Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Behov for tilstedeværelse og tilsyn

  Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi skriver i en høringsuttalelse at det i korona-situasjonen er behov for fysiske...

  Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

  Justisminister Monica Mæland åpner opp for fiskeriene og fiskeindustrien kan hente arbeidstakere fra EØS-området. Sjømat Norge mener tiltaket...

  Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

  Regjeringen la søndag frem en nasjonal veileder for hvordan kommunene skal håndtere bestemmelser knyttet til koronautbruddet. Sjømat Norge håper...

  Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

  27.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  - Vi har i dag, sammen med våre fremste tillitsvalgte på havbrukssiden, drøftet spørsmålet om lettelser i forbudet mot eksport av såkalt...

  Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

  25.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Flere bedrifter har stilt spørsmål om hvordan karantenebestemmelsene fungerer når de får inn ansatte eller spesialister fra utlandet. I dette...

  Anleggsinspeksjoner og miljøundersøkelser kan utsettes

  Fiskeridirektoratet opplyser at anleggsinspeksjoner og undersøkelser av miljøtilstanden på lokaliteten kan utsettes som følge av...

  Koronaplakater: Anbefalinger ved mottakelse og avsendelse av gods

  Her er plakater din bedrift kan bruke for å informere om smitteverntiltak under import og eksport.

  Sjømat Norge støtter NFD: – Viktig med riktig tiltak til riktig tid

  20.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Sjømat Norge støtter beslutningen om å gi departementet adgang til å tilpasse tilbud til etterspørsel i en svært utfordrende periode.

  Smittevernutstyr hos sjømatprodusenter

  Behovet for smittevernutstyr er nå stort i helsevesenet og mange bedrifter har bidratt med viktig utstyr. Dersom din bedrift har utstyr å avse...

  Prioritering av nøkkelmedarbeidere

  Til Helsedirektoratet opplyser forsyningskjeden innenfor mat-, drikke- og dagligvaresektoren om betydningen av leveringsdyktighet og kapasitet i mat-,...