Ber om like vilkår for laksevekst


Publisert 19.02.2018 av Are Kvistad Havbruk  

Sjømat Norge mener myndighetene må gi små og store laksebedrifter like vilkår når nye tillatelser blir lagt ut på auksjon.

Regjeringen innførte i 2017 det såkalte ”trafikklyssystemet” der det åpnes for vekst i lakseproduksjonen i ”grønne” produksjonsområder. En del av veksten skal tildeles gjennom auksjon av nye tillatelser.

I et møte med Nærings- og fiskeridepartementet sist uke ba Sjømat Norge om at ordningen innrettes slik at alle havbruksbedrifter må gis reell mulighet til å delta på disse auksjonene.

Elin Tveit Sveen

Elin Tveit Sveen er leder av Bransjegruppe havbruk i Sjømat Norge.

– Vi er opptatt av like vilkår og at også mindre oppdrettere må få reell mulighet til å by på tillatelsene. Derfor mener vi disse auksjonene bør gjennomføres som lukkede budrunder, at auksjonene skjer i alle regioner samtidig og at veksten blir auksjonert ut tonn for tonn, sier Elin Tveit Sveen som er tillitsvalgt for havbruksmedlemmene i Sjømat Norge.

Spesielt det siste punktet vil være viktig for de minste laksebedriftene.

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider nå med en forskrift for hvordan tildelingen av nye tillatelser skal foregå.

– Forslaget om å differensiere auksjonene mellom mindre og større havbruksselskaper tror vi ikke er klokt. Det er ikke forskjell i inntjeningen per tonn MTB for mindre og større selskaper, og dessuten vil en slik differensiering ifølge jurister ikke være i tråd med internasjonalt konkurranseregelverk, sier Tveit Sveen.

I og med ny kapasitet vil være omsettelig, så vil det antagelig også være lett å omgå formålet med differensierte auksjoner.

Sjømat Norge er opptatt av at ordningen må skape forutsigbarhet både for små og store bedrifter. Dette er noe regjeringen selv har pekt på i Havbruksmeldingen. Der framgår det også at det nye systemet for vekst skal være uten behov for skjønnsmessige vurderinger.

 


 

I myndighetenes nye vekstsystem skal laksenæringen gis tilbud om totalt seks prosent vekst i ”grønne” produksjonsområder. Etablerte aktører i områdene får tilbud om å vokse med to prosent per tillatelse. Oppdrettere omfattet av unntaksreglene tilbys seks prosent vekst, uavhengig av farge. Resten av den totale seks-prosenten skal tildeles gjennom auksjon. Departementet arbeider med en egen tildelingsforskrift for dette. Totalt kan det nye systemet gi en vekst i produksjonskapasiteten på nærmere 24.000 tonn i 2018.

 

 

 

Vil du vite mer?

 
Elin Tveit Sveen
Elin Tveit Sveen
Marø Havbruk AS
Mobil: 975 38 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Hvor mange fiskebåter kan en skipper delta i fiske med?

Kurs i arbeidsgiverspørsmål

Nytt arbeidsutvalg for teknologi og service

Kunstig intelligens skal løse oppdrettslaksens utfordringer

Sjømat Norges Årsarrangement 2019

– Flere arbeidsplasser i sjømatnæringen

800.000 til å øke digital kompetanse

Foodscape ga mersmak

Regulering av kongekrabbefisket 2019