Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Trenger ikke flere i krabbefisket

Å gi flere muligheten til å fiske kongekrabbe, vil utvanne hele forvaltningsprinsippet i Øst-Finnmark skriver Sjømat Norge i departements nye...

Nye rekordtall for sjømateksporten – ringvirkningene vil øke

04.09.2019 | Sjømat Norge  
Tross volumnedgang økte eksportverdien av norsk sjømat med ni prosent i august. Økt eksportverdi vil skape økte ringvirkninger fra...

Verdiskapningen fra sjømatnæringen i sterk vekst

19.08.2019 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
I løpet av de siste ti årene har verdiskapningen fra sjømatnæringen mer enn doblet seg. Siden 2015 har det vært en økning i verdiskapingen på...

Politikerne må fremme og ikke hemme havbruksnæringen

Havbruksnæringen er den eneste eksportnæringen i Norge som både vokser, og som også bygger på sterke norske kompetansemiljø. Det viser ny...

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

21.06.2019 | Sjømat Norge   Industri  
Sjømat Norge mener det er bra og nødvendig at regjeringen går inn for endringer i kvotesystemet. Det nye kvotesystemet legger bedre til rette for...

Etablerer ordførerdialog

06.06.2019 | Sjømat Norge   Havbruk Nord  
For å sikre at algerammede kystsamfunn skal bli så skånet som mulig etablerer Sjømat Norge kontakt med ordførere og fylkeskommuner i Nord-Norge.

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Sterke historier og brennende engasjement. Havbrukerne i nord ønsker først og fremst å holde hjulene i gang, etter tragiske uker med algedød.

Algerammet næring møter minister

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik møter Sjømat Norges algerammede havbruksbedrifter i Svolvær mandag. – Utfordringen står nå i kø, sier...

Hva vet vi om algene?

23.05.2019 | Sjømat Norge  
Oppblomstringen av giftige alger i Nord-Norge har skapt store utfordringer for havbruksnæringen. Hva vet vi om disse algene og hvordan oppstår de?...

Fakta om «dødsalgen»

Flere havbrukere i nord har blitt hardt rammet av algen Chrysochromulina leadbeateri de siste ukene. Her er fakta om algen fra...