Nyhetsarkiv

#VerdensVakresteKyst

Kva skulle vi gjort utan havet? Kva skulle vi gjort utan fisken? Sjå, smak og opplev kysten. Vi har nemleg #VerdensVakresteKyst
14.05.2020 | Sjømat Norge  

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Regjeringen sier nei til grunnrenteskatt på havbruk og foreslår en produksjonsavgift i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. - Et viktig steg for å skape nødvendig forutsigbarhet, mener Sjømat Norge. 
12.05.2020 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  

Viktig med kontroll

Fiskeridirektoratet gjeninnfører nå sine fiskerikontroller langs kysten. - Svært viktig, sier direktør for industri i Sjømat Norge, Sverre Johansen.
11.05.2020 | Sjømat Norge  

Eit godt grep frå Regjeringa

Regjeringa kjem næringa i møte og foreslår no å tilføre GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) 20 milliardar kroner til kredittforsikring.
09.05.2020 | Sjømat Norge  

Digitalt arbeidsmøte om utnyttelse av utslipp fra fiskeoppdrett

I forbindelse med FHF-prosjektet Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk inviterer Sintef til digitalt arbeidsøte.
08.05.2020 | Kalenderen  

Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse

Preventive tiltak vil alltid slå brannslukking. Derfor har Sjømat Norge tatt initiativ til å sikre bedre områdesamarbeid mellom havbruksselskapene og forvaltningen.
05.05.2020 | Sjømat Norge  Havbruk  

Et eget bransjeprogram for mat- og drikkevareindustrien

NNN, NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge har blitt tildelt rundt 15 millioner kroner i midler av regjeringen til et eget bransjeprogram til kompetanseheving av ansatte i mat- og drikkevareindustrien.
03.05.2020 | Sjømat Norge  

Pelagisk Arena 2020 utsatt til 2021

Pelagisk Arena 2020 utsettes til september 2021.
29.04.2020 | Industri  

Sjømatnæringen kan kick-starte norsk økonomi

Når samfunnet gjenåpnes vil det være behov for en sterk og målrettet industripolitikk som raskt kan skape aktivitet. Sjømatnæringen kan bli en avgjørende brikke i arbeidet.
22.04.2020 | Sjømat Norge  

Ja til flere hvalfangstbåter

Sjømat Norge mener det vil være gunstig for hvalfangstnæringen om det gis muligheter for at flere båter kan delta i hvalfangsten.
16.04.2020 | Høringsuttalelser  Industri  

Ny midlertidig forskrift om lønnsplikt for staten i 18 dager i forbindelse med permitteringer som følge av Covid-19

Med virkning fra 20 mars ble det vedtatt endringer i permitteringsregelverket som følge av covid-19. Her ble arbeidsgivers lønnsplikt etter permitteringslønnsloven redusert fra 15 til 2 dager. Samtidig ble det vedtatt at staten skulle dekke 18 dager, slik at den samlede stønadsperioden ble 20 dager.
15.04.2020 | Sjømat Norge  Arbeidsliv  

Dagpenger under permittering til ansatte i fiskeindustrien

LO Troms og Finnmark henvendte seg 2. april til arbeid- og sosial departementet angående midlertidige regler for dagpenger under permitteringer i fiskeindustrien. 
06.04.2020 | Høringsuttalelser  Arbeidsliv  

Regjeringen gir GIEK mulighet til å sikre handel til flere marked

Tidligere økonomiske kriser har vist oss hvor viktig kredittforsikring av handelen ut til markedet er. Sjømat Norge er derfor glad for at næringsminister Iselin Nybø og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen nå bidrar til at GIEK kan gi eksportkredittforsikring til flere land.
06.04.2020 | Sjømat Norge  

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi skriver i en høringsuttalelse at det i korona-situasjonen er behov for fysiske kontroller både på fartøy, kaikanten og ved oppdrettsanleggene.
01.04.2020 | Havbruk  Høringsuttalelser  Industri  

Sperre attvald

Inger-Marie Sperre tek fatt på si sjette periode som styreleiar for Sjømat Norge. - Sjømatnæringa er særs omstillingsdyktige, seier Sperre etter gjenvalet i organisasjonens fyrste digitale generalforsamling.
31.03.2020 | Sjømat Norge  

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Justisminister Monica Mæland åpner opp for fiskeriene og fiskeindustrien kan hente arbeidstakere fra EØS-området. Sjømat Norge mener tiltaket bidrat til å sikre sjømatproduksjonen.

Generalforsamling i Sjømat Norge

Sjømat Norge avholder generalforsamling via Teams tirsdag 31. mars kl 0900.
30.03.2020 | Kalenderen  

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Mandag 30. mars sende Sjømat Norge eit brev til nærings- og fiskeridepartementet der vi gjer greie for viktigheita av godt fungerande kredittforskringar for å sørga for flyt i handelen, og stadig fleire marknader.

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Regjeringen la søndag frem en nasjonal veileder for hvordan kommunene skal håndtere bestemmelser knyttet til koronautbruddet. Sjømat Norge håper at kommunene forholder seg til veilederen.

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

- Vi har i dag, sammen med våre fremste tillitsvalgte på havbrukssiden, drøftet spørsmålet om lettelser i forbudet mot eksport av såkalt «produksjonsfisk», sier leder av Bransjegruppe havbruk, Elin Tveit Sveen.
27.03.2020 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri