Nyhetsarkiv

Nye rekordtall for sjømateksporten – ringvirkningene vil øke

Tross volumnedgang økte eksportverdien av norsk sjømat med ni prosent i august. Økt eksportverdi vil skape økte ringvirkninger fra sjømatnæringen, påpeker Geir Ove Ystmark.
04.09.2019 | Sjømat Norge  

Hvitfisk 2019

To intense dager, med debatt, konferanse, medlemsmøter og faglige oppdateringer. Hvitfisknæringen samles i Tromsø.
28.08.2019 | Industri  Kalenderen  

Pelagisk Arena 2019, Ålesund

Har du ringnotbåt? Selger du sild, makrell eller tobis? Kjøper du havets sølv? Er du interessert i fisk som svømmer i stim? Ålesund 5. september er stedet du bør være.
27.08.2019 | Industri  Fiskemel  Kalenderen  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Sjømat Norge havbruk vest arrangerer sitt årlige høstmøte med sjømatbuffet og underholdning torsdag 7. november – fredag 8. november.
26.08.2019 | Havbruk Vest  Kalenderen  

Verdiskapningen fra sjømatnæringen i sterk vekst

I løpet av de siste ti årene har verdiskapningen fra sjømatnæringen mer enn doblet seg. Siden 2015 har det vært en økning i verdiskapingen på tilnærmet 30 milliarder, viser Sintefs verdiskapings- og ringvirkningsanalyse.
19.08.2019 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  

Politikerne må fremme og ikke hemme havbruksnæringen

Havbruksnæringen er den eneste eksportnæringen i Norge som både vokser, og som også bygger på sterke norske kompetansemiljø. Det viser ny forskningsrapport.

ALGE 2019

Potensiale er større en nokon gong, no arrangerer Sjømat Norge konferanse om tematikken.
09.08.2019 | Maring  Industri  Kalenderen  

Mer fisk og flere i arbeid selv med CO2 avgift

Sjømat Norge sier ja til CO2 avgift for fiskeflåten, men bare dersom en kompensasjonsordning ivaretar fiskeri- og distriktspolitiske hensyn.
08.08.2019 | Høringsuttalelser  Industri  

Årssamling Havbruk Nord

Årssamlingen i Sjømat Norge Havbruk nord i 2020 avholdes 9. januar.
24.06.2019 | Havbruk Nord  Kalenderen  

Nord i sør, Oslo

HO familien i nord inviterer næringsliv, politikere og andre Nordnorgeentusiaster til dagen før dagen- konferanse.
21.06.2019 | Kalenderen  

Medlemsmøte i havbruk nord, Bodø

Sjømat Norge arrangerer medlemsmøte sammen med NCE Aquaculture.
21.06.2019 | Kalenderen  

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Sjømat Norge mener det er bra og nødvendig at regjeringen går inn for endringer i kvotesystemet. Det nye kvotesystemet legger bedre til rette for ressursutnyttelse og helårige arbeidsplasser.
21.06.2019 | Sjømat Norge  Industri  

Klippfiskseminar i Ålesund

Sjømat Norge arrangerer i samarbeid med FHF klippfiskseminar i Ålesund 19. september.
21.06.2019 | Industri  Kalenderen  

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Er du leverandør til sjømatnæringen, eller følger denne delen av bransjen tett? Dette er din møteplass. Her finner du spennende foredrag, nyttig informasjon og ikke minst: faglig oppdatering.
17.06.2019 | Kalenderen  

Etablerer ordførerdialog

For å sikre at algerammede kystsamfunn skal bli så skånet som mulig etablerer Sjømat Norge kontakt med ordførere og fylkeskommuner i Nord-Norge.
06.06.2019 | Sjømat Norge  Havbruk Nord  

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Sterke historier og brennende engasjement. Havbrukerne i nord ønsker først og fremst å holde hjulene i gang, etter tragiske uker med algedød.
28.05.2019 | Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Nord  

Seminar om digitalisering

Sjømat Norge, Norsk Industri og Sjømatbedriftene går sammen med Nærings- og fiskeridepartementet for en mer digital næring og forvaltning.
27.05.2019 | Kalenderen  

Algerammet næring møter minister

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik møter Sjømat Norges algerammede havbruksbedrifter i Svolvær mandag. – Utfordringen står nå i kø, sier regionsjef Marit Bærøe.
26.05.2019 | Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Nord  

Hva vet vi om algene?

Oppblomstringen av giftige alger i Nord-Norge har skapt store utfordringer for havbruksnæringen. Hva vet vi om disse algene og hvordan oppstår de?
23.05.2019 | Sjømat Norge  

Fakta om «dødsalgen»

Flere havbrukere i nord har blitt hardt rammet av algen Chrysochromulina leadbeateri de siste ukene. Her er fakta om algen fra Havforskningsinsituttet
21.05.2019 | Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Nord