Sjømatfakta

Forskere anbefaler mer fisk

Åtte land. 400 forskere. Sjelden har så mange vært så tydelige. – Nå må norske politikere legge til rette for at vi følger kostholdsrådene,...

Nesten bare godt voksne spiser fisk

For å lykkes med de ambisiøse ernæringsmålene i intensjonsavtalen mellom myndighetene og matvarebransjen trengs det bedre kunnskap om unge...

Nøkkeltall for havbruk

09.06.2008 | Sjømatfakta  
Visste du at Norge er verdensledende på oppdrett av atlantisk...

Ringvirkninger av sjømatnæringen

09.06.2008 | Sjømatfakta  
Visste du at fiskeri- og havbruksnæringen skaper milliardverdier som lokalsamfunn langs hele kysten lever...

Nøkkeltall for fiske og fangst

05.06.2008 | Sjømatfakta  
Visste du at det er over 10.000 aktive fiskere i...

Nøkkeltall for norsk sjømateksport

04.06.2008 | Sjømatfakta  
Visste du at Norge eksporterte sjømat for nesten 53 milliarder kroner i...

Norge er sjømat

19.05.2008 | Sjømatfakta  
Visste du at Norge er verdens nest største eksportør av sjømat, målt i verdi?...