Paul Birger på gjenvalg


Publisert 23.02.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Styret Om Sjømat Norge

Valgkomiteen i Sjømat Norge la denne uka frem sitt forslag til de valg som skal gjøres på årets generalforsamling for organisasjonen.

Aino Olaisen er til vanlig styreleder i Nova Sea, og har vært leder i Sjømat Norges valgkomite i forkant av årets generalforsamling i Bodø 5. april. FOTO: Sjømat Norge/Ø. Haram

– Vi har lyktes å få i havn vår jobb i god tid innen generalforsamlingen, som finner sted tirsdag 5. april på Scandic Havet hotell i Bodø. Vi er særlig glade for at Paul Birger Torgnes sier seg villig til å påta seg lederoppgaven for enda ett år, uttaler Aino Olaisen, leder av Sjømat Norges valgkomité.

Olaisen vektlegger at arbeidet har vært både morsomt og utfordrende.

– Engasjementet og ønsket om å stille opp som tillitsvalgt har vært stort, og utfordrende fordi valgkomiteen har hatt så mange føringer for sitt arbeide.

Kjønn

Valgkomiteen har blant annet måttet hensynta vedtektenes krav. De seier blant annet at tillitsvalgte skal representere en balansert spredning på en rekke punkt. En må både hensynta kompetanse og mellom bransjer, bedriftenes størrelse, regioner og kjønn, og at i første rekke daglig ledere eller styreledere skal være representerte i styret.

– På samme tid har vi også måttet forholde oss til klare forventninger om at yngre krefter skal slippes til enda sterkere. Og da særlig kvinner, noe som jo er helt på sin plass i ei næring som preges av at stadig flere dyktige kvinner inntar viktige posisjoner.

Paul Birger Torgnes har vært styreleder i Sjømat Norge siden generalforsamlingen i 2021. FOTO: Sjømat Norge

Valgkomiteen har og valgt å fremme et forslag på både styre og bransjegrupper som sikrer kontinuitet.

– Det er viktig at både styre og bransjegrupper jobber godt sammen. Vi mener det er helt avgjørende for at Sjømat Norge skal opprettholde sin posisjon som sjømatnæringas fremste talerør.

Olaisen mener forslagene som nå ligger på bordet er både balanserte og gjennomtenkte.

– Det blir spennende å høre hvordan årets generalforsamling mottar de forslag valgkomiteen kommer med.

  • I tillegg til Aino Olaisen har valgkomiteen bestått av
  • Arne E. Karlsen,
  • Trude Olafsen,
  • Geir Robin Hoddevik,
  • Bjørn Refsum,
  • Nina Møgster
  • Jim Roger Nordly.

Forslag – faste styrerepresentanter:

Paul Birger Torgnes, Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS (2021) – gjenvalg
Inger-Marie Sperre, Brødrene Sperre AS (2021) – gjenvalg
Tor Anders Elvegård, Nordlaks Oppdrett AS – nyvalg
Line Ellingsen, Ellingsen Seafood AS (2021) – gjenvalg
Guri Lerøy Riple, Marine Constructions AS – nyvalg

Kristine Hartmann, Salmar Aker Ocean AS (2020) – gjenvalg
Øyvind Oaland, Mowi ASA (2021) – gjenvalg
Stig Nilsen, Lerøy Seafood Group ASA (2017) – gjenvalg
Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS (2021) – gjenvalg
Gunnar Haagensen, Jangaard Export AS (2021) – gjenvalg

Atle Eide og Odd Lorentz Strøm har begge ønsket å ikke stille til gjenvalg.

Forslag – personlige vararepresentanter:

Marianne Bendiksen, Northern Lights Salmon AS – vara for Paul Birger Torgnes – nyvalg

Terje Kjølsøy, Aalesundfisk AS – vara for Inger-Marie Sperre – gjenvalg

Nina Møgster, Lerøy Vest AS – vara for Tor Anders Elvegård – nyvalg
Sigvald Rist, Insula AS – vara for Line Ellingsen – nyvalg
Henrik Hareide, Stim AS – vara for Guri Lerøy Riple – nyvalg
Ole Olsen, Sufi AS – vara for Kristine Hartmann – nyvalg
Ove Løfsnæs, AQS AS – vara for Øyvind Oaland – gjenvalg
Vibecke Bondø, SalmoNor AS – vara for Stig Nilsen – gjenvalg
Tone Rasmussen, Sea Eco AS vara for Rita Karlsen – gjenvalg
Svein Ruud, Norway King Crab AS – vara for Gunnar Haagensen – nyvalg

Paul Birger Torgnes foreslås valgt som leder, Inger-Marie Sperre som 1. nestleder og Tor Anders Elvegård som 2. nestleder.

Ordfører og varaordfører 
Carl-Erik Arnesen, Polarfeed AS, foreslås gjenvalgt som ordfører og Tore Remman, C-Feed AS gjenvalgt som varaordfører.

 
Forslag – Bransjegruppe havbruk:
Hildegunn Fure Osmundsvåg, Star Seafood AS – nyvalg

Vibecke Bondø, SalmoNor AS – gjenvalg 
Tor Eirik Homme, Grieg Seafood ASA – gjenvalg
Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk AS – gjenvalg
Håvard Jørgensen, Biomar AS – nyvalg
Roar Paulsen, MOWI ASA – gjenvalg
Trude Olafsen, AKVA Group ASA – nyvalg
Tor Anders Elvegård, Nordlaks Oppdrett AS (Havbruk nord) – gjenvalg

Alf Jostein Skjærvik, Salmar Farming AS (Havbruk midt) – gjenvalg

Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore AS (Havbruk vest) – gjenvalg

Hanne Lundberg, Gratanglaks AS – nyvalg

Henrik Hareide, Stim AS – nyvalg

Tor Anders Elvegård foreslås valgt som ny leder og Vibecke Bondø gjenvalgt som nestleder.

Forslag – Bransjegruppe industri: 

Inger-Marie Sperre, Brødrene Sperre AS – gjenvalg
Ingvild Dahlen, Lerøy Norway Seafoods AS – gjenvalg
Morten Hyldborg Jensen, Insula AS – gjenvalg
Silje Remøy, Hordafôr/Pelagia AS – nyvalg
Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS – gjenvalg
Bjørn Ronald Olsen, Storbukt Fiskeindustri AS – gjenvalg
Hans Peter Koppernæs d.y., Triplenine Vedde AS – gjenvalg
Knut Helge Vestre, Coldwater Prawns Production AS – gjenvalg
Ole Johnny Nilsen, JM Nilsen Fisk AS – gjenvalg
Geir Sperre, Nils Sperre AS – gjenvalg
Ole Olsen, Sufi AS – gjenvalg
Mathias Hansen, Sommarøy Fisk AS – nyvalg

Inger-Marie Sperre foreslås gjenvalgt som leder og Ingvild Dahlen gjenvalgt som nestleder.

Vil du vite mer?

 
Aino Olaisen
Aino Olaisen
Nova Sea AS
Mobil: 917 21 939

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?