Forslag på nytt styre for Sjømat Norge


Publisert 16.02.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Styret

Sjømat Norges valgkomité har lagt frem sin innstilling til nytt styre for Sjømat Norge for 2021-2022.

– Vi mener vårt forslag vil gi et godt og representativt styre, sier valgkomitéens leder Gunnar Rørstad fra Calanus AS.

– Vi har funnet frem til personer med sterk kompetanse innenfor sine fagfelt og som representerer en bredde i næringen, både hva gjelder bransjetilknytning, kjønn og geografi.

Valgkomitéens forslag til nytt styre:

  • Paul Birger Torgnes, Norsk Havbrukssenter Visning AS – nyvalg
  • Inger-Marie Sperre, Brødrene Sperre AS – nyvalg
  • Odd Strøm, Lax Expo AS – gjenvalg
  • Line Ellingsen, Ellingsen Seafood AS – nyvalg
  • Atle Eide, Salmar ASA – nyvalg
  • Kristine Hartmann, Aker Biomarine Antarctic AS – gjenvalg
  • Øyvind Oaland, Mowi – nyvalg
  • Stig Nilsen, Lerøy Seafood Group ASA – gjenvalg
  • Rita Karlsen, Brødr. Karlsen AS – nyvalg
  • Gunnar Haagensen, Jangaard Export AS – nyvalg

Inger-Marie Sperre og Paul Birger Torgnes har i dag sentrale roller som henholdsvis styreleder og ordfører, og vil bidra til å sikre kontinuitet i styrets arbeid med viktige saker fremover.

Inger-Marie Sperre kan på grunn av Sjømat Norges vedtekter ikke gjenvelges som leder. Hun har sittet som leder i seks perioder, som er det maksimale for valg. Sperre er innstilt til valg som styremedlem og som 1. nestleder. Som 2. nestleder er Odd Strøm innstilt.

Som ny ordfører foreslår valgkomitéen Carl Erik Arnesen fra Polarfeed AS, mens det foreslås gjenvalg av Tore Remman, C-Feed AS, som varaordfører.

– Paul Birger Torgnes stiller til valg som ny styreleder for Sjømat Norge. Dette er vi svært tilfredse med. Torgnes har svært lang erfaring, både som ansatt og tillitsvalgt i organisasjonen. I de senere år har han vært ordfører i Sjømat Norge samt at han har representert Sjømat Norge i internasjonale organisasjoner, inntil nylig som visepresident i paraplyforeningen Federation of European Aquaculture Producers (FEAP).

– Det foreslås dermed en styrelederkandidat som har god kjennskap til næringen, organisasjonen og styrets arbeid, sier Rørstad.

Valg av nytt styre vil skje på generalforsamling tirsdag 23. mars. Som i fjor gjennomføres generalforsamlingen digitalt grunnet koronapandemien.

Vil du vite mer?

 
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Direktør kommunikasjon og næringspolitikk
Mobil: 926 31 836
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?