Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Havbruk

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Årsmøte Havbruk Midt

  Dato for årsmøte 2023 i Havbruk Midt er klar. Hold av datoene! Program og påmeldingslenke kommer...

  Kine Mari Karlsen ny regionsjef

  Blir ny regionsjef for havbruk...

  Medlemsmøte Havbruk Midt

  Medlemsmøtet vil blant annet ha fokus på sporingsløsning, fiskehelserapporten og fiskevelferd. Se fullt program og påmeldingslenke i menyen til...

  Årssamling midt

  24.02.2022 | Havbruk Midt   Kalenderen  
  Vi har gleden av å invitere til årssamling i midt, sammen med NCE Aquatech Cluster. To dager på Britannia i Trondheim. Sjekk...

  Fortsatt behov for effektive legemidler mot lakselus

  Trenden fortsetter. Målt i mengde virkestoff er bruken av samtlige legemidler mot lakselus mer enn halvert de siste årene.

  Ber om møte med Økokrim

  02.02.2022 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Økokrims uttalelse til NRK Brennpunkt gjør at Sjømat Norge ønsker en gjennomgang. - De stempler en hel næring som kjeltringer, det er...

  Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

  20.12.2021 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Sjømat Norge har nå to ledige stillinger som regionsjef i avdeling...

  Grønn sjømat med regjeringen

  15.12.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Kan sjømatnæringen redusere sine klimautslipp? Tre departement møtte opp da Sjømat Norge og Norges Fiskarlaget diskuterte klimatiltak.

  Lavt matsvinn i sjømatsektoren

  09.12.2021 | Havbruk   Sjømat Norge   Industri  
  Sjømatnæringen nådde målet om å redusere matsvinnet med 15 prosent fra 2018 til 2020. Men det i husholdningene den store jobben må...

  Gruveutslipp: Sjømatnæringen stiller krav

  Sjømatnæringen har bedt regjeringen avklare hvordan gruveaktivitet og sjødeponi ikke skal gå på bekostning av aktivitet og verdiskaping.