Årsmøte Havbruk Vest


Publisert 05.01.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Kalenderen

v
Solstrand Hotel & Bad
Se tid, sted og påmelding

Sjømat Norge Havbruk Vest har gleden av å ønske velkommen til årsmøte på Solstrand Hotel & Bad 2. februar. 

PROGRAM

Kl 09:00              Åpning v/ Arbeidsutvalgets leder Geir Magne Knutsen 

Kl 09.15              Årsmøtesaker 

Godkjenning av årsmelding

Valg av arbeidsutvalg med vararepresentanter samt leder og nestleder for arbeidsutvalget

Valg av medlem til Bransjegruppe havbruk

Valg av valgnemnd

Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer i arbeidsutvalget

Kl. 10:15  Målbilde biosikkerhet

Leder av biosikkerhetsutvalget, Øyvind Oaland, presenterer målbildet for nye oppdaterte biosikkerhetstiltak. Dette er orienteringssak her, men blir vedtakssak på Sjømat Norges årsmøte i Bergen 27. -28. mars.

Mer informasjon knyttet til debatt og debattdeltakere kommer. 

Vil du vite mer?

 
Krister Hoaas
Krister Hoaas
Regionsjef havbruk vest
Mobil: 930 94 052

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?