Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Havbruk

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Slik skal vi jobbe med smitterisiko

  Her kan du lese den ferske rapporten om biosikkerhet i havbruksnæringen.

  Fraråder tidsbegrensning på akvakulturtillatelser 

  En tidsbegrensning for akvakulturtillatelser vil, slik det har blitt tatt til orde for, skape unødvendig usikkerhet i...

  Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

  Kun 5 av de 50 største selskapene på Vestlandet kutter klimautslipp i tråd med Parisavtalens 1,5°-mål. Alle fem selskapene representerer...

  Tiltakspakke i møte med statsråden

  Den siste tidens enkelthendelser krever handling. Da må vi som organisasjon ta...

  Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

  Hva lurer du på om fiskehelse, fiskevelferd og mattrygghet? Her finner du spørsmål og svar du måtte ha knyttet til fiskehelse, mattrygghet og...

  Vi tar forbrukeruro på alvor

  Havbruksnæringen i Norge driver et kontinuerlig arbeid for trygg mat og god fiskehelse. Mediesaker om negative enkelthendelser den siste tiden, tar...

  Fiskehelse i høysete

  Sjømat Norge vil i møte med fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth ta opp en frivillig konverteringsordning til lavutslippsteknologi.

  Er dette Norges neste industrigren?

  Havbruk til havs, vårt nye eventyr? Sjekk ny rapport her.

  Statsbudsjett 2024: – Vanskeligere

  Regjeringen fortsetter å utvikle Norge i retning av en større stat og en mindre privat sektor. Det gjør hverdagen enda vanskeligere for bedriftene...

  Grundig gjennomgang

  - De har gått grundig til verks. Vi skal ta punkt for punkt, og la medlemmer gi innspill !...