Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Årsmøte Havbruk Midt

Dato for årsmøte 2023 i Havbruk Midt er klar. Hold av datoene! Program og påmeldingslenke kommer...

Kine Mari Karlsen ny regionsjef

Blir ny regionsjef for havbruk...

Medlemsmøte Havbruk Midt

Medlemsmøtet vil blant annet ha fokus på sporingsløsning, fiskehelserapporten og fiskevelferd. Se fullt program og påmeldingslenke i menyen til...

Investorer og forskere deler sin optimisme om sjømatnæringen

05.04.2022 | Sjømat Norge  
Folketrygdfondet ser på sjømaten som et svært attraktivt investeringsobjekt. Forskerne er klare på at sjømaten må innlemmes i den store...

Paul Birger Torgnes gjenvalgt som styreleder i Sjømat Norge

05.04.2022 | Sjømat Norge   Styret  
Paul Birger er gjenvalgt som styreleder i Sjømat Norge. Guri Lerøy Riple og Tor Anders Elvegård er nye representanter inn i...

Webinar: Miljøregnskap del 2

25.03.2022 | Sjømat Norge   Kalenderen  
Skal du bruke miljøpåstander på dine sjømatprodukter? Nytt regelverk krever nå eget miljøregnskap på produktnivå. Vårt andre seminar...

Sjømat Norge fornyer staben med fire under 30 år

17.03.2022 | Sjømat Norge  
– Det er lenge siden vi har ansatt fire stykker i så ung alder. Det er en gledens dag, ikke minst for den klokskapen hver og en av dem besitter,...

Statssekretærene positiv til industriprogram for fiskefôr med klimakutt

16.03.2022 | Sjømat Norge  
Regjeringen har ambisjon om å bygge et industriutviklingsprogram som skal gi oss fiskefôr med enda lavere klimaspor.

Har regjeringen glemt sjømaten?

11.03.2022 | Sjømat Norge  
Geir Ove Ystmark og Sverre Johansen stusser over at sjømatnæringen ikke er nevnt i Regjeringens nye eksportreform.

Viktig markering av kvinnedagen!

09.03.2022 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Sjømat Norge var med da Fiskeri- og havministeren markerte kvinnedagen med møte om...