Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Sjømat Norge passerer 650 medlemmer

11.10.2019 | Sjømat Norge  
Sjømatnæringen er den eneste eksportnæringen i vekst i Norge. Bare innen service og teknologi har Sjømat Norge siden 2015 tiltrukket seg mer enn...

Statsbudsjettet 2019

08.10.2019 | Sjømat Norge  
Norsk næringsliv er avhengig av stabile rammer og forutsigbarhet for at vi skal finne løsningene for fremtiden. Et budsjett med få overraskelser er...

– Ny jernbane i nord vil bedre sjømatens klimaregnskap

En stor satsing på bane i nord vil kunne gi et mer pålitelig og forutsigbart logistikktilbud for sjømatnæringen. Det vil kunne gi gevinster i...

FN-topp: Teknologi og sjømat viktig klimabidrag fra Norge

25.09.2019 | Sjømat Norge  
Skift diett! Fra land til havbasert protein. Da er kan du bidra til reduserte CO2-utslipp med tre prosent, viser fersk FN-rapport.

– Sjømat Norge var førstevalget mitt

13.09.2019 | Sjømat Norge  
Fiskeri- og havbruksstudent Aleksander Yttergård (22) har utplassering hos Sjømat Norge i...

Mindre matsvinn gir bedre klima

12.09.2019 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
Forebygging av matsvinn er for alvor satt på agendaen. FNs ferske klimarapport konkluderer med at redusert matsvinn er et av de viktigste tiltakene...

Trenger ikke flere i krabbefisket

Å gi flere muligheten til å fiske kongekrabbe, vil utvanne hele forvaltningsprinsippet i Øst-Finnmark skriver Sjømat Norge i departements nye...

Nye rekordtall for sjømateksporten – ringvirkningene vil øke

04.09.2019 | Sjømat Norge  
Tross volumnedgang økte eksportverdien av norsk sjømat med ni prosent i august. Økt eksportverdi vil skape økte ringvirkninger fra...

Verdiskapningen fra sjømatnæringen i sterk vekst

19.08.2019 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
I løpet av de siste ti årene har verdiskapningen fra sjømatnæringen mer enn doblet seg. Siden 2015 har det vært en økning i verdiskapingen på...

Politikerne må fremme og ikke hemme havbruksnæringen

Havbruksnæringen er den eneste eksportnæringen i Norge som både vokser, og som også bygger på sterke norske kompetansemiljø. Det viser ny...