Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 


Publisert 24.02.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Styret

Sjømat Norges valgkomité har lagt fram sine innstillinger til de valg og godtgjørelser som skal behandles på organisasjonens generalforsamling for 2023, som i år finner sted 28. mars i Bergen. 

– Valgkomiteen har i sitt arbeid gjort sitt beste for å innfri de krav som er i Sjømat Norges vedtekter om at styret skal representere en balansert spredning ift. den samlede kompetanse og mellom bransjer, bedriftenes størrelse, regioner og kjønn. Styreledere eller daglig ledere av medlemsbedrifter i Sjømat Norge skal fortrinnsvis være representert i styret, sier Jim Roger Nordly, leder i valgkomiteen.  

– Valgkomiteen har dessuten forsøkt å sikre at yngre krefter i større grad får roller som tillitsvalgte, samt legge til rette for en økt sirkulasjon blant tillitsvalgte i Sjømat Norge.  

Takker Torgnes for innsatsen

– Jeg mener vi har fremmet et forslag på et solid styre samt bransjegrupper, understreker Nordly. 

Jim Roger Nordly.

Som ny styreleder foreslår valgkomiteen CEO Gunnar Haagensen fra selskapet Jangaard Export AS i Ålesund. Han foreslås å ta over for Paul Birger Torgnes, som tidlig meddelte valgkomitéen at han av kapasitetsmessige årsaker ønsket avløsing fra vervet. 

– Paul Birger Torgnes har med stødig hånd ledet organisasjonen gjennom to krevende år med pandemi, krig i Europa og nå senest innføring av ny lakseskatt. Valgkomiteen har full forståelse for at Torgnes nå velger å prioritere egne forretningsaktiviteter, sier Nordly. 

Innstiller høykompetent styre

Valgkomiteen er svært tilfreds med at Gunnar Haagensen påtar seg å styre skuta videre.  

Haagensen er en erfaren næringslivsleder og har sittet i Sjømat Norges styre siden 2021. Han bør ha de beste forutsetninger for å ta organisasjonen videre, sammen med et øvrig styre som også må kunne sies å være svært kompetent.

Jim Roger Nordly

– Tor Anders Elvegård, Inger-Marie Sperre, Guri Lerøy Riple, Line Ellingsen og Øyvind Oaland foreslås gjenvalgt, mens Helge Singelstad, Gustav Witzøe, Andreas Kvame og Ida Holmøy foreslås som nye styremedlemmer. En solid gjeng, sier han. 

– Nytt av året er at det vil bli valgt nummererte vararepresentanter, hvor første vara vil få fast møterett i styret, sier Nordly. Her er det foreslått at første vara blir Marianne Bendiksen, mens andre vara blir Egil Johansen. Som tredje vara er det foreslått Lucie Katrine Sunde-Eidem.  

Sjømat Norges avtroppende styre: Bak fra venstre: Øyvind Oaland, Carl-Erik Arnesen, Rita Karlsen, Paul Birger Torgnes, Line Ellingsen og Inger-Marie Sperre. Foran fra venstre: Gunnar Haagensen, Guri Lerøy Riple, Kristine Hartmann, Tor Anders Elvegård og Stig Nilsen.

Egil Magne Haugstad er foreslått valgt som ny ordfører, mens Tore Remman er foreslått gjenvalgt som varaordfører. 

– Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen til å takke øvrig valgkomité for sine bidrag i vårt arbeide. Isabelle Sande, Britt Drivenes, John-Ove Sinkaberg, Kathleen Mathisen, Bjørn Refsum og Arne E. Karlsen har virkelig tatt oppgaven på alvor, sier Nordly. 

Valgkomiteens innstillinger – generalforsamling 2023

Forslag – faste styrerepresentanter

Gunnar Haagensen, Jangaard Export AS 
Tor Anders Elvegård, Nordlaks AS 
Inger-Marie Sperre, Brødr. Sperre AS 
Guri Lerøy Riple, Marine Constructions AS 
Line Ellingsen, Ellingsen Seafood AS 
Øyvind Oaland, MOWI ASA 
Helge Singelstad, Lerøy Norway Seafoods AS (nyvalg) 
Gustav Witzøe, Salmar ASA (nyvalg) 
Andreas Kvame, Grieg Seafood AS (nyvalg) 
Ida Holmøy, Eidsfjord Sjøfarm AS (nyvalg) 

Forslag – vararepresentanter: 

Første vara Marianne Bendiksen, Northern Light Salmon AS (nyvalg) 
Andre vara Egil Johansen, Nord Senja Fisk AS (nyvalg) 
Tredje vara Lucie Katrine Sunde-Eidem, Scale Aquaculture AS (nyvalg) 

 Gunnar Haagensen foreslås valgt som ny leder, Tor Anders Elvegård som ny 1. nestleder og Inger-Marie Sperre som ny 2. nestleder. 

  

Ordfører og varaordfører:  
Egil Magne Haugstad, Pelagia AS, foreslås valgt som ordfører (nyvalg) og Tore Remman, C-Feed AS gjenvalgt som varaordfører.  

Forslag valg Bransjegruppe havbruk

Hildegunn Fure Osmundsvåg, Star Seafood AS 
Runar Sivertsen, Salmar ASA (nyvalg) 
Tor Eirik Homme, Grieg Seafood ASA 
Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk AS 
Mads Martinsen, Skretting AS (nyvalg) 
Turid Lande Solheim, MOWI ASA (nyvalg) 
Trude Olafsen, AKVA Group ASA 
Tor Anders Elvegård, Nordlaks Oppdrett AS 
Ketil Rykhus, SinkabergHansen AS (nyvalg) 
Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore AS 
Hanne Lundberg, Gratanglaks AS 
Henrik Hareide, STIM AS 

Tor Anders Elvegård foreslås gjenvalgt som leder og Ketil Rykhus valgt som nestleder (nyvalg). 

Forslag valg Bransjegruppe industri og handel: 

Inger-Marie Sperre, Brødrene Sperre AS 
Ingvild Dahlen, Lerøy Norway Seafoods AS 
Morten Hyldborg Jensen, Insula AS 
Silje Remøy, Hordafôr/Pelagia AS 
Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS 
Svein Ruud, Norway King Crab AS (nyvalg) 
Hans Peter Koppernæs d.y., Triplenine Vedde AS 
Knut Helge Vestre, Coldwater Prawns Production AS 
Ole Johnny Nilsen, JM Nilsen Fisk AS 
Geir Sperre, Nils Sperre AS 
Ole Olsen, Sufi AS 
Mathias Hansen, Sommarøy Fisk AS 

Inger-Marie Sperre foreslås gjenvalgt som leder og Ingvild Dahlen gjenvalgt som nestleder. 

  

Vil du vite mer?

 
Jim Roger Nordly
Jim Roger Nordly
Stim AS
Mobil: 90 63 27 22
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Webinar: Hvordan sikre sykdomskontroll i havbruk?

Webinar: Status om perlesnormaneter (Apolemia uvaria)

Minsteprisene ferdig forhandlet

Gode nyheter for handelen med EU

Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

Denne vil løfte næringen

Tiltakspakke i møte med statsråden

Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

Sertifikatet på plass igjen

Ungdomspolitikertur til Senja: – Vi må gi politikerne innblikk i næringen