Nyhetsarkiv

Årskonferanse – Blått Taktskifte

Statsminister Erna Solberg og en rekke profilerte næringslivsledere blir sentrale når Sjømat Norge arrangerer årskonferanse i Trondheim i april.
06.12.2018 | Sjømat Norge  Kalenderen  

Viktige nei til grunnrenteskatt

Høyres nei til grunnrenteskatt på sjømatnæringen er et tydelig signal for å legge til rette for økt sjømatsatsing. – Politikerne ser at dersom vi skal skape større verdier, så er en ekstra skatt et feilsteg, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark.
15.03.2019 | Sjømat Norge  Havbruk  

Lønnsoppgjøret går til mekling

Partene ble ikke enige innen fristen. Det betyr at årets oppgjør går til mekling i slutten av mars.
14.03.2019 | Sjømat Norge  

Medlemsmøte – maring, mel og olje

Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte, særlig retta mot bedrifter innenfor mel, olje og marine ingredienser.
13.03.2019 | Industri  Kalenderen  

NHOs HMS-dag

Godt arbeidsmiljø lønner seg. Arbeidsmiljøet påvirker deg, din arbeidsplass og din bedrifts lønnsomhet.
13.03.2019 | Kalenderen  Arbeidsliv  

Ber om utsatt nedtrekk i «røde» områder

I et grundig høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til hjemmel for å kutte lakseproduksjonen i "røde" produksjonsområder, ber Sjømat Norge om at eventuelt nedtrekk blir utsatt til 2021.
22.02.2019 | Havbruk  Høringsuttalelser  

Kraftig kutt i bruk av legemidler mot lakselus

Nedgangen i bruken av legemidler mot lakselus fortsatte i 2018, viser foreløpige tall. Flere av midlene er kuttet med 90 prosent de siste fire årene. Dette skjer samtidig som lusetallene for fjoråret sett under ett var lavere eller på samme nivå som året før.
21.02.2019 | Sjømat Norge  Havbruk  Miljø og Helse  

Ber Mattilsynet trekke forslag til nye transportkrav

I et høringssvar til Mattilsynet ber Sjømat Norge om at etaten trekker sitt forslag til endringer i kravene til transport av fisk knyttet til sykdommen PD.
20.02.2019 | Høringsuttalelser  

Ledig stilling: Fagsjef næringspolitikk

Vi styrker vår administrative kapasitet i Nord-Norge og søker derfor etter en engasjert og kunnskapsrik fagsjef for næringspolitikk. Stillingen vil ha kontorsted i Tromsø.
19.02.2019 | Sjømat Norge  

Kurs i rømmingssikring landanlegg, Bergen

Sjømat Norges kurs i rømmingssikring er svært populære. Denne gang er målgruppen ansatte på landanlegg.
18.02.2019 | Sjømat Norge  Havbruk Vest  Kalenderen  

Flere trygge sjømattrailere på veiene

Sjømatnæringen tar nå ytterligere grep for å trygge forholdene på veiene. Nå utvides prosjektet "Trygg Trailer" til å gjelde hele næringa.
14.02.2019 | Sjømat Norge  Havbruk Nord  Industri  

Tariffkonferansen 2019

Tariffkonferansen arrangerer Sjømat Norge sammen med NHO Mat og Drikke.
08.02.2019 | Kalenderen  Arbeidsliv  

Workshop best practice – Dekksarbeid

I forbindelse med Sjømat Norges årsarrangement 2. -3. april inviteres medlemmer som opererer servicebåter til en workshop 4. april.

Miljøreform i havbruk

Trengst det en ny miljøreform i havbruk? Et eget forslag ble nylig fremmet i Stortinget. Les hva Sjømat Norge mener om forslaget her.
06.02.2019 | Høringsuttalelser  

Dumping av lusemiddel fra havbruksanlegg

Miljøpartiet de Grønne foreslo nylig ett nytt regelverk for dumping av lusemidler. Sjømat Norge la nylig frem sine kommentarer til dok 8 forslaget i Stortinget.
06.02.2019 | Høringsuttalelser  

Heimfall om fiskeretter

SV sine stortingsrepresentanter Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Audun Lysbakken meiner heimfall av fiskerettar vil sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna. Dei la nyleg fram eit forslag i Stortinget. Sjømat Norge støttar ikkje forslaget og meiner det vil svekke grunnlaget for fiskeindustrien. Du kan lese meir om kvifor ein er i mot her.
06.02.2019 | Høringsuttalelser  

Tidsbegrensing av oppdrettstilatelser

Arbeiderpartiet la i Stortinget frem et Dok 8 forslag om tidsbegrensing av oppdrettstillatelser. Sjømat Norge har gitt sine kommentarer til forslaget og høringen.
06.02.2019 | Høringsuttalelser  

Utredning alternativer til EØS-avtalen

Sosialistisk Venstreparti ønsker at Stortinget skal utrede alternativer til EØS-avtalen. Sjømat Norge forklarer her hvorfor avtalen er mer nødvendig enn noen gang.
04.02.2019 | Høringsuttalelser  

Hva vet vi om hvordan sjømatnæringa vil påvirkes av Brexit?

Det er fortsatt flere utganger på hvordan eller hvorvidt Storbritannia vil forlate EU og EØS 29. mars. Partene har fortsatt et håp om en ordnet utgang, og at det blir enighet om en avtale for en overgangsordning. Men tidsfristen rykker nærmere og dermed øker også risikoen for en såkalt hard brexit, altså en utgang uten en forhandlingsløsning ("no-deal").
25.01.2019 | Sjømat Norge  

Årssamling Havbruk Midt

Årssamlingen avholdes på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim.
24.01.2019 | Kalenderen  

Årssamling Havbruk Vest

Møtet ble avholdt på Solstrand Hotell og Bad.
22.01.2019 | Havbruk  Havbruk Vest  Kalenderen