Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.


 • Havbruk
 • Kurs i rømmingssikring landanlegg, Bergen

  Sjømat Norges kurs i rømmingssikring er svært populære. Denne gang er målgruppen ansatte på landanlegg.

  Flere trygge sjømattrailere på veiene

  Sjømatnæringen tar nå ytterligere grep for å trygge forholdene på veiene. Nå utvides prosjektet "Trygg Trailer" til å gjelde hele...

  Årssamling Havbruk Vest

  22.01.2019 | Havbruk   Havbruk Vest   Kalenderen  
  Møtet ble avholdt på Solstrand Hotell og...

  Svaret er ikke særskatter i havbruk

  18.01.2019 | Havbruk  
  Når næringslivet i distriktet må betale skatter som konsulent- og IT-selskapene i Oslo slipper, truer det skattesystemets...

  Denne gjengen leder havbruk i nord

  10.01.2019 | Havbruk   Havbruk Nord  
  Sjømat Norges årssamling i nord gjenvalgte arbeidsutvalget for sist periode. Maria, Tor-Anders, Odd, Snorre og Roy skal lede havbrukere i nord også...

  Høringssvar til endring av PD-forskriften

  Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynet angående forslag til endringer i Forskrift 29.08.2017 nr. 1318 om tiltak for å forebygge,...

  Etterlyser veileder til forskrift om landbaserte akvakulturanlegg

  21.12.2018 | Havbruk   Høringsuttalelser  
  I et høringssvar til Fiskieridirektoratet etterlyser Sjømat Norge en nødvendig veileder knyttet til forskriften om krav til teknisk standard for...

  Kunstig intelligens skal løse oppdrettslaksens utfordringer

  - Stordata kan bekjempe problemene med lakselusen, sier Sondre Eide, daglig leder i Eide Fjordbruk. Oppdrettsbedriften han leder er Norges...

  Ber Stortinget om bedre havbruksforvaltning

  20.11.2018 | Havbruk   Industri  
  På høringen om regionreformen på Stortingets tirsdag ba Sjømat Norge om at havbruksforvaltningen blir forenklet og forbedret. Et viktig hensyn er...

  Sjømat Norge tar utviklingen i rekebestandene på alvor

  Sjømat Norge, som organiserer både rekeindustrien og havbruksnæringen, ser alvorlig på meldingene om dårlige rekefangster. Organisasjonen ber...