Disse skal styre i midt


Publisert 31.01.2023 av Øyvind André Haram Havbruk Havbruk Midt Om Sjømat Norge

Sjømat Norge havbruk midt holdt tirsdag 31. januar årsmøte. Et enstemmig årsmøte valgte følgende nye personer til arbeidsutvalg for perioden 2023/24.

  • Ketil Rykhus, SinkabergHansen
  • Stig-Nidar Selvåg, Lerøy midt
  • Olav Skjærvik, Mowi
  • Henny Førde, Måsøval
  • Ole Martin Løfsnes, Bjørøya
  • Siri Vike, Hauge Aqua farming (vara)
  • Ivar Refsnes, Refsnes laks (vara)
Ketil Rykhus er ny leder i havbruk midt. Foto: Øyvind A. Haram

Ny leder

Alf Jostein Skjærvik, som har vært leder i regionlaget i flere år, gav fra seg stafettpinnen til Ketil Rykhus, som blir ny regionleder. Rykhus er i dag samfunnskontakt i selskapet SinkabergHansen som holder til i Ytre-Namdal.

Regionsjef Randi Grøntvedt, er administrativt ansvarlig for havbruk i Midt-Norge, som strekker seg fra Stadt til Bindal.

Vil du vite mer?

 
Ketil Rykhus
Ketil Rykhus
SinkabergHansen AS
Mobil: 473 43 310

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kurs i åpenhetsloven

Jon Arne ny president

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

Årssamling i Havbruk nord

Miljøseminar Florø

Vil ha mer aktivitet her i landet  

Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 

Innspillsmøte om NTP 2025-2036

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Årsarrangementet 2023