Havbruk Nord

Havbruk Nord omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Nordland, Troms og Finnmark. Havbruk Nord er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Midt og Havbruk Vest.

Kine Mari Karlsen

Regionsjef havbruk Nord

kmk@sjomatnorge.no472 60 878

Havbruksanlegg i Norge. Foto: Norges Sjømatråd