Jonassen ny leder i nord


Publisert 13.01.2014 av sjømatnorge.no Havbruk  Havbruk Nord  

Snorre Jonassen er valgt til ny leder i FHL Nordnorsk havbrukslag. Det var rekordstor deltakelse på årssamlingen i Tromsø 9. og 10. januar.
Snorre Jonassen er til daglig regionsjef i Cermaq Norway AS

Snorre Jonassen er til daglig regionsjef i Cermaq Norway AS

Hele 255 deltakere var registrert til årssamlingen som gikk av stabelen på Radisson BLU Hotell i Tromsø.

Det nye Arbeidsutvalget
Snorre Jonassen (bildet) ble enstemmig valgt til leder av Arbeidsutvalget i havbrukslaget. Han tar over etter Tor Anders Elvegård som har vært leder i en årrekke og som nå går over i nestledervervet. Arbeidsutvalget består i tillegg av Renate Larsen, Signar Berg-Hansen og Ken Rune Bekkeli.

Populært møtested
Årssamlingens første dag var åpen for alle med en rekke foredrag på programmet. Tema for årets åpne del var marked og produksjon, samt utsikter for kommende år.

Nærings- og fiskeridepartementet var også representert med et innlegg av statssekretær Amund Drønen Ringdal, og videre var strømmodellering, arealbruk og ringvirkninger sentrale tema utover dagen.

Presentasjoner fra årssamlingen kan lastes ned fra venstre kolonne.

På kvelden var det festmiddag og underholdning.

Dag to var et internt medlemsmøte med behandling av lagssaker og valg av tillitsvalgte.

Tor Anders Elvegård ledet årssamlingen på Radisson BLU i Tromsø. Elvegård overlater nå ledervervet til Snorre Jonassen.

Tor Anders Elvegård ledet årssamlingen på Radisson BLU i Tromsø. Elvegård overlater nå ledervervet til Snorre Jonassen.

 

Vil du vite mer?

 
Marit Bærøe
Marit Bærøe
Regionsjef havbruk Nord
Mobil: 905 41 042

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Økt innsats for innsamling av plast

Ber om like vilkår for laksevekst

Nedgangen i bruken av lusemidler fortsetter

Dødeligheten på laks går ned

Se så mye de legger igjen

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

Sildelaget avviser like konkurransevilkår

Rekordlav rømming av laks og ørret