Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.


 • Havbruk
 • Sjømat Norge tar utviklingen i rekebestandene på alvor

  Sjømat Norge, som organiserer både rekeindustrien og havbruksnæringen, ser alvorlig på meldingene om dårlige rekefangster. Organisasjonen ber...

  Inviterer til dialogmøte

  12.11.2018 | Havbruk   Industri  
  Flere steder langs kysten melder rekefiskerne om urovekkende dårlige fangster og reker i dårlig forfatning. Sjømat Norge har tatt initiativ til et...

  Sjå Oslolaksen

  Eit steinkast frå Aker Brygge, rett under Noregs dyraste leilegheit. No visast havbruk fram midt i Oslo sentrum.

  IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen

  01.10.2018 | Havbruk   Miljø og Helse  
  Basert på laboratorieforsøkene alene kan det ikke konkluderes med at rekene i naturen blir eksponert for skadelige konsentrasjoner av...

  Medlemsmøte, Sjømat Norge havbruk vest

  26.09.2018 | Havbruk Vest   Kalenderen  
  Hva skjer i 2019? Hvordan blir rammevilkårene for havbruk på Vestlandet? Spørsmål, svar, en god drøs, debatt, god mat og en god latter. Meld deg...

  Bruk av hydrogenperoksid mot lakselus

  Havbruksnæringen har redusert bruken av legemidler mot lakselus kraftig de siste årene. Det gjelder også hydrogenperoksid som til nå har vært...

  Yrkesdykkerkonferansen 2018

  Velkommen til YDK2018 - den nasjonale...

  2,3 milliarder laksekroner til kommunene

  10.09.2018 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Regjeringen har offentliggjort lista over kommunene som nå får over 2,3 milliarder kroner tildelt fra Havbruksfondet. - Laksepengene gir på denne...

  Teknologi- og servicekonferansen 2018

  For tredje gang arrangerer Sjømat Norge, Teknologi- og servicekonferansen. Som før, er Trondheim samlingssted helt i slutten av november.

  Forventer at NOU-utvalget forholder seg til Stortingets bestilling

  07.09.2018 | Sjømat Norge   Havbruk  
  - Havbruk er en av Norges viktigste eksportnæringer, og har alle forutsetninger for å vokse videre. Skal vi lykkes med det, må det investeres...