Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Destruktive forslag for norsk havbruksnæring

04.11.2019 | Sjømat Norge  
Sjømat Norge frykter ikke den politiske behandlingen av forslaget om å innføre en statlig grunnrenteskatt. - Flertallsforslagene ligger langt unna...

Kven skal fiske kva?

Fiskeridirektoratet ønskjer å justere adgangen for å delta i ei rekkje fiskeri. Sjømat Norge har her gjeve sine tilbakemeldingar på høyringa om...

Politikerene fikk høre dette

Transport, næring, finans, arbeid og energi og miljø. Sjømat er viktigere enn noen gang. Det fikk politikerene høre da Sjømat Norge sa sine...

Meir torsk i nord

17.10.2019 | Sjømat Norge   Industri  
Russland og Noreg er samde om neste års kvoter i Barentshavet. Både torsk og hyse skal det fiskast meir av.

EØS-avtalen er viktig for Noreg

16.10.2019 | Sjømat Norge  
Sjømatnæringa er letta over vedtaket i Fellesforbundet om ei utgreiing med sikte på utmelding av EØS-avtalen ikkje fekk fleirtal. Samtidig er vi...

Sjømat Norge passerer 650 medlemmer

11.10.2019 | Sjømat Norge  
Sjømatnæringen er den eneste eksportnæringen i vekst i Norge. Bare innen service og teknologi har Sjømat Norge siden 2015 tiltrukket seg mer enn...

Statsbudsjettet 2019

08.10.2019 | Sjømat Norge  
Norsk næringsliv er avhengig av stabile rammer og forutsigbarhet for at vi skal finne løsningene for fremtiden. Et budsjett med få overraskelser er...

– Ny jernbane i nord vil bedre sjømatens klimaregnskap

En stor satsing på bane i nord vil kunne gi et mer pålitelig og forutsigbart logistikktilbud for sjømatnæringen. Det vil kunne gi gevinster i...

FN-topp: Teknologi og sjømat viktig klimabidrag fra Norge

25.09.2019 | Sjømat Norge  
Skift diett! Fra land til havbasert protein. Da er kan du bidra til reduserte CO2-utslipp med tre prosent, viser fersk FN-rapport.