Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

29.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Norskkurset er allerede godt i gang. Lerøy-fabrikken i Båtsfjord tok tak i kommunikasjonen først og fikk støtte til å lære flere ansatte bedre...

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Sjømat Norge anbefaler en ny ordlyd som kan inngå i avtaler med kunder og transportører i forbindelse med transport av sjømatprodukter på vei.

Oppgjøret for fiskeindustrien vedtatt

23.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) er kommet til enighet etter forhandlinger om revisjon av...

Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

22.10.2020 | Sjømat Norge   Industri  
Sjømat Norge aksepterer totalbeløpet som skal betales av industrien, men avgiftsbyrden må deles mellom fiskemottakene på en bedre måte enn i dag.

Her er webinaret

20.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Vårt første webinar om arbeidslivskriminalitet ble nylig arrangert. Fikk du med deg det hele? Her kan du se et redigert...

Havbruksoverenskomsten vedtatt

19.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Tariffoppgjøret for havbruksoverenskomsten er nå vedtatt av Fellesforbundet. Lokale forhandlinger kan nå starte.

Sjømat Norge sammen for et rent hav

14.10.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Sjømat Norge stiller seg bak arbeidet for å bekjempe plast i...

Enighet i tarifforhandlingene på Overenskomst for Fiskemel- og fiskefôrindustrien

09.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Sjømat Norge og Industri Energi kom til enighet etter forhandlinger den 7. og 8 oktober 2020. Resultatet av oppgjøret er som...

Slik kan du bidra til mindre sjømatsvinn! Webinar med Sjømat Norge

Kasting av mat er både ulønnsomt og et miljøproblem. Ved å slutte seg til bransjeavtalen for å redusere matsvinn i Norge, får sjømatbedrifter...

Forutsigbarhet har aldri vært viktigere

07.10.2020 | Sjømat Norge  
Forslaget til statsbudsjett viser at forventningene til norsk økonomi fremover er store, selv med korona-situasjonen og klimakrisen som bakteppe. Da...