Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Lite matsvinn i sjømatproduksjonen

  For 2019 er matsvinnet i sjømatindustrien beregnet til å være 3% pr. tonn produsert mat. Det tilsvarer 30 157 tonn sjømatsvinn. Det går frem av...

  Ny mateksportforskrift

  Den nye mateksportforskriften gjør det enklere for både produsent og eksportør å få oversikt over reglene for eksport av sjømat til land utenfor...

  Kuttet fraværet i fjor, er med på IA-prosjekt i år

  04.08.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Arbeidsliv  
  Sykefraværet er på vei ned, og i år er de med på IA-bransjeprogram. Språk og kultur blir første post på programmet for Ellingsen...

  Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

  24.06.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Statsminister Erna Solberg åpnet i dag verdens første helelektriske oppdrettsanlegg på Loddetå. Oppgraderingen betyr at Bremnes Seashore kutter...

  Bred enighet om skatteregime

  19.06.2020 | Havbruk  
  - Nå kan vi endelig sette punktum, sier adm.dir Geir Ove Ystmark etter at Finanskomiteen torsdag kveld ble ferdig med instillingen om...

  Covid 19 påvirker ikke sjømaten

  16.06.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Spekulasjoner i Kina etter ett nytt covid-19 utbrudd i Bejing, gjør det nødvendig for norske sjømatorganisasjoner å sende brev til kinesiske...

  Positivt at kommunene og fylkene får mer

  12.06.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Sjømat Norge støtter regjeringen og Frps forlik om lakseskatten. - Enigheten gir mer til de som setter av areal til produksjonen, sier Geir Ove...

  Skatteregimet for havbruk må avklares nå! Brev til Stortinget

  29.05.2020 | Havbruk   Høringsuttalelser  
  I et felles innspill til Stortingets Finanskomite og Næringskomite tar Fellesforbundet, NNN, Sjømat Norge og Norsk Industri til orde for at...

  Blå sektor er en nøkkel for grønn omstilling

  - Sjømatnæringen er en viktig bidragsyter for å skape nye arbeidsplasser og aktivitet i næringslivet når vi nå skal dra oss ut av nedturen som...

  Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

  19.05.2020 | Havbruk   Miljø og Helse  
  Vedlagt ligger presentasjonen fra Lars Johan Naustvoll (Havforskningsinstituttet) som ble bruk under nasjonalt...