Nyhetsarkiv

Hvitfisk 2019

To intense dager, med debatt, konferanse, medlemsmøter og faglige oppdateringer. Hvitfisknæringen samles i Tromsø.
28.08.2019 | Industri  Kalenderen  

Politikerene fikk høre dette

Transport, næring, finans, arbeid og energi og miljø. Sjømat er viktigere enn noen gang. Det fikk politikerene høre da Sjømat Norge sa sine meninger om årets statsbudsjett.
23.10.2019 | Sjømat Norge  

Meir torsk i nord

Russland og Noreg er samde om neste års kvoter i Barentshavet. Både torsk og hyse skal det fiskast meir av.
17.10.2019 | Sjømat Norge  Industri  

EØS-avtalen er viktig for Noreg

Sjømatnæringa er letta over vedtaket i Fellesforbundet om ei utgreiing med sikte på utmelding av EØS-avtalen ikkje fekk fleirtal. Samtidig er vi bekymra over at ein så tungt og stor organisasjon som Fellesforbundet er villige til å stille spørsmålsteikn ved EØS-avtalen.
16.10.2019 | Sjømat Norge  

Oppretter felles forum mot rømming

Kystrederiene, Sjømatbedriftene, Norsk Industri og Sjømat Norge har sammen gått til enighet om seks felles tiltak mot rømming. Blant tiltakene er forum for bedre koordinert innsats.
15.10.2019 | Havbruk  

Britisk ambassadør til Trondheim

Sjelden er en foredragsholder mer aktuell. Til Teknologi- og servicekonferansen i Trondheim kommer den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood.

Sjømat Norge passerer 650 medlemmer

Sjømatnæringen er den eneste eksportnæringen i vekst i Norge. Bare innen service og teknologi har Sjømat Norge siden 2015 tiltrukket seg mer enn 100 nye medlemmer.
11.10.2019 | Sjømat Norge  

Statsbudsjettet 2019

Norsk næringsliv er avhengig av stabile rammer og forutsigbarhet for at vi skal finne løsningene for fremtiden. Et budsjett med få overraskelser er derfor positivt.
08.10.2019 | Sjømat Norge  

Viktig seier til Pelagia AS i Themis-saken

Oslo tingrett avsa fredag den 4. oktober dom i den såkalte Themis-saken mellom Pelagia og Staten ved Nærings - og Fiskeridepartementet.
05.10.2019 | Industri  Fiskemel  

Høringssvar mateksportforskriften

Mattilsynet har sendt forslag til ny mateksportforskrift på høring. - Den tydeliggjør både ansvar og rettigheter, sier Sjømat Norges i høringen.
03.10.2019 | Høringsuttalelser  

– Ny jernbane i nord vil bedre sjømatens klimaregnskap

En stor satsing på bane i nord vil kunne gi et mer pålitelig og forutsigbart logistikktilbud for sjømatnæringen. Det vil kunne gi gevinster i form av enda lavere klimaavtrykk fra norsk sjømat.

Må selv velge hvordan råstoff losses

Nye losseregler fra Norges Sildesalgslag skaper utfordringer for landindustrien.
25.09.2019 | Industri  Fiskemel  

Sjømat på topp på internasjonal bærekraftsindeks

Coller FAIRR Protein Producer Index rangerer verdens 60 største, børsnoterte proteinprodusenter etter bærekraftsmål. Fem av de ni beste er nordiske havbruksselskap.
25.09.2019 | Havbruk  

FN-topp: Teknologi og sjømat viktig klimabidrag fra Norge

Skift diett! Fra land til havbasert protein. Da er kan du bidra til reduserte CO2-utslipp med tre prosent, viser fersk FN-rapport.
25.09.2019 | Sjømat Norge  

– Rømt fisk skal bort fra elvene

Sjømat Norge beklager sterkt de rømmingshendelsene som har vært i år. – Vi må finne ut hvorfor det skjer, dele erfaringer og samtidig ta rømt fisk ut av elvene sier leder i rømmingsutvalget Tarald Sivertsen.
23.09.2019 | Havbruk  

#MerAv Seminar 6

Torsdag 17. oktober er det klart for nytt #MerAv-seminar. Påmeldingsfrist er 10. oktober.
20.09.2019 | Miljø og Helse  Kalenderen  

Retningslinjer – Mottakskontroll fiskeråstoff

Våren 2018 ble enkelte partier av klippfisk til Brasil stoppet i veterinærkontrollen.
20.09.2019 | Industri  Miljø og Helse  

– Sjømat Norge var førstevalget mitt

Fiskeri- og havbruksstudent Aleksander Yttergård (22) har utplassering hos Sjømat Norge i høst.
13.09.2019 | Sjømat Norge  

Mindre matsvinn gir bedre klima

Forebygging av matsvinn er for alvor satt på agendaen. FNs ferske klimarapport konkluderer med at redusert matsvinn er et av de viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslippene.
12.09.2019 | Sjømat Norge  Miljø og Helse  

Kurs i Rømmingssikring – Sortland

Sjømat Norge setter opp nye kurs i rømmingssikring for sjøanlegg hvor fokus er status, tiltak og erfaringsutveksling av de hendelser som har vært.
11.09.2019 | Havbruk Nord  Kalenderen  

Kurs i Rømmingssikring – Val vg.

Sjømat Norge setter opp nye kurs i rømmingssikring for sjøanlegg hvor fokus er status, tiltak og erfaringsutveksling av de hendelser som har vært.
11.09.2019 | Havbruk Midt  Kalenderen