Nyhetsarkiv

Medlemsmøte for hvitfisksektoren

Sjømat Norge inviterer til digitalt medlemsmøte for våre medlemsbedrifter i hvitfisksektoren.
24.11.2020 | Sjømat Norge  Kalenderen  

Webinar: Sjømatnæringen og brexit

For første gang forhandler Norge om en frihandelsavtale med Storbritannia. Hvilke muligheter har vi til å kunne slippe å betale toll på 75 prosent av det vi eksporterer fra havet?
23.11.2020 | Sjømat Norge  Kalenderen  

Sjømat Norge søker regionsjef

Sjømat Norge søker en engasjert og kunnskapsrik regionsjef for region Trøndelag - Møre og Romsdal, ved vårt kontor i Trondheim.
19.11.2020 | Sjømat Norge  Havbruk  

Livestream: Sjømatnæringen og Europa

Her kan du følge Sjømat Norge webinaret: Sjømatnæringen og Europa. Livestream begynner kl. 12.30.
16.11.2020 | Sjømat Norge  

Regulering av kongekrabbefangst i 2021

Sjømat Norge har gjeve sitt svar på forslaget til regulering av fangst av kongekrabbe i og utanfor dei kvoteregulerte områda i 2021
16.11.2020 | Høringsuttalelser  

Standarder for økt fiskevelferd

Hvordan kan standarder bidra til å få ned dødeligheten i norske laksemerder? Standard Norge arrangerer frokostmøtet i samarbeid med Veterinærinstituttet.
13.11.2020 | Kalenderen  

– En tapt mulighet om vi ikke griper sjansen til å skape flere arbeidsplasser

Sjømat Norge og Fiskarlaget har ovenfor Arbeiderpartiet gjentatt at forhandlingene med Storbritannia er en sjelden mulighet for å sikre mer bearbeiding i Norge.
13.11.2020 | Industri  Om Sjømat Norge  

Generalforsamling i Sjømat Norge 2021

Generalforsamlingen 2021 blir avholdt digitalt.
12.11.2020 | Sjømat Norge  Kalenderen  

Aqua Welfare Forum

Invitasjon til diskusjonsforum vedrørende Nasjonal Dugnad for bedre fiskevelferd.
12.11.2020 | Kalenderen  

Koronatrøbbel? Bruk oss!

Norge er igjen inne i en alvorlig koronasituasjon, og Sjømat Norge står klar til å støtte vår medlemmer. Vi følger situasjonen tett, og jobber sammen med NHO for at både smittevernstiltak og tiltakspakker for næringslivet skal treffe så godt som mulig. 

Innreise og karante? Her er de nye reglene

En rekke bedrifter i sjømatnæringen bruker utenlands arbeidskraft. Fra og med 9.november er det gjort endringer rundt smitteverntiltak.

– Sjømat har blitt en stor lidenskap

Rune Tronstad (23) har utplassering hos Sjømat Norge. Allerede første uke på jobb fikk studenten møte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
09.11.2020 | Sjømat Norge  

Webinar: Sjømatnæringen og Europa

I høst setter vi søkelyset på sjømatnæringens forhold til Europa gjennom egne webinar. Først ut er innholdet i en helt fersk bok, som avslører betydningen av EØS-avtalen.
04.11.2020 | Kalenderen  

Behov for dugnad for bedre smittesikring i norsk laksenæring

FHF i samarbeid med BDO og Åkerblå inviterer til et webinar 5. november om biosikkerhet i norsk laksenæring.
04.11.2020 | Havbruk  Kalenderen  

Balanserte vedtak i Næringskomiteen

Næringskomiteen har behandlet to representantskapsforslag ett om innføring av rullerende MTB og ett om utleie av havbrukstillatelser. Et bredt flertall på Stortinget lander på balanserte forslag som i stor grad er i tråd med innspillene fra Sjømat Norge.

Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

Ole Troland (27) er ansatt som rådgiver i Sjømat Norge.
30.10.2020 | Om Sjømat Norge  

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

27. Oktober avhold Sjømat Norge et vellykket webinar om matsvinn i sjømatnæringen med dyktige innledere fra Sjømat Norge, SINTEF, Lerøy og Mattilsynet.
29.10.2020 | Sjømat Norge  Miljø og Helse  

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

Norskkurset er allerede godt i gang. Lerøy-fabrikken i Båtsfjord tok tak i kommunikasjonen først og fikk støtte til å lære flere ansatte bedre norsk.
29.10.2020 | Sjømat Norge  Arbeidsliv  

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Sjømat Norge anbefaler en ny ordlyd som kan inngå i avtaler med kunder og transportører i forbindelse med transport av sjømatprodukter på vei. Den nye ordlyden inkluderer tiltak for å begrense avrenning av tinevann fra transporter.
29.10.2020 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  Arbeidsliv  

Lokale forhandlinger

Skal du ha lokale forhandlinger? Etter hvert som de aktuelle overenskomstene blir ferdig forhandlet og vedtatt, kan de lokale forhandlingene starte.
23.10.2020 | Arbeidsliv