Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Statsbudsjettet: 47 milliarder mer i skatt for norske bedrifter

06.10.2022 | Sjømat Norge  
Finansministeren la i dag frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. -Budsjett-forslaget forverrer en allerede dramatisk situasjon for...

Industriens plass i fiskeripolitikken

29.09.2022 | Sjømat Norge   Industri   Kalenderen  
Hva vil vi med industrianleggene? Skal fisk sendes i kasser ut av landet og bearbeides der? Eller skal det skje mer på kaia her i Norge?...

Dramatisk dag for havbruksnæringen og kystbefolkningen

- Senterpartiet og Arbeiderpartiet bidrar direkte til å slukke lysene langs kysten, sier adm.dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark om den nye...

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Medlemsmøtet arrangeres i tradisjonens tro i Svolvær. Stedet er Thon Hotel Svolvær. Møtet vil vare fra lunsj til lunsj. Invitasjon,...

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

21.09.2022 | Sjømat Norge   Havbruk  
Som Fagsjef havbruksteknologi vil du ha et ansvar for oppfølging av våre medlemmer innen fagområdet teknologi og service, og de selskapene som...

Nye minstepriser for bunnfisk

21.09.2022 | Sjømat Norge   Industri  
Uer, breiflabb, kvitlange, brosme, rødspette og lyr. Hvilke priser settes for høsten? Vi har forhandlet med Norges Råfisklag.

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

20.09.2022 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Hente ut mer av mulighetene, flere arbeidsplasser, videreutvikle grønn industri og skaffe verden mer bærekraftig mat. Hils på Biomarint Forum.

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Under Rein Hardangerfjord vart Sjømat Norge, saman med andre sjømatorganisasjonar, satt i land i ei lita vik som aldri før hadde vore rydda.

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Sjømat Norge vil fra nyttår satse ennå bredere inn mot det maritime. Da begynner Hilde Flåten i ny stilling som maritim fagsjef.

Peder Egseth ny politisk spydspiss

Sjømat Norge ansetter tidligere statssekretær Peder Egseth som ny næringspolitisk sjef.