Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.


 • Havbruk
 • Politikerne må fremme og ikke hemme havbruksnæringen

  Havbruksnæringen er den eneste eksportnæringen i Norge som både vokser, og som også bygger på sterke norske kompetansemiljø. Det viser ny...

  Årssamling Havbruk Nord

  24.06.2019 | Havbruk Nord   Kalenderen  
  Samferdselsministeren kommer på Årssamlingen i Havbruk nord! Kommer...

  Etablerer ordførerdialog

  06.06.2019 | Sjømat Norge   Havbruk Nord  
  For å sikre at algerammede kystsamfunn skal bli så skånet som mulig etablerer Sjømat Norge kontakt med ordførere og fylkeskommuner i Nord-Norge.

  Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

  Sterke historier og brennende engasjement. Havbrukerne i nord ønsker først og fremst å holde hjulene i gang, etter tragiske uker med algedød.

  Algerammet næring møter minister

  Fiskeriminister Harald Tom Nesvik møter Sjømat Norges algerammede havbruksbedrifter i Svolvær mandag. – Utfordringen står nå i kø, sier...

  Fakta om «dødsalgen»

  Flere havbrukere i nord har blitt hardt rammet av algen Chrysochromulina leadbeateri de siste ukene. Her er fakta om algen fra...

  Mindre rømt fisk i elvene

  23.04.2019 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Gjennom målrettede tiltak fra OURO er innslaget av rømt oppdrettslaks redusert i 41 laksevassdrag over hele landet.

  Medlemsmøte i nord, Svolvær

  10.04.2019 | Havbruk   Havbruk Nord   Kalenderen  
  Hold av dato for årets triveligste havbrukssamling i nord, nemlig det tradisjonsrike medlemsmøtet i Sjømat Norge havbruk nord, i...

  Trygg og sikker havbrukspolitikk

  10.04.2019 | Sjømat Norge   Havbruk  
  -Regjeringspartienes nei til tidsbegrensinger gir oss forutsigbarhet. Skal næringen gjennomføre et blått taktskifte må vi ha et langsiktig...

  Viktige nei til grunnrenteskatt

  15.03.2019 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Høyres nei til grunnrenteskatt på sjømatnæringen er et tydelig signal for å legge til rette for økt sjømatsatsing. – Politikerne ser at...