Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Havbruk

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Digitalt årsmøte Havbruk Midt

  08.02.2024 | Havbruk Midt   Kalenderen  
  Det avholdes digitalt årsmøte hvor det skal stemmes over valgkomiteens innstilling til nytt arbeidsutvalg, og ny valgkomite skal velges. Frist for...

  Nye dødlighetstall i laksenæringen  

  Årets risikorapport for norsk fiskeoppdrett viser fortsatt høge dødlighetstall. - Vi er enige at tallene er for høge, sier adm.dir i Sjømat...

  Store forbedringer innen bruk av termisk avlusning

  I 2024 er det dokumentert at termisk behandling mot lakselus er mer skånsom for fisken enn...

  Ny rekord i Tromsø

  Aldri før har Sjømat Norge hatt så mange deltakere på en konferanse.

  Årsmøte Havbruk Vest

  Sjømat Norge Havbruk Vest ønsker velkommen til årsmøte på Solstrand Hotel og Bad fredag 9. februar. Valg står på hovedagendaen i tillegg til et...

  Havbruksnæringen blodpumpa langs kysten

  Verdiskapingen fra havbruksnæringen har mer enn doblet seg i løpet av de siste ti årene. Hvert årsverk i matfiskoppdrett gir 4,6 millioner i...

  Manetangrep skaper sterk bekymring

  Perlesnormaneter utgjør en trussel for oppdrettsfisk langs kysten. Nå uttrykker Sjømat Norge bekymring etter at manetangrepet tiltar i...

  Høringssvar NOU 2023 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

  Sjømat Norges høringssvar i NOU Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping kan leses i sin helhet...

  Slik skal vi jobbe med smitterisiko

  Her kan du lese den ferske rapporten om biosikkerhet i havbruksnæringen.

  Fraråder tidsbegrensning på akvakulturtillatelser 

  En tidsbegrensning for akvakulturtillatelser vil, slik det har blitt tatt til orde for, skape unødvendig usikkerhet i...