Faktafilm om oppdretslaksens livssyklus

Publisert 28.12.2021