Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Generalforsamling i Sjømat Norge 2021

12.11.2020 | Sjømat Norge   Kalenderen  
Generalforsamlingen 2021 blir avholdt...

Koronatrøbbel? Bruk oss!

Norge er igjen inne i en alvorlig koronasituasjon, og Sjømat Norge står klar til å støtte vår medlemmer. Vi følger situasjonen tett, og jobber...

Innreise og karante? Her er de nye reglene

En rekke bedrifter i sjømatnæringen bruker utenlands arbeidskraft. Fra og med 9.november er det gjort endringer rundt smitteverntiltak.

– Sjømat har blitt en stor lidenskap

09.11.2020 | Sjømat Norge  
Rune Tronstad (23) har utplassering hos Sjømat Norge. Allerede første uke på jobb fikk studenten møte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil...

Balanserte vedtak i Næringskomiteen

Næringskomiteen har behandlet to representantskapsforslag ett om innføring av rullerende MTB og ett om utleie av havbrukstillatelser. Et bredt...

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

29.10.2020 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
27. Oktober avhold Sjømat Norge et vellykket webinar om matsvinn i sjømatnæringen med dyktige innledere fra Sjømat Norge, SINTEF, Lerøy og...

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

29.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Norskkurset er allerede godt i gang. Lerøy-fabrikken i Båtsfjord tok tak i kommunikasjonen først og fikk støtte til å lære flere ansatte bedre...

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Sjømat Norge anbefaler en ny ordlyd som kan inngå i avtaler med kunder og transportører i forbindelse med transport av sjømatprodukter på vei.

Oppgjøret for fiskeindustrien vedtatt

23.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) er kommet til enighet etter forhandlinger om revisjon av...

Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

22.10.2020 | Sjømat Norge   Industri  
Sjømat Norge aksepterer totalbeløpet som skal betales av industrien, men avgiftsbyrden må deles mellom fiskemottakene på en bedre måte enn i dag.