Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.


 • Havbruk
 • Høringssvar til endring av PD-forskriften

  Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynet angående forslag til endringer i Forskrift 29.08.2017 nr. 1318 om tiltak for å forebygge,...

  Etterlyser veileder til forskrift om landbaserte akvakulturanlegg

  21.12.2018 | Havbruk   Høringsuttalelser  
  I et høringssvar til Fiskieridirektoratet etterlyser Sjømat Norge en nødvendig veileder knyttet til forskriften om krav til teknisk standard for...

  Kunstig intelligens skal løse oppdrettslaksens utfordringer

  - Stordata kan bekjempe problemene med lakselusen, sier Sondre Eide, daglig leder i Eide Fjordbruk. Oppdrettsbedriften han leder er Norges...

  Ber Stortinget om bedre havbruksforvaltning

  20.11.2018 | Havbruk   Industri  
  På høringen om regionreformen på Stortingets tirsdag ba Sjømat Norge om at havbruksforvaltningen blir forenklet og forbedret. Et viktig hensyn er...

  Sjømat Norge tar utviklingen i rekebestandene på alvor

  Sjømat Norge, som organiserer både rekeindustrien og havbruksnæringen, ser alvorlig på meldingene om dårlige rekefangster. Organisasjonen ber...

  Inviterer til dialogmøte

  12.11.2018 | Havbruk   Industri  
  Flere steder langs kysten melder rekefiskerne om urovekkende dårlige fangster og reker i dårlig forfatning. Sjømat Norge har tatt initiativ til et...

  Sjå Oslolaksen

  Eit steinkast frå Aker Brygge, rett under Noregs dyraste leilegheit. No visast havbruk fram midt i Oslo sentrum.

  IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen

  01.10.2018 | Havbruk   Miljø og Helse  
  Basert på laboratorieforsøkene alene kan det ikke konkluderes med at rekene i naturen blir eksponert for skadelige konsentrasjoner av...

  Medlemsmøte, Sjømat Norge havbruk vest

  26.09.2018 | Havbruk Vest   Kalenderen  
  Hva skjer i 2019? Hvordan blir rammevilkårene for havbruk på Vestlandet? Spørsmål, svar, en god drøs, debatt, god mat og en god latter. Meld deg...

  Bruk av hydrogenperoksid mot lakselus

  Havbruksnæringen har redusert bruken av legemidler mot lakselus kraftig de siste årene. Det gjelder også hydrogenperoksid som til nå har vært...