Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Grensepassering til Norge for utenlandske arbeidstakere og spesialister i forbindelse med koronautbruddet

  De samarbeidende organisasjonene NHO mat og drikke, Sjømat Norge, DLF, NHO Service og Handel og Virke har til Monica Mæland gitt innspill...

  Innspill om arbeidstidsbestemmelser

  Som følge av situasjonen med korona-virus har departementet ønsket innspill fra organisasjonene i forbindelse med vurdering om å gjøre endringer i...

  Notat til justisminister om korona-utbruddet

  I regi av justisminister Monica Mæland deltok Sjømat Norge i møte med Mæland, næringsminister Iselin Nybø søndag 15. mars.

  Anmodning om generell midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i kvalitetsforskriften

  Sjømat Norge er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19. Les vårt høringssvar om midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser...

  Spørsmål og svar om korona

  Les mer her for oppdatert informasjon knyttet til korona-viruset, samt kontaktinformasjon til din kontaktperson i Sjømat...

  Valg i vest: Geir Magne Knutsen gjenvalgt

  03.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk Vest  
  Geir Magne Knutsen gjenvalgt som leder for Havbruk Vest. Nestleder blir Geir Helge Østerbø.

  Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

  19.02.2020 | Havbruk  
  De siste fem årene er mengden virkestoff mer enn halvert for samtlige legemidler. For de fleste legemidlene er bruken redusert med cirka 90 prosent...

  – Vi vil skape flere skattebetalere

  Sjømat Norge støtter mindretallet i høringssvaret om havbruksskatt.

  – To røde soner, er to for mye

  - Flere grønne soner vil skape mer vekst og inntekter, men vi må få de to røde over på rett farge, sier havbruksdirektør Jon Arne Grøttum i...

  Vest i aust, Oslo

  20.12.2019 | Havbruk Vest   Kalenderen  
  Vest i øst er møteplassen i Oslo for næringslivet på Vestlandet. Her møtes bedrifter, organisasjoner, lokale og sentrale politikere til debatt og...