Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Koronaplakater: Anbefalinger ved mottakelse og avsendelse av gods

Her er plakater din bedrift kan bruke for å informere om smitteverntiltak under import og eksport.

Sjømat Norge støtter NFD: – Viktig med riktig tiltak til riktig tid

20.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
Sjømat Norge støtter beslutningen om å gi departementet adgang til å tilpasse tilbud til etterspørsel i en svært utfordrende periode.

Tiltak for kritisk skipsfart – Sjøfartsdirektoratet

I denne spesielle situasjonen er det av stor samfunnsmessig betydning at enkelte fartøy som brukes i virksomheter som departementene har definert som...

Tiltak grunnet utfordringer i fiskemarkedene

19.03.2020 | Sjømat Norge   Industri  
Norges Råfisklag og fiskeindustriens organisasjoner Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskekjøpernes Forening holder en tett dialog om...

Kina åpner for import av norsk fiskemel, fiskeolje og krillprodukter

19.03.2020 | Sjømat Norge   Industri  
Kinesiske myndigheter har etter flere års utestengelse åpnet opp for import av norske fiskemel-produkter.

Smittevernutstyr hos sjømatprodusenter

Behovet for smittevernutstyr er nå stort i helsevesenet og mange bedrifter har bidratt med viktig utstyr. Dersom din bedrift har utstyr å avse...

Kommunale bestemmelser ikke til hinder for mannskapsskift

Flere kommuner har innført særegne restriksjoner og karantenebestemmelser. Ettersom sjømatnæringen er en av flere samfunnskritiske sektorer,...

Mattilførselen og varetransporten skal ikke hindres av lokale vedtak

17.03.2020 | Sjømat Norge  
Helseministeren har i dag sendt ut melding om at kommunale smittetiltak ikke skal stå i veien for samfunnskritiske oppgaver. Produksjonen og...

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

17.03.2020 | Sjømat Norge  
Hvilke yrker er samfunnskritiske? Her er lista fra Justisdepartementet.