Gunnar Domstein
Domstein Sjømat AS
900 57 103

Styret

FHLs styre blir valgt på generalforsamlingen som holdes hvert år.

Foreslår Haagensen på gjenvalg

25.03.2024 | Sjømat Norge   Styret  
Valgkomiteen i Sjømat Norge har lagt frem sin innstilling for valgene på generalforsamlingen.

Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 

24.02.2023 | Sjømat Norge   Styret  
Sjømat Norges valgkomité har lagt fram sine innstillinger til de valg og godtgjørelser som skal behandles på organisasjonens generalforsamling for...

Paul Birger Torgnes gjenvalgt som styreleder i Sjømat Norge

05.04.2022 | Sjømat Norge   Styret  
Paul Birger er gjenvalgt som styreleder i Sjømat Norge. Guri Lerøy Riple og Tor Anders Elvegård er nye representanter inn i...

Paul Birger på gjenvalg

Sjømat Norges styreleder, Paul Birger Torgnes, er foreslått gjenvalgt til årets generalforsamling i Bodø.

Paul Birger Torgnes valgt som ny styreleder i Sjømat Norge

23.03.2021 | Sjømat Norge   Styret  
Torgnes overtar roret i organisasjonen etter Inger-Marie Sperre, som nå blir leder i bransjegruppe...

Forslag på nytt styre for Sjømat Norge

16.02.2021 | Sjømat Norge   Styret  
Sjømat Norges valgkomité har lagt frem sin innstilling til nytt styre for Sjømat Norge for...

Inger-Marie Sperre får fornyet tillit

03.04.2019 | Sjømat Norge   Styret  
– Veldig hyggelig, sier nylig gjenvalgt styreleder, Inger-Marie...

Styrets medlemmer

29.09.2008 | Sjømat Norge   Styret  
Styret har åtte medlemmer. Tre velges fra verdikjede industri og fem fra verdikjede havbruk. Tre av styremedlemmene fra havbruk kommer fra hver sin...