Informasjonsmateriell

Alle

Årsmelding
Årsmelding 202109.05.22
Årsmelding
Årsmelding 202009.05.22
Årsmelding
Årsmelding 201909.05.22
Årsmelding
Årsmelding 201809.05.22
Video
Havbruksnæringa - viktig for distriktene28.12.21
Video
Faktafilm om oppdretslaksens livssyklus28.12.21
Video
På lag med norsk fiskeindustri28.12.21
Video
Hvordan produseres klippfisk?28.12.21
Video
The life of a farmed salmon28.12.21
Video
Sjømat er viktig for Norge og verden28.12.21
Video
Derfor er EØS-avtalen viktig for Norge28.12.21
ÅrsmeldingRapporter
Vedtekter Sjømat Norge (2019)28.12.21
Veiledere
Spørsmål og svar om fiskefor (2009)28.12.21
Veiledere
20 spørsmål og svar om laks28.12.21
Årsmelding
Årsmelding 201728.12.21
Årsmelding
Årsmelding 201628.12.21
Årsmelding
Årsmelding 201528.12.21
Årsmelding
Årsmelding 201428.12.21
Årsmelding
Årsmelding 201328.12.21
Årsmelding
Årsrapport 201228.12.21
Årsmelding
Årsrapport 201128.12.21
Årsmelding
Årsrapport 201028.12.21
Årsmelding
Årsrapport 200928.12.21
Årsmelding
Årsrapport 200828.12.21
Årsmelding
Årsrapport 200728.12.21
Årsmelding
Årsrapport 200628.12.21
Årsmelding
Årsrapport 200528.12.21
Årsmelding
Årsrapport 200428.12.21
Veiledere
Tiltak mot skader på not ved vasking i sjø28.12.21
Veiledere
Norwegian Seafood Federation guide - Personal hygiene in seafood businesses28.12.21
Veiledere
Hygieneveileder for sjømatproduksjon28.12.21
Veiledere
Mottak av gjenfanget fisk etter rømming28.12.21
Veiledere
Anbefalinger vedrørende bruk av dusør ved gjenfangst av rømt laksefisk i sjø28.12.21
Veiledere
Bruk av gjenfangstgarn28.12.21
Veiledere
Avtale om gjenfangst28.12.21
Veiledere
Bransjeretningslinje for slakterienes kontroll av legemiddelrester28.12.21
Veiledere
MAL - Fraksjons og miljørapport for innsamlet utstyr28.12.21
Veiledere
Sjekkliste for dykketjenester i havbruk10.11.21
Veiledere
Veileder for beredskap ved rømming av fisk fra akvakulturanlegg.10.11.21
Veiledere
Arbeidsmiljø havbruk10.11.21
Veiledere
Teknisk notat10.11.21
Veiledere
Et lakseliv04.11.21
Veiledere
Fiske og ferdsel ved oppdrettsanlegg04.11.21
Veiledere
Fiske og ferdsel ved oppdrettsanlegg (plakat)29.09.21
Rapporter
Nurturing growth: the Norwegian way29.09.21
Veiledere
Et hav av muligheter22.09.21
Rapporter
Seafood 203022.09.21
Rapporter
Sjømat 203022.09.21