Informasjonsmateriell

Alle

Video
Havbruksnæringa - viktig for distriktene28.12.21

Video
Faktafilm om oppdretslaksens livssyklus28.12.21

Video
På lag med norsk fiskeindustri28.12.21

Video
Hvordan produseres klippfisk?28.12.21

Video
The life of a farmed salmon28.12.21

Video
Sjømat er viktig for Norge og verden28.12.21

Video
Derfor er EØS-avtalen viktig for Norge28.12.21

ÅrsmeldingRapporter
Vedtekter Sjømat Norge (2019)28.12.21

Veiledere
Spørsmål og svar om fiskefor (2009)28.12.21

Veiledere
20 spørsmål og svar om laks28.12.21

Årsmelding
Årsmelding 201728.12.21

Årsmelding
Årsmelding 201628.12.21

Årsmelding
Årsmelding 201528.12.21

Årsmelding
Årsmelding 201428.12.21

Årsmelding
Årsmelding 201328.12.21

Årsmelding
Årsrapport 201228.12.21

Årsmelding
Årsrapport 201128.12.21

Årsmelding
Årsrapport 201028.12.21

Årsmelding
Årsrapport 200928.12.21

Årsmelding
Årsrapport 200828.12.21

Årsmelding
Årsrapport 200728.12.21

Årsmelding
Årsrapport 200628.12.21

Årsmelding
Årsrapport 200528.12.21

Årsmelding
Årsrapport 200428.12.21

Veiledere
Tiltak mot skader på not ved vasking i sjø28.12.21

Veiledere
Norwegian Seafood Federation guide - Personal hygiene in seafood businesses28.12.21

Describes procedures for the prevention of direct or indirect transfer of human pathogens from staff and other persons to food.

Veiledere
Hygieneveileder for sjømatproduksjon28.12.21

Beskriver rutiner for å forebygge overføring av smittestoffer fra ansatte eller andre personer til næringsmidler. Veilederen beskriver hvordan sjømatbedrifter kan innarbeide kravene til personlig hygiene i sin HACCP baserte egenkontroll, og derved etterleve regelverket.

Veiledere
Mottak av gjenfanget fisk etter rømming28.12.21

Veiledere
Anbefalinger vedrørende bruk av dusør ved gjenfangst av rømt laksefisk i sjø28.12.21

Anbefalingene er utarbeidet av Sjømat Norge basert på gjeldende regelverk og tilråding fra Bransjegruppe havbruk våren 2014.

Veiledere
Bruk av gjenfangstgarn28.12.21

Avtalemal vedrørende bruk av felles gjenfangstgarn ved rømming av oppdrettsfisk.

Veiledere
Avtale om gjenfangst28.12.21

Avtale vedrørende gjenfangst av rømt oppdrettsfisk.

Veiledere
Bransjeretningslinje for slakterienes kontroll av legemiddelrester28.12.21

Veiledere
MAL - Fraksjons og miljørapport for innsamlet utstyr28.12.21

Veiledere
Sjekkliste for dykketjenester i havbruk10.11.21

Denne sjekklisten skal hjelpe oppdragsgiver med å gjennomføre en overordnet kontroll av at de som utfører dykkertjenester på havbruksanleggene følger gjeldende regelverk for dykking, og at sikkerhetene til dykkerne er ivaretatt på en forsvarlig måte. For tiden er det ikke noe lovpålagt påseansvar, men vi anbefaler at denne sjekklisten benyttes.

Veiledere
Veileder for beredskap ved rømming av fisk fra akvakulturanlegg.10.11.21

Veilederen oppsummerer viktige deler av regelverket om rømming av fisk fra akvakulturanlegg og utdyper kravet om at det til enhver tid skal foreligge en oppdatert beredskapsplan tilknyttet rømming. Hensikten med veilederen er å gi støtte og ideer til akvakulturvirksomheter i arbeidet med å oppdatere planer, samt å gi innspill til hvordan beredskap kan testes og utvikles og hvordan rømming kan oppdages, begrenses og gjenfangst effektiviseres gjennom øvelser.

Veiledere
Arbeidsmiljø havbruk10.11.21

Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i havbruk. Brosjyren er utarbeidet av Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Veiledere
Teknisk notat10.11.21

Målet med dette arbeidet har vært å undersøke bakgrunnen for materialfaktor for tau brukt i NS 9415.Dette dokumentet sammenligner materialfaktorer på tvers av bransjer, diskuterer kontekst og forutsetninger og utfører empiriske studier.

Veiledere
Et lakseliv04.11.21

Informasjonshefte om oppdrettslaks. Ment for elever fra 5. til og med 7. trinn.

Veiledere
Fiske og ferdsel ved oppdrettsanlegg04.11.21

Veileder for fiske og ferdsel ved oppdrettsanlegg. Tysk, Engelsk og Norsk.

Veiledere
Fiske og ferdsel ved oppdrettsanlegg (plakat)29.09.21

Fiske og ferdsel ved oppdrettsanlegg (plakat)

Rapporter
Nurturing growth: the Norwegian way29.09.21

Nurturing growth: the Norwegian way: Report on aquaculture in Norway 2017 for the Norwegian Seafood Council.

Veiledere
Et hav av muligheter22.09.21

Brosjyre som passer utmerket til opplæring i ungdomskoler.

Rapporter
Seafood 203022.09.21

OUR VISION: The Norwegian seafood industry will become a worldleading producer of healthy food. We will provide worldclass seafood, marine ingredients, production competence and technology. The Norwegian aquaculture industry will represent Norway’s most important contribution to achieving the UN’s Sustainable Development Goals through sustainable production methods and innovation.

Rapporter
Sjømat 203022.09.21

Sjømat Norges visjonsdokument. Hva vil vi prioritere i årene som kommer?