Gunnar Domstein
Pelagia AS
900 57 103

FHLs styre blir valgt på generalforsamlingen som holdes hvert år.

Styrets medlemmer

29.09.2008 | Sjømat Norge  Styret  
Styret har åtte medlemmer. Tre velges fra verdikjede industri og fem fra verdikjede havbruk. Tre av styremedlemmene fra havbruk kommer fra hver sin...