Nyhetsarkiv

Miljøavtrykket må settes først

Sjømat Norges rapport om fremtidig regulering av produksjon og vekst i havbruk er oversendt Nærings- og Fiskeridepartementet som et innspill til den kommende havbruksstrategien.
20.04.2021 | Sjømat Norge  Havbruk  

Generalforsamling i Sjømat Norge 23. mars 2021

Vi minner om at alle som vil delta i generalforsamlingen må benytte påmeldingslenken. Siste frist for påmelding er dagen før, 22. mars. Generalforsamlingen avholdes digitalt. Generalforsamlingen er åpen for alle men kun medlemmer i Sjømat Norge er stemmeberettiget.
15.03.2021 | Sjømat Norge  Kalenderen  

Spørsmål og svar om taksonomien

Fiskeri og havbruk er av Europakommisjonen ikke ansett for å være av vesentlig negativ betydning for å nå klimamålene. Det er også grunnen til at fiskeri og havbruk ikke er inkludert i det første kriteriesettet i taksonomien.
05.03.2021 | Sjømat Norge  

Nygaard Grøntvedt ny regionsjef i Sjømat Norge

Randi Nygaard Grøntvedt (47) blir ny regionsjef midt i Sjømat Norge.
24.02.2021 | Om Sjømat Norge  

Statsministeren løftet frem sjømat i havpanelet

Norge har tatt verdensomspennende politisk lederskap ved Havpanelet. Sjømatnæringen har ifølge statsministeren en viktig plass i nå målet om å sikre rene og rike hav.
03.12.2020 | Sjømat Norge  

– Kvantumskontroll ikke veien å gå

Innføring av kvantumskontroll i fangstsertifikatene reiser en rekke prinsipielle og praktiske spørsmål, og det er avgjørende med et tett samarbeid med brukerne av systemet for å sikre gode løsninger.
22.04.2021 | Sjømat Norge  Industri  

Nasjonalt havbruksjubileum til hele Norge

Direkte fra Hitra og med hele landet som publikum. Når havbruksnæringen feirer 50 + 1 år, får hele Norge ta del.
21.04.2021 | Sjømat Norge  Kalenderen  

Webinar – Fangstsertifikat

Sjømat Norge inviterer til webinar om kvantumskontroll i fangstsertifikatportalen. CatchCertificate (CC) planlegger innføring av kvantumskontroll i CC-portalen fra ca. 1. mai 2021. Det betyr at eksportør må fordele vekt på seddel, og legge inn opplysninger om produkttilstand og konservering når sertifikat hentes ut. Sjømat Norge inviterer næringen til et webinar der Catch Certificate vil redegjøre […]
20.04.2021 | Kalenderen  

Webinar – elektroniske fraktdokumenter

Sjømat Norge inviterer til webinar om elektroniske fraktdokumenter. Vi spør hva dette kan bety for forenkling av datastrøm og datafangst, ressurskontroll, bærekraft og motvirkning av juks? Og hvordan kan elektroniske fraktdokumenter innføres?
20.04.2021 | Sjømat Norge  Kalenderen  

Akvakulturregelverket

Fiskeridirektoratet har en rekke forslag til endringer i Akvakulturregelverket. Sjømat Norge har gitt sine tilbakemeldinger på dette
16.04.2021 | Høringsuttalelser  

Tariffkonferansen 2021

Sjømat Norge inviterer sammen med NHO Mat og drikke til årets tariffkonferanse.
16.04.2021 | Kalenderen  Arbeidsliv  

Mellomoppgjøret 2021

LO/YS og NHO kom søndag 11. april til enighet i mekling i mellomoppgjøret 2021, etter mekling 14 timer på overtid.
12.04.2021 | Sjømat Norge  Arbeidsliv  

Lansering: Fremtidig regulering av produksjon og vekst i havbruk

Sjømat Norge inviterer til webinar i forbindelse med lansering av rapporten "Fremtidig regulering av produksjon og vekst i havbruk".
09.04.2021 | Kalenderen  

Sjømat Norge ønsker møte med næringsministeren

Det kviler eit stor ansvar på styresmaktene å leggje til rette for gode handelsvilkår. Derfor ber Sjømat Norge og Fiskarlaget møte med næringsminister Iselin Nybø.
25.03.2021 | Sjømat Norge  

Vil ved #MerAv gjøre sjømaten mer relevant i idretten

Idrett og betydningen av sunt kosthold er uløselig knyttet til hverandre. Derfor har Sjømat Norge tro på å gjøre sjømat og #MerAv mer relevante i idrettssammenheng.
24.03.2021 | Sjømat Norge  

Paul Birger Torgnes valgt som ny styreleder i Sjømat Norge

Torgnes overtar roret i organisasjonen etter Inger-Marie Sperre, som nå blir leder i bransjegruppe Industri.
23.03.2021 | Sjømat Norge  Styret  

Ungt Entreprenørskap vil spre sjømatglede

Ungt Entreprenørskap og #MerAv vil spre sunn matglede blant ungdom. Det er Opplysningskontoret for frukt og grønt, Sjømat Norge, Norges sjømatråd og Baker – og Konditorbransjens Landsforening, som sammen med Ungt Entreprenørskap (UE) har inngått dette samarbeidet som skal inspirere ungdom til å starte elevbedrifter som bygger på matglede, sunt kosthold og bærekraftmålene. Ungdom er […]
23.03.2021 | Sjømat Norge  

Nasjonal transportplan, viktig for sjømaten

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag for Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033. Sjømat Norge er særlig opptatt av tiltak som styrker varetransporten og mener det er positivt at regjeringen foreslår å videreføre en betydelig satsing på samferdselstiltak i den kommende planperioden.
19.03.2021 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  

Vi krever en Nasjonal transportplan som er ambisiøs på bærekraft og fører til kursendring

Sjømat Norge mener vi trenger en ny kurs for Nasjonal Transportplan.
18.03.2021 | Sjømat Norge  

#MerAv – På lag med idretten – invitasjon til webinar

Onsdag 24. mars kl. 10.00 – 12.00 2021 avholdes webinaret: #MerAv - På lag med idretten. Vi setter fokus på hvordan man gjennom idretten kan gjøre det lettere å ta sunnere valg. I tillegg vil det bli presentert to nye #MerAv nyheter.

Forbud mot mobile kjøp av kongekrabber innført

Det vil ikke lenger være tillatt å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe. Forbudet, som gjelder både innenfor og utenfor kvoteregulert område iverksettes 15. mars.
11.03.2021 | Sjømat Norge  Industri  

Mindre støy, bedre helse

Norfersk kutter støy for å bedre helsa – og bransjen får tilbud om lederopplæring. Et eksempel til etterfølgelse. Slik står det til i IA-bransjeprogrammet akkurat nå.
11.03.2021 | Sjømat Norge  Arbeidsliv