Årsmøte Havbruk Midt


Publisert 03.05.2022 av Karin Gammelsæter Sjømat Norge Havbruk Midt Kalenderen

v
Britannia Hotel i Trondheim
Se tid, sted og påmelding

Utnytter vi postensialet? Sammen med NCE stiller havbrukslaget i midt spørsmål om hvor gode havbruksnæringen er under sin samling i slutten av januar.

– Vi vet vi har et stort potensiale. Vi må bare bli flinkere til å synliggjøre mulighetene, sammen.

Randi Grøntvedt og Kristian Henriksen er svært samstemte. 31. januar – 1. februar samler de

havbruksnæringen fra Stadt til Bindal på selveste Britannia i Trondheim. Anledningen er årsmøte og konferanse for Sjømat Norge havbruk midt og NCE Aquatech Cluster.

– Vi har gjort dette noen år, med suksess, dessuten er det å lære fra hverandre og diskutere ulike løsninger den eneste måten å bli bedre på. Vi trenger virkelig gode diskusjoner, som kan inspirere til å utnytte potensialet vårt, sier regionsjef Randi Grøntvedt.

– For potensialet er der. Det er jo her i regionen at havbrukseventyret startet. Region Midt må også vise det i 2023. At vi kan være i tet på en rekke områder, sier klyngeleder Kristian Henriksen. 

Fra lunsj til lunsj

To dager. Med årsmøter i forkant og etterkant. Midt imellom en spennende konferanse. Grøntvedt og Henriksen lover godt innhold.

– Vi må få trekke fram at vi har et godt samarbeid internt, mellom både aktører i sjø og i utstyrsleddet. I tillegg så er dialogen vi har med forvaltning og kunnskapsnivå bra, sier Grøntvedt.

– Men ting skal bli bedre?

– Ja akkurat. Det er nettopp det som ligger i dette med potensialet. Her er det større rom og muligheter. Om du ser på programmet så trekker vi fram både biosikkerhet, miljø, nye ressurser og blant annet vekstmuligheter. Det er uten tvil store tema som gir rom for videre utvikling av regionen.

22 ulike foredrag

NCE Aquatech Cluster er klyngesamarbeidet for teknologileverandører til havbruksnæringen og omfatter mer enn 100 ulike aktører. Sjømat Norge havbruk Midt, er arbeidsgiverorganisasjon for havbruksbedrifter fra Stadt i sør til Bindal i nord.

Vil du vite mer?

 
Randi Grøntvedt
Randi Grøntvedt
Regionsjef havbruk Midt
Mobil: 920 85 785

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse