Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Havbruk

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Positiv til klimaplan for blå bærekraft

  Flere av tiltakene rettes direkte mot sjømatnæringene. Sjømat Norge mener det er klokt at regjeringen er offensiv. Tiltak må iverksettes samtidig...

  Lager helseveileder for å holde ansatte friske

  40 prosent av sykefraværet i næringsmiddelindustrien skyldes muskel- og skjelettplager. Christian Eidsvåg og Henning Røe er med og lager...

  25.000 måltider pr minutt

  06.01.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Sjømateksporten i 2020 endte ikke uventet under 2019. Tallene fra Sjømatrådet viser at Norge eksporter 37.millioner måltid hver dag!...

  Nettmøte – Spørsmål til høringen av NS 9415?

  21.12.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Kalenderen  
  Vi inviterer våre medlemsbedrifter til å komme med spørsmål og kommentarer til representanter fra vår ressursgruppe og andre medlemsbedrifter som...

  Høringssvar – avgift på produksjon av fisk

  Skattedirektoratet har sendt forslag om endring av særavgiftsforskriften, skatteforvaltningsforskriften og skattebetalingsforskriften på høring.

  Webinar om sikker jobbanalyse (SJA) for å unngå rømming av fisk

  21.12.2020 | Havbruk   Kalenderen  
  Sjømat Norge arrangerer webinar med tema SJA den 21. januar kl 10-12. Hovedhensikten med seminaret er peke på betydningen av SJA som verktøy for å...

  EUs Taksonomi

  EU lanserte juli 2020 European Green Deal med et overordnet mål å gjøre Europa klimanøytralt i 2050. EUs Taksonomi er et ledd i dette arbeidet.

  – Forventer kontinuerlig ferjedrift

  16.12.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Boreals seilingsnekt skaper store utfordringer for sjømaten. – Vi forventer at ferjene går kontinuerlig når driften er oppe igjen, sier...

  Sjømat Norge søker regionsjef

  19.11.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Sjømat Norge søker en engasjert og kunnskapsrik regionsjef for region Trøndelag - Møre og Romsdal, ved vårt kontor i Trondheim.

  Koronatrøbbel? Bruk oss!

  Norge er igjen inne i en alvorlig koronasituasjon, og Sjømat Norge står klar til å støtte vår medlemmer. Vi følger situasjonen tett, og jobber...