt-Norge som base, skal det nå satses knallhardt på utvikling av flere teknologiske løsninger for norsk...

  Gir 410.000 kroner til drivtelling i Orkla og Gaula

  Samarbeidsorganet Elvene rundt Trondheimsfjorden får 410.000 kroner fra Havbruksnæringens miljøfond for drivtelling og uttak av rømt fisk fra...

  Alvorlig lusesituasjon i Midt-Norge

  21.09.2015 | Havbruk   Havbruk Midt  
  Det er i høst oppstått en ekstra vanskelig lusesituasjon for flere lakseprodusenter i Midt-Norge. – Dette krever tiltak, og selskapene samarbeider...

  Fortsatt lite oppdrettslaks i elvene i Midt-Norge

  22.06.2015 | Havbruk Midt   Miljø og Helse  
  De aller fleste (88 prosent) av de undersøkte lakseelvene i Midt-Norge har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger...

  Vil gi 300 millioner mer til kommunene

  Sjømat Norge mener at alle pengene som lakseselskapene betaler for nye tillatelser bør gå direkte til kommunene som stiller arealer til havbruk.

  Rømmingssikringskurs, Trondheim

  09.02.2015 | Havbruk Midt   Kalenderen  
  FHL avholder rømmingssikringskurs for både matfisk- og settefiskprodusenter i Trondheim 11.

  Årssamling Midtnorsk havbrukslag/akvaRena

  26.01.2015 | Havbruk Midt   Kalenderen  
  Årssamlingen vil bli avholdt i samarbeid med...

  Workshop og medlemsmøte

  23.06.2014 | Havbruk Midt   Kalenderen  
  Midtnorsk Havbrukslag arrangerer workshop den 11. august og medlemsmøte den 12. august. 11. august er temaet fremtidig sonestruktur mens...