Nyhetsarkiv

Økt fleksibilitet ønskelig

I oktober skal Stortinget behandle representantskapsforslag fra FrP om innføring av rullerende MTB. Sjømat Norges anbefaling er å å gjennomføre en prøveordning for å få skaffe til veie nødvendig kunnskap. 
23.09.2020 | Sjømat Norge  Havbruk  

Mattilsynet og personopplysninger

Sjømat Norge ble i mai kjent med at enkelte inspektører tilknyttet Mattilsynet nektet å fylle ut skjema som medlemsbedrifter hadde for å hindre Covid-19 smitte inn i matproduksjonen. Fire måneder senere skal Mattilsynet være klare til å legge ut informasjon om ny praksis.

Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

Sjømat Norge Havbruk nord avholder digitalt medlemsmøte.
10.09.2020 | Havbruk Nord  Kalenderen  

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Sjømat Norge havbruk nord arrangerer digitalt medlemsmøte.
09.09.2020 | Havbruk Nord  Kalenderen  

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Sjømat Norge Havbruk nord avholder digitalt medlemsmøte.
09.09.2020 | Havbruk Nord  Kalenderen  

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

Sjømat Norge mener at det faglige grunnlaget for så betydelige endringer i reguleringer av laksefisk er svakt. Vi mener derfor at det er et behov for en mer helhetlig gjennomgang, og at det i denne gjennomgangen også bør gjøres vurderinger omkring om hvilket myndighetsorgan som bør ha ansvaret for forvaltningen av villaks.

– Gode grep!

Sjømat Norge mener det er et stort steg i rett retning at Regjeringen vil endre loven slik at offentlig ansatte kan dele taushetsbelagte opplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
03.09.2020 | Industri  

Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene

Hvordan skal vår teknologi realisere fremtidens sjømatnæring? Bli med å ta diskusjonen, få synliggjort hva leverandørindustrien skal jobbe med, slik at vi får størst mulig gjennomslag.
31.08.2020 | Kalenderen  Teknologi og service  

God folkeopplysning

NRKs Folkeopplysningen tar tak i en del myter hvordan laksen produseres. Sjømat Norge ønsker diskusjonen velkommen.
31.08.2020 | Sjømat Norge  Havbruk  

Sjømaten blir digital

Enklere innsamling. Bedre bruk. Løsningen heter OPS sjømat. Et nytt offentlig og privat samarbeid som skal samle inn data på en ny måte og øke verdiskapingen i sjømatnæringen med milliarder.
20.08.2020 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  

Årssamling i Sjømat Norge havbruk nord – Dato uavklart!

Årssamlingen avholdes enten fysisk i Tromsø, eller digitalt.
18.08.2020 | Havbruk Nord  Kalenderen  

Prioritert testing av ansatte i sjømatnæringa

Sjømatnæringen har en samfunnskritisk oppgave. Nå er det viktig at kommunene tilrettelegger for corona- testing av ansatte i næringen for å unngå at matproduksjonen stopper opp.

Lite matsvinn i sjømatproduksjonen

For 2019 er matsvinnet i sjømatindustrien beregnet til å være 3% pr. tonn produsert mat. Det tilsvarer 30 157 tonn sjømatsvinn. Det går frem av SINTEF- rapporten 'Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen'.

Ny mateksportforskrift

Den nye mateksportforskriften gjør det enklere for både produsent og eksportør å få oversikt over reglene for eksport av sjømat til land utenfor EØS.

Kuttet fraværet i fjor, er med på IA-prosjekt i år

Sykefraværet er på vei ned, og i år er de med på IA-bransjeprogram. Språk og kultur blir første post på programmet for Ellingsen Seafood.
04.08.2020 | Sjømat Norge  Havbruk  Arbeidsliv  

Nytt helsesertifikat

Skal du eksportere fiskemel til dyrefôr på særskilte vilkår, såkalte ikke-konforme varer? Myndighetene har laget et nytt helsesertifikat.
07.07.2020 | Industri  

Millioner til opplæringsprogram

- Skal vi få flere til å spise sjømat, må vi starte med de unge, sier Sjømat Norges fagsjef Gunn H. Knutsen. Nå har politikerne lyttet til innspill fra Sjømat Norge og gir 10,5 millioner til Fiskesprell.
02.07.2020 | Sjømat Norge  Miljø og Helse  

Endeleg havbrukstekniker

Etter seks år med utredningar og hardt arbeid, seier Kunnskapsdepartementet ja.
30.06.2020 | Sjømat Norge  

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Statsminister Erna Solberg åpnet i dag verdens første helelektriske oppdrettsanlegg på Loddetå. Oppgraderingen betyr at Bremnes Seashore kutter all bruk av fossilt drivstoff i den daglige driften av anlegget, en god nyhet for alle som er opptatt av klima og miljø
24.06.2020 | Sjømat Norge  Havbruk