Nyhetsarkiv

Generalforsamling i Sjømat Norge

Sjømat Norge avholder generalforsamling via Teams tirsdag 31. mars kl 0900.
30.03.2020 | Kalenderen  

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Mandag 30. mars sende Sjømat Norge eit brev til nærings- og fiskeridepartementet der vi gjer greie for viktigheita av godt fungerande kredittforskringar for å sørga for flyt i handelen, og stadig fleire marknader.

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Regjeringen la søndag frem en nasjonal veileder for hvordan kommunene skal håndtere bestemmelser knyttet til koronautbruddet. Sjømat Norge håper at kommunene forholder seg til veilederen.

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

- Vi har i dag, sammen med våre fremste tillitsvalgte på havbrukssiden, drøftet spørsmålet om lettelser i forbudet mot eksport av såkalt «produksjonsfisk», sier leder av Bransjegruppe havbruk, Elin Tveit Sveen.
27.03.2020 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon

Norges Fiskarlag og Sjømat Norge går kraftig ut mot rykter om kriminalitet under årets skreifiske. - Dersom noen nå utnytter situasjonen og bryter regelverket, er det både provoserende og umoralsk, sier Kjell Ingebrigtsen og Geir Ove Ystmark
27.03.2020 | Sjømat Norge  

Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

Flere bedrifter har stilt spørsmål om hvordan karantenebestemmelsene fungerer når de får inn ansatte eller spesialister fra utlandet. I dette rundskrivet forsøker myndighetene å gi klargjøringer.
25.03.2020 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  

Anleggsinspeksjoner og miljøundersøkelser kan utsettes

Fiskeridirektoratet opplyser at anleggsinspeksjoner og undersøkelser av miljøtilstanden på lokaliteten kan utsettes som følge av korona-situasjonen.

Egenerklæring for virksomheter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon

Medlemsbedrifter som trenger unntak fra karanteneplikten, eller tilbud om barnehage- og skoleplass for kritisk personell i virksomheten, kan finne egenerklæring her.
25.03.2020 | Sjømat Norge  Arbeidsliv  

Koronaplakater: Anbefalinger ved mottakelse og avsendelse av gods

Her er plakater din bedrift kan bruke for å informere om smitteverntiltak under import og eksport.

Oppholdstillatelse for sesongarbeidere

Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften som følge av koronaviruset.
22.03.2020 | Arbeidsliv  

Sjømat Norge støtter NFD: – Viktig med riktig tiltak til riktig tid

Sjømat Norge støtter beslutningen om å gi departementet adgang til å tilpasse tilbud til etterspørsel i en svært utfordrende periode.
20.03.2020 | Sjømat Norge  Havbruk  

Tiltak for kritisk skipsfart – Sjøfartsdirektoratet

I denne spesielle situasjonen er det av stor samfunnsmessig betydning at enkelte fartøy som brukes i virksomheter som departementene har definert som samfunnskritiske, har mulighet til å tilpasse driften. Det kan være behov for at fartøyets driftsordning endres eller at enkelte arbeidstakere jobber mer enn normalt i en kortere periode.

Tiltak grunnet utfordringer i fiskemarkedene

Norges Råfisklag og fiskeindustriens organisasjoner Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskekjøpernes Forening holder en tett dialog om konsekvensene av de akutte og dramatiske problemene, spesielt i markedene for fersk fisk
19.03.2020 | Sjømat Norge  Industri  

Kina åpner for import av norsk fiskemel, fiskeolje og krillprodukter

Kinesiske myndigheter har etter flere års utestengelse åpnet opp for import av norske fiskemel-produkter.
19.03.2020 | Sjømat Norge  Industri  

Smittevernutstyr hos sjømatprodusenter

Behovet for smittevernutstyr er nå stort i helsevesenet og mange bedrifter har bidratt med viktig utstyr. Dersom din bedrift har utstyr å avse oppfordrer Sjømat Norge din bedrift til å kontakte Helsevesenet.

Prioritering av nøkkelmedarbeidere

Til Helsedirektoratet opplyser forsyningskjeden innenfor mat-, drikke- og dagligvaresektoren om betydningen av leveringsdyktighet og kapasitet i mat-, drikke- og dagligvaresektoren.
19.03.2020 | Havbruk  Høringsuttalelser  Industri  

Grensepassering til Norge for utenlandske arbeidstakere og spesialister i forbindelse med koronautbruddet

De samarbeidende organisasjonene NHO mat og drikke, Sjømat Norge, DLF, NHO Service og Handel og Virke har til Monica Mæland gitt innspill

Permitteringsregelverk i fiskeindustrien

I forbindelse med endringer i permitteringsregelverket som følge av koronasituasjonen, har Regjeringen foreslått en innkrenking av arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering til 2 dager etter permitteringslønnsloven, Sjømat Norge ønsker en klargjøring av reglene som omfatter permittering av ansatte innen fiskeforedlingsbedrifter.
18.03.2020 | Høringsuttalelser  Industri  

Innspill om arbeidstidsbestemmelser

Som følge av situasjonen med korona-virus har departementet ønsket innspill fra organisasjonene i forbindelse med vurdering om å gjøre endringer i arbeidstidsbestemmelsene.
18.03.2020 | Havbruk  Høringsuttalelser  Arbeidsliv  

Notat til justisminister om korona-utbruddet

I regi av justisminister Monica Mæland deltok Sjømat Norge i møte med Mæland, næringsminister Iselin Nybø søndag 15. mars.