Norge som nasjon må skape 300.000 nye arbeidsplasser innen 2030 og doble eksporten fram mot 2040. Sjømat er en av landets største eksportnæringer, men potensialet til mer verdiskaping og matproduksjon er fortsatt stort.

I en tid da landet står foran store omstillinger er det stadig flere som peker på mulighetene i havet. Også sjømatnæringen har store ambisjoner. Sjømat Norge mener det vil være mulig å doble verdiskapingen fra sjømat fram mot 2030. Sjømat Norges 550 medlemsbedrifter startet i 2017 arbeidet med «Sjømat 2030«, nettopp for å se hvordan næringen kan bli en del av løsningen både på landets felles utfordringer og samtidig bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Sjømat Norges visjon er klar:

Den norske sjømatnæringen skal være en globalt ledende produsent av sunn mat. Vi skal levere sjømat, marine ingredienser, produksjonskompetanse og teknologi i verdensklasse. Gjennom bærekraftig produksjon og innovasjoner skal norsk sjømatnæring være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål.

Det vil være samfunnsmessig riktig å utnytte Norges rike fiskeressurser og våre naturgitte fortrinn til å levere sunn sjømat til en verden som vil ha et økende behov for mattilførsel, samtidig som det er knapphet på dyrkbar jord og klimavennlig energi.

Store endringer krever et blått taktskifte
Sjømat som tradisjonelt har vært ansett som en primærnæring, er i ferd med å endres til en høyteknologisk merkevareindustri. Det gir flere arbeidsplasser, skatteinntekter og mer verdiskaping fra fiskebåt og havbruksanlegg til marked.

Men for å lykkes med ambisjonene, må det til et blått taktskifte i næringen og blant myndigheter og forvaltning. Vekst og utvikling må være bærekraftig, utfordringene må løses med mer kunnskap og teknologi, vi bør stå for mye mer av videreforedlingen selv.

Vi kan skape en ny industri av teknologi- og tjenesteselskaper med hele verden som marked, slik oljenæringen har gjort før oss. Vi kan også skape helt nye næringer innen fôr, helse og bioteknologi basert på råvarer som vi ikke bruker i dag.

Dette er virkelig å ta hele landet i bruk.

– Vi har høye ambisjoner for næringen vår, og det er åpenbart at dette vil stille krav til nytekning og endring både i bedriftene, lokalsamfunnene og i forvaltningen dersom vi skal nå målene. Det er også helt avgjørende at vi spiller på lag med omgivelsene og at omverdenen forstår hvilken retning næringen ønsker å gå, sier Ystmark.

Les mer om Sjømat 2030 i vårt visjonsdokument. Mål og tiltak for å nå disse vil bli konkretisert i det videre arbeidet. Sjømat 2030 er en del av arbeidet med et blått taktskifte.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal