Årsmøte Havbruk Vest


Publisert 05.01.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Kalenderen

v
Solstrand Hotel & Bad
Se tid, sted og påmelding

Sjømat Norge Havbruk Vest har gleden av å ønske velkommen til årsmøte på Solstrand Hotel & Bad 2. februar. 

PROGRAM

Kl 09:00              Åpning v/ Arbeidsutvalgets leder Geir Magne Knutsen 

Kl 09.15              Årsmøtesaker 

Godkjenning av årsmelding

Valg av arbeidsutvalg med vararepresentanter samt leder og nestleder for arbeidsutvalget

Valg av medlem til Bransjegruppe havbruk

Valg av valgnemnd

Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer i arbeidsutvalget

Kl. 10:15  Målbilde biosikkerhet

Leder av biosikkerhetsutvalget, Øyvind Oaland, presenterer målbildet for nye oppdaterte biosikkerhetstiltak. Dette er orienteringssak her, men blir vedtakssak på Sjømat Norges årsmøte i Bergen 27. -28. mars.

Mer informasjon knyttet til debatt og debattdeltakere kommer. 

Vil du vite mer?

 
Krister Hoaas
Krister Hoaas
Regionsjef havbruk vest
Mobil: 930 94 052

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kurs i åpenhetsloven

Jon Arne ny president

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

Årssamling i Havbruk nord

Miljøseminar Florø

Vil ha mer aktivitet her i landet  

Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 

Innspillsmøte om NTP 2025-2036

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Årsarrangementet 2023