Disse skal styre i midt


Publisert 31.01.2023 av Øyvind André Haram Havbruk Havbruk Midt Om Sjømat Norge

Sjømat Norge havbruk midt holdt tirsdag 31. januar årsmøte. Et enstemmig årsmøte valgte følgende nye personer til arbeidsutvalg for perioden 2023/24.

  • Ketil Rykhus, SinkabergHansen
  • Stig-Nidar Selvåg, Lerøy midt
  • Olav Skjærvik, Mowi
  • Henny Førde, Måsøval
  • Ole Martin Løfsnes, Bjørøya
  • Siri Vike, Hauge Aqua farming (vara)
  • Ivar Refsnes, Refsnes laks (vara)
Ketil Rykhus er ny leder i havbruk midt. Foto: Øyvind A. Haram

Ny leder

Alf Jostein Skjærvik, som har vært leder i regionlaget i flere år, gav fra seg stafettpinnen til Ketil Rykhus, som blir ny regionleder. Rykhus er i dag samfunnskontakt i selskapet SinkabergHansen som holder til i Ytre-Namdal.

Regionsjef Randi Grøntvedt, er administrativt ansvarlig for havbruk i Midt-Norge, som strekker seg fra Stadt til Bindal.

Vil du vite mer?

 
Ketil Rykhus
Ketil Rykhus
SinkabergHansen AS
Mobil: 473 43 310

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør