Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Hva lurer du på om norsk sjømatnæring?

31.01.2021 | Sjømat Norge  
Når våre idrettshelter reiser ut for å konkurrere er det svært ofte med et norsk flagg på skulderen og en sjømatlogo på drakten. Som...

– Skreifiske i fare!

Regjeringens nye innreiserestriksjoner skaper store utfordringer for det kommende vinterfiske i nord. – Sesongarbeidere er nødvendig for å holde...

Sjømaten er en av våre viktigste fremtidsnæringer: – Vi har ingen tid å miste!

Skal sjømat være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål kan ikke satsingen være halvveis. Midt i en pandemi må vi også tenke...

Sjømatnæringen er samfunnskritisk virksomhet

I forbindelse med nedstengingen av kommunene i Oslo-området har myndighetene lørdag 23. januar bekreftet at sjømatnæringen er å regne som...

Årsmøte Havbruk vest

Havbruk vest avholdt digitalt årsmøte torsdag 4. februar. Årsmøtet var åpent for alle men kun medlemmer i Sjømat Norge havbruk vest var...

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Miljødirektoratet 11.sept 2020 hvor Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet på oppdrag fra Klima- og...

– Villfisk blir digital

13.01.2021 | Sjømat Norge   Industri  
Enklere. Bedre oversikt. Bedre kontroll på hva som fiskes. Nå etablerer Norges Fiskarlag og Sjømat Norge OPS for villfisknæringen.

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Flere av tiltakene rettes direkte mot sjømatnæringene. Sjømat Norge mener det er klokt at regjeringen er offensiv. Tiltak må iverksettes samtidig...

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

40 prosent av sykefraværet i næringsmiddelindustrien skyldes muskel- og skjelettplager. Christian Eidsvåg og Henning Røe er med og lager...

25.000 måltider pr minutt

06.01.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Sjømateksporten i 2020 endte ikke uventet under 2019. Tallene fra Sjømatrådet viser at Norge eksporter 37.millioner måltid hver dag!...