Nyhetsarkiv

– Må unngå konkurransevridning

- Det er positivt at regjeringen ser nødvendigheten av tiltak for å sikre fiskeindustrien tilgang på råstoff, og at de er villig til å bruke kvotesystemet for å legge til rette for arbeidsplasser og verdiskaping i fiskeindustrien. Samtidig må tiltakene utformes slik at det blir like konkurransevilkår, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.
08.07.2017 | Industri  

Høringssvar- Gjødselvarer mv. av organisk opphav

Sjømat Norge har avgitt høringssvar datert 08.12.2017.
13.12.2017 | Høringsuttalelser  

Miljøseminar i Florø

Sjømat Norge er igjen med å arrangere miljøseminar i Florø sammen med Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Fiskeridirektoratet i Sogn og Fjordane.

Tariffkonferansen 2018

NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge presenterer Tariffkonferansen 2018.
13.12.2017 | Sjømat Norge  Kalenderen  Arbeidsliv  

Premierer ikke miljøbevissthet godt nok!

Sjømat Norge er tvilende til at regjeringens fordeling av vekst i lakse- og ørretnæringen virker etter hensikten. Organisasjonen ønsker også endringer i pris og i måten tillatelse til vekst selges på. – Mange flinke, miljøbevisste oppdrettere, kommer dårlig ut i regjeringens trafikklys-system, sier adm. dir i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark. Det går det an å rette på.

Årssamling, Sjømat Norge havbruk vest

Årssamlingen for havbrukere på Vestlandet avholdes som vanlig i forbindelse med Solstrandmøtet. Program og påmelding kommer senere.

Her er den nye tekse-gjengen

De vokser og blir stadig viktigere. Siden sist har teknologi- og servicebedriftene doblet seg i Sjømat Norge.

LetSea gikk til topps

Årets gasellebedrift i Norge er ingen ringere enn LetSea i Altstadhaug. Sjømat Norge gratulerer så masse.
30.11.2017 | Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Nord  

Byråkrati med muligheter eller begrensninger?

De blir flere, men politikerne hevder det gjør det enklere. Hva gjør økt byråkratisering med hverdagen til en bedrift? Årskonferansen i Sjømat Norge havbruk nord stiller spørsmålet; nærmer vi oss Hollandsk syke i Norge?

Nord i Sør 2018

Nord-Norge inntar Oslo. Som de siste år er Sjømat Norge med når politikere, næringsliv og organisasjoner samler for å diskutere den nordlige landsdels muligheter og fremtid midt i Oslo.
21.11.2017 | Kalenderen  

Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt

Som i fjor arrangerer havbrukere i midt årssamling i februar. Legg inn datoene nå i kalenderen og vi kommer tilbake med endelig program.
17.11.2017 | Havbruk Midt  Kalenderen  

Årskonferanse, Sjømat Norge havbruk nord

Intet nytt år uten en god innledning i Tromsø. I 2018 som alltid. Sjømat Norge samler havbruksnæringen i Nord-Norge til årsmøte.
10.11.2017 | Havbruk Nord  Kalenderen  

Like vilkår for like bedrifter

- Å gi dispensasjon er avgjørende for å kunne konkurrere på like vilkår, sier Geir Ove Ystmark, adm. dir. i Sjømat Norge. Han mener Per Sandberg dispensasjon i deltakerloven er en klok beslutning.
09.11.2017 | Sjømat Norge  Industri  

Digital sykemelding

Fra 15. januar innføres digital sykmelding som standard i hele Norge, og alle arbeidsgivere må være forberedt på å ta imot digital sykmelding.
08.11.2017 | Arbeidsliv  

Kan laksen spise sekkedyr?

20 studenter. En rekke bedriftsbesøk. En utfordring. Resultat? Noen mener de kan produsere marint fôr fra "ugress" på sjøbunnen.
07.11.2017 | Sjømat Norge  Rekruttering  

Lyskastere på sjømat

Sjømat blir viktigere for landet. Derfor mener Sjømat Norge politikerne må ta mer hensyn til hvordan næringen forvaltes.
31.10.2017 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  

Treng stabile sildekvoter

- Kvoter som sprett opp og ned gjer marknaden ustabil. Forvaltarane bør sjå nærmare på mekanismer for å regulere fangsten meir stabilt, seier fagsjef Kyrre Dale om dei nye kvoteråda for NVG-sild frå ICES.
31.10.2017 | Sjømat Norge  Industri  

Forventer mer laksepenger til kommunene

- Når regjeringen nå slår på ”trafikklysene” for havbruksnæringen, forventer vi både mer forutsigbarhet for bedriftene og mer penger til kommunene, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.
30.10.2017 | Havbruk  

Om stoppen i tobisfisket i mai

Sjømat Norge viser til at Norges Sildesalgslag på sine hjemmesider omtaler sin egen regulering av tobisfisket i mai i år, og departementets vurdering av hvorvidt reguleringen var lovlig. Sjømat Norge er grunnleggende uenig i Sildelagets opptreden, og i departementets vurdering og håndtering av saken. Sjømat Norge kommer til å forfølge saken videre.
30.10.2017 | Sjømat Norge  

– Meningsløst tiltak fra Sildelaget

- Norges Sildesalgslag virker desperate når de fastsetter en absolutt minstepris for sild som ikke har noen forankring i hverken markedet eller hos kjøperne. Det er en merkelig måte å forvalte monopolmakten på, sier direktør i Sjømat Norge Sverre Johansen.
30.10.2017 | Sjømat Norge  Industri  

Korleis blir framtidas matproduksjon?

Er di bedrift klar for nye robotar og maskinar? Kva kompetanse trengst for å møte utfordringane? Saman med NHO Mat og drikke og NNN, inviterer Sjømat Norge til spennande workshop.