Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Havbruk

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Lavt matsvinn i sjømatsektoren

  09.12.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Sjømatnæringen nådde målet om å redusere matsvinnet med 15 prosent fra 2018 til 2020. Men det i husholdningene den store jobben må...

  Gruveutslipp: Sjømatnæringen stiller krav

  Sjømatnæringen har bedt regjeringen avklare hvordan gruveaktivitet og sjødeponi ikke skal gå på bekostning av aktivitet og verdiskaping.

  Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

  Koronasmitten i Norge og Europa er økende. Sjømat Norge er i tett dialog med myndighet for å sikre at eventuelle tiltak tilpasses behovene til...

  Svært lav antibiotikabruk

  0,8 prosent. 223 kg. Fjorårets antibiotikaforbruk i norsk havbruk viser 99 prosent nedgang siden 1987. Samtidig har lakseproduksjonen økt med 10...

  Mindre bearbeiding og færre grønne investeringer

  15.11.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  - Økte skatteøkninger betyr å dra i håndbrekket, sier Geir Ove Ystmark om SVs budsjettforslag. - Vi frykter reduksjon i bearbeiding og svekket...

  Høringssvar – Prøveordning for rullerende MTB

  Sjømatnæringen har en felles ambisjon med våre myndigheter om å øke bearbeidingsgrad og verdiskapning i Norge med mål om å skape flere...

  Årsmøte Havbruk vest

  28.10.2021 | Havbruk Vest   Kalenderen  
  Hold av datoen! Program og påmelding kommer...

  Fiskeri- og havministeren med tydelig beskjed om bærekraftig vekst i sjømatnæringen

  Sjømat Norge avholdt sitt første møte med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i går. Styreleder i Sjømat Norge Paul Birger Torgnes slår...

  Slik fordeles havbruksmilliarden

  Fjorårets kjøp av økt lakseproduksjon, gir nå 1 milliard til norske kommuner. – Det er positivt at kommuner som har satt av areal får en en god...

  Den nye regjeringen satser på sjømaten

  Hurdalsplattformen utpeker sjømaten som en av Norges viktigste fremtidsnæringer, sier Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark.