Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

71.000.000.000 kr

04.10.2018 | Sjømat Norge  
Sjømateksporten Norge fortsetter å øke. Sammenlignet med fjoråret har verdien økt med 3 prosent målt mot samme periode i fjor. Betyr dette at...

Lone Flyvholm tilsatt som fagsjef helse og miljø

Sjømat Norge styrker kapasiteten i helse og miljøavdelingen og ansetter veterinær Lone Flyvholm.

Kan du bli bedre ved å digitalisere og automatisere?

01.10.2018 | Sjømat Norge  Rekruttering  
Hvordan møter vi som produserer mat fremtiden på best mulig måte? Matindustri 4.0 gir deg muligheten til å lære og dele på en helt ny måte.

Medlemsmøte, fiskeindustri Tromsø

01.10.2018 | Sjømat Norge  Industri  Kalenderen  
Vi varmer opp til torskefiskkonferansen med eget medlemsmøte ettermiddagen før. Husk å ta turen til Nordens Paris og bli oppdatert på hva som...

– Konstruktivt møte med fiskeriministeren

21.09.2018 | Sjømat Norge  Miljø og Helse  
Sjømat Norge deltok på møte med fiskeriminister Harald Tom Nesvik i dag der temaet var bruk av hydrogenperoksid mot lakselus og mulige...

Bruk av hydrogenperoksid mot lakselus

21.09.2018 | Sjømat Norge  Havbruk  Miljø og Helse  
Havbruksnæringen har redusert bruken av legemidler mot lakselus kraftig de siste årene. Det gjelder også hydrogenperoksid som til nå har vært...

Ta blå utdanning, få jobb!

18.09.2018 | Sjømat Norge  Rekruttering  
Norske sjømatbedrifter er svært tydelege på at ein treng meir kompetanse. Heile 40 prosent av selskapa seier dei har skrinlagt aktivitet, som...

2,3 milliarder laksekroner til kommunene

10.09.2018 | Sjømat Norge  Havbruk  
Regjeringen har offentliggjort lista over kommunene som nå får over 2,3 milliarder kroner tildelt fra Havbruksfondet. - Laksepengene gir på denne...

Forventer at NOU-utvalget forholder seg til Stortingets bestilling

07.09.2018 | Sjømat Norge  Havbruk  
- Havbruk er en av Norges viktigste eksportnæringer, og har alle forutsetninger for å vokse videre. Skal vi lykkes med det, må det investeres...

– Flere arbeidsplasser og større verdiskaping er bedre enn særskatt

22.08.2018 | Sjømat Norge  Industri  
Fiskeindustrien i Norge er avgjørende for å øke verdiene fra de norske fiskeressursene, men tilgangen på råstoff er en kritisk faktor.