Permitteringsregler i fiskeindustrien


Publisert 13.05.2024 av Øyvind André Haram Industri og handel

Fiskeindustrien har særregler for bruk av permitteringer. Særreglene er begrunnet med at råstofftilgangen i fiskeindustrien er mindre forutsigbar enn i andre næringer. 

For arbeidstakere i fiskeindustrien gis det rett til dagpenger under permittering begrenset til en periode på 26 uker innenfor en 18 måneders periode. I praksis betyr dette at den som er permittert fra fiskeindustrien utover 26 uker innenfor den siste 18 måneders perioden mister retten til dagpenger. Arbeidstaker står da uten inntekt, selv om arbeidstaker er i et aktivt arbeidsforhold. Regjeringen reduserte perioden fra 52 til 26 uker i 2020/2021. 

Våren 2023 nedsatte Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)  et partssammensatt utvalg, for å gjennomgå særreglene for permitteringer. Sjømat Norge var en del av dette utvalget. Ett viktig punkt, både for arbeidstaker og arbeidsgiversiden i dette arbeidet var regelverket for retten til dagpenger under permittering. 

Vi registrerer nå at flere fiskeindustribedrifter ser seg nødt til å foreta både hyppigere og mer langvarige permitteringer enn tidligere. Med reduserte kvoter for flere viktige bestander påvirker dette aktivitetsgrunnlaget i fiskeindustrien. Sjømat Norge følger opp saken politisk for å prøve å reversere vedtaket fra 2021.  

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør