- Gjennomslag for handelen med Kina

Regjeringen har i dag offentliggjort at det er full normalisering av forholdet mellom Norge og Kina, og at arbeidet med å få på plass en frihandelsavtale straks gjenopptas.
19.12.2016 | Sjømat Norge  

- Viktig modernisering av handelen med fisk

- Rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert førstehåndsomsetningen av fisk vil være et nyttig bidrag i arbeidet for å forenkle og modernisere omsetningssystemet, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.
19.12.2016 | Industri  

Støtter kutt i markedsavgiften

- Vi er tilfreds med at myndighetene i dagens situasjon har valgt å lytte til næringen og senker markedsavgiften for eksport av sjømat, sier administerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.
16.12.2016 | Havbruk  Industri  

- Et fremtidsrettet kvotesystem må være tilpasset fiskeindustrien

- Rapporten fra Eidesen-utvalget, som ble lagt frem i dag, vil danne grunnlag for en viktig debatt om utformingen av kvotesystemet i de norske fiskeriene. Dette er svært viktig for fiskeindustrien, og vi må sørge for at hensynet til fiskeindustrien blir godt ivaretatt når fremtidens kvotesystem skal tegnes opp, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.
14.12.2016 | Industri  

Tilleggshøring om nytt vekstsystem for havbruksnæringen

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i dag sendt ut en tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruksnæringen og fleksibilitet mellom produksjonsområder. - Det er positivt at Per Sandberg har lyttet til næringens innspill og tatt høringen på alvor. Nå er vi svært spente på hvordan statsråden vil konkludere det endelige vekstregimet, sier Sjømat Norge-direktør Geir Ove Ystmark.
15.12.2016 | Havbruk  Teknologi og service  

Kalender